Virala sjukdomar hos kaniner och hur de påverkar andra djur

Virus som överförs av kaniner har en hög dödlighet och kan drabba både tamkaniner och vilda djur.
Virala sjukdomar hos kaniner och hur de påverkar andra djur
Eugenio Fernández Suárez

Skriven och verifierad av Veterinär Eugenio Fernández Suárez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Kaniner håller på att bli alltmer vanliga som husdjur runt om i världen. Det finns dock sjukdomar hos kaniner som är farliga för både tamkaniner och vilda djur.

Sjukdomar hos kaniner är inte så vanliga bland de tama varianterna, men de kan ändå drabbas. Dessa virus är speciellt problematiska för kaninuppfödare, och kan även påverka andra vilda arter och deras förmåga att överleva.

Sjukdomar hos kaniner: vad är kaninpest?

En av de vanligaste sjukdomarna som kaninerna får är kaninpest. Det är en väldigt smittsam sjukdom som drabbar både tamkaniner och vilda kaniner. Orsaken är ett poxviridae-virus som påminner väldigt mycket om det virus som orsakar smittkoppor.

Kaninpest sprider sig genom direktkontakt med sjuka djur, eller genom blodsugande insekter som myggor. Dessa insekter sprider sjukdomen till sjuka och friska individer. Därför är dessa sjukdomar ofta relaterade till en ökning av insekterna i ett område och är mer vanliga i varma våtområden.

Kontakt med föremål som är kontaminerade med sekret från sjuka kaniner (från både mun och nos) kan också ge upphov till smitta.

Kanin som är sjuk.

När det gäller själva symptomen så kommer det bero på virusstammen. Det kan förekomma knölar på djurets ansikte och genitalier. De kan även uppstå vid slemhinnor och tenderar att spridas i hela kroppen.

Kaninpest har en hög dödlighet hos vuxna djur. Ungar som är mindre än en månad gamla lyckas dock ofta överleva infektionen. Inkubationsperioden är mellan 3-6 dagar och det finns fortfarande inte någon effektiv behandling mot sjukdomen.

Vad är viral hemorragisk sjukdom?

Detta är en annan sjukdom som kaninerna kan bära på. Den är väldigt smittsam och har en hög dödlighet. Viral hemorragisk sjukdom orsakas av ett calicivirus som smittas genom direktkontakt med sjuka djur eller kontaminerade föremål. Detta inkluderar trasor och burar.

Sjukdomen har en kort inkubationsperiod som varar mellan en till tre dagar. Symptomen uppstår oftast hos kaniner som är över två månader gamla vilket ger dem en plötslig feber och dödar dem inom 12-36 timmar. Vital hemorragisk sjukdom ger upphov till symptom som diarré, svullnader, viktminskning och respiratoriska och nervsymptom.

Det är inte alltid lätt att se symptomen, men detta virus kan orsaka blödningar i flera olika organ.

Kanin hos veterinären.

Båda dessa virustyper kan och måste förhindras genom vaccinering av kaninen. Du bör prata med en veterinär om detta. Även då det inte är vanligt att tamkaniner får dessa virus, rekommenderas det att man vaccinerar kaninen för att skydda den.

Båda dessa sjukdomar måste diagnostiseras genom att man först identifierar viruset. Många kaniner har dött efter att de har uppvisat dessa virala symptom. Djuren kan dock överleva själva om ägarna upptäcker symptomen i tid.

Konsekvenserna av virus som överförs av kaniner

Båda sjukdomarna användes mot kaniner i Australien, vilket gjorde att miljontals av dem dog. Något liknande har hänt i flera europeiska länder, som exempelvis i Storbritannien och Tyskland. Kaninernas antal växte snabbt, så dessa länder infekterade dem med kaninpest för att ha ihjäl dem. Detta var Armand Delilles idé – en fransk doktor som introducerade kaninpest i Europa på 50-talet.

Man försökte inte reducera kaninpopulationen i andra länder. Kaninpest utgör tyvärr en fara för vilda kaniner och de djur som är beroende av dem. Uppkomsten av dessa sjukdomar i Spanien har gjort att populationen av flera vilda arter, som Kejsarörnen och det iberiska lodjuret, drastiskt minskat, och dessa djur är nu utrotningshotade.

Detta kanske intresserar dig
Roliga och mycket originella namn för kaniner
My Animals
Läs det My Animals
Roliga och mycket originella namn för kaniner

Kaniner är väldigt populära djur att ha som husdjur eftersom de är nyfikna och små. Ta en titt på dessa olika namn för kaniner.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.