Viktnedgång hos hundar: ett möjligt tecken på sjukdom

Om du märkt att din hund har tappat vikt utan anledning är det viktigt att träffa en veterinär så snart som möjligt. Viktnedgång hos hundar är ett vanligt symptom på kronisk sjukdom.
Viktnedgång hos hundar: ett möjligt tecken på sjukdom
Paloma de los Milagros

Skriven och verifierad av Biolog Paloma de los Milagros.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Viktnedgång hos hundar är normalt så länge det finns en anledning till den, såsom gott om träning eller ett nytt kostprogram. Men när drastiskt mindre vikt kommer utan anledning kan det vara ett allvarligt tecken.

Generellt är viktnedgång hos hundar kliniskt betydande när den överskrider 10% av hundens normala kroppsvikt. För att göra denna uträkning finns det tabeller som kan vägleda dig i enlighet med hundens ras och ålder.

Det är dock viktigt att påpeka att ett djurs idealvikt även skiftar något baserat på genetik.

Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att andra vanliga faktorer kan leda till mindre fluktueringar. Årstiden och stress kan till exempel påverkar djurets fysiska tillstånd.

Dessa variationer tenderar dock att vara temporära och utgör inte nödvändigtvis någon risk.

Hur man utvärderar viktnedgång hos hundar

I fall av allvarlig viktnedgång hos hundar är det viktigt att tala med en veterinär. Ägare kan dock utföra en undersökning själva på följande sätt:

  • För händerna över hundens kropp för att se huruvida du kan känna revbenen på grund av brist på underhudsfett.
  • Observera från ovan eller sidan för att se om du kan se en lite väl definierad midja.
  • Väg hunden regelbundet och notera vikterna för att kunna jämföra.

Det finns vissa rutinfrågor veterinärer tenderar att fråga. De har att göra med aptit, problem att svälja och utseendet hos hundens avföringen.

Kastrering och frekvensen med vilken hjärtmaskbehandlingar har genomförts är också viktigt.

Generellt kommer veterinären genomföra en komplett fysisk undersökning av hunden. Detta involverar vanligtvis blodprover, urin- och avföringstester och till och med röntgen.

Hund hos veterinären

Möjliga sjukdomar som orsakar viktnedgång

Om din hund tappar vikt kan det vara kopplat till flertalet kroniska sjukdomar. De vanligaste är:

  • Gastrointestinala sjukdomar: i dessa fall går viktnedgången hand i hand med kräkningar, förstoppning och letargi. Dessa symptom kan orsaka aptitbrist och i sin tur minskad kroppsmassa.
  • Kronisk njurinsufficiens: i detta fall blir djuret svagt på grund av att funktionen hos njurarna inte är tillräcklig.
  • Vidgning av matstrupen: hundar med detta tillstånd – oftast stora hundar – har svullen eller förstorad matstrupe. Som ett resultat kan den inte transportera mat effektivt.
  • Bukspottkörtelsvikt (EPI): detta är när bukspottkörteln inte kan producera tillräckligt med matsmältningsenzymer, vare sig det handlar om kvantitet eller kvalitet. Det leder till att hunden inte tillgodogör sig de nödvändiga näringsämnena. Trots den resulterande smalheten har hunden mycket stor aptit. Samma sak sker vid leversjukdomar.
  • Diabetes: denna sjukdom är ganska vanlig bland hundar, speciellt äldre. Överdriven tunnhet kan vara ett symptom och är ofta vad som hjälper veterinärer att ställa diagnosen.
Smal hund på marken

Listan över kroniska sjukdomar som kopplats till viktnedgång hos hundar är ganska lång. Detta eftersom de flesta av dem har en oväntad påverkan p hundens aptit och aktivitetsnivå.

Om du observerar oförklarlig viktnedgång hos ditt djur är det bäst att ta det säkra före det osäkra och tala med en specialist så fort som möjligt.

Detta kanske intresserar dig
Tio viktiga regler för att träna din hund
My Animals
Läs det My Animals
Tio viktiga regler för att träna din hund

När en hund blir en del av ditt liv är det ditt ansvar att utbilda den. Därför vill vi dela med oss av några regler för att träna din hund.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.