Hundar avvisar människor som är otrevliga mot deras ägare

Hundar avvisar människor som är otrevliga mot deras ägare
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Hundar är kända för att vara mycket intuitiva. Det har visat sig att de är förmögna att känna av känslor hos människorna omkring dem. De är tacksamma djur och glömmer inte när någon behandlar dem väl. Det finns även tillfällen då hundar skäller på människor som är ett hot mot deras ägare. Därför är det inte konstigt att hundar avvisar människor som är otrevliga. Då återstår frågan, hur vet de att dessa människor är dåliga?

Många människor som har adopterat en hund påstår att hundar är förmögna att upptäcka dåliga vibbar från andra människor. De påstår även att deras hundar “försöker varna dem” för illojalt beteende. Detta är varför hundar framställs i ljus dager i litteratur och även Hollywood.

Studie av hundars reaktioner på otrevliga människor

Universitetet i Kyoto påbörjade en studie för några år sedan av hundars beteenden. Syftet med forskningsprojektet var att undersöka några hundars reaktioner när andra människor samverkade med deras ägare.

De tog 54 hundar och delade upp dem i tre grupper. Den första gruppen hade alternativet att få mat från händerna från människor som nekade hjälp till deras ägare eller från händerna från en främling som inte hade något samröre med deras ägare.

Den andra gruppen fick välja mellan en matare som hjälpte deras ägare och en matare som var en neutral främling.

Hund tittar upp misstänksamt på någon

Den tredje gruppen betjänades av främlingar som inte hade något tidigare samröre med hundarna eller ägarna. Varje hund genomgick alla tre steg av testet.

Resultaten

En av de 54 hundarna som testades åt maten från någon som hade bestämt sig för att inte hjälpa dess ägare. Samtidigt visade inget av testsubjekten någon klar preferens mellan neutrala främlingar eller människor som hjälpte deras ägare.

Enligt forskarna var detta bevis på att hundarna inte agerade i sina egna intressen. De kunde identifiera och avvisa människor som hade avvisat de mänskliga medlemmarna i deras “flockar”.

Det är definitivt sant: hundar avvisar människor som är otrevliga

Som du kan se har det bevisats att hundar avvisar människor som är otrevliga mot deras ägare. Det är också vanligt med historier om husdjur som aldrig glömmer människor som tagit hand om dem.

De mest överraskande historierna är när, efter att varit åtskilda en lång tid, djuret visar dem tillgivenhet på vackras tänkbara sätt. Och det spelar inte roll heller hur mycket personen har förändrats.

Bra vibbar

Experter försäkrar att hundar snarare än att bara kunna snappa upp onda avsikter även kan läsa kroppsspråk mycket väl. De föreslår också att hundar testar och även “dömer” människor baserat på deras allmänna uppförande och attityder.

Hund blir tillsagd att sitta

Ursprunget till denna typ av samspel kan finnas i sättet som däggdjur relaterar till varandra. Hundar har inte gjort något mer än anpassa sin “sociala kod” till att leva med människor.

Detta mönster kan också observeras i vilda flockars beteenden. Hundar avvisar hundar som inte deltar i deras jaktstrategier. Samma sak gäller för hundar som är ständigt aggressiva. Sammanfattningsvis utesluts hundar som är lata eller våldsamma ur flocken.

Vad uppfattar hundar mer än människor?

Efter ett nära förhållande som har varat mer än 15,000 år vet hundar allt om människor. Deras analys går långt bortom att bara avvisa otrevliga människor. Det går också bortom att identifiera sorg, glädje eller ensamhet.

Hundar kan också uppenbarligen uppfatta stress och ångest tillräckligt väl för att påverkas av det. Det är därför de skäller oavbrutet utan uppenbar orsak.

Likaledes kan hundar också upptäcka när människor lider av fysiska eller känslomässiga tillstånd. De kan även upptäcka kliniska tillstånd såsom cancer och depression.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.