Över 100 hundar räddade från en illegal uppfödare

Djurälskare uträttar under varje dag då de befriar hundar från illegala uppfödare.
Över 100 hundar räddade från en illegal uppfödare

Senaste uppdateringen: 22 maj, 2018

Övergrepp på djur är dessvärre fortfarande en vanlig företeelse, oavsett om förövaren är en individ eller ett företag. Detta är fallet när det gäller de nyheter som vi kommer att ta upp idag, där många hundar blev räddade från en illegal uppfödare. Allt hände i en stad i Spanien.

Illegala företag gömmer sig för att undvika skatter; pengar som de inte verkar vilja använda för att göra sina anställda glada, eller i detta fall djuren.

Djurens omständigheter på det illegala uppfödningscentret

Hund som ser dyster ut

Djuren som fanns på denna plats levde under hemska omständigheter. Under många år fanns det runt 114 hundar och 22 katter inlåsta i burar där de knappt ens kunde röra sig.

Tillstånden var så förfärliga att många av djuren led av både vätskebrist och näringsbrist.

Uppemot nio djur var instängda i burar som inte hade någon ventilation. Då det lilla rum där djuren var instängda inte heller hade solljus så var väggarna fulla av mögel p.g.a. fukten och för att rummet inte rengjordes.

Burarna var även fulla med urin och avföring. Detta gjorde att djuren fick infektioner och dålig hälsa. En sorgsen plats där många djur tyvärr hamnade.

En illegal uppfödare har blivit röjd

En plats där det förekommer kommersiella aktiviteter ger alltid upphov till liv och rörelse, så det tog inte lång tid för polisen att få reda på detta; några grannar hade nämnt att det förekom något konstigt på platsen. Det var då som operation Shar Pei påbörjades.

De påbörjades snart en utredning, och man upptäckte att uppfödaren inte hade någon form av tillstånd för någon form av kommersiell aktivitet. Detta hade dock inte varit lika allvarligt om de inte hade haft djuren under så dåliga omständigheter.

Men då det uppdagades att de inte hade några tillstånd så gjorde detta att polisen kunde genomsöka platsen och upptäcka djurens hemska situation. De flesta hundarna på platsen var känsliga raser som inte fick den speciella tillsyn som de behövde.

Det fanns såklart inget tvivel rörande vad de var tvungna att göra med denna illegala verksamhet: stänga den. Och det är precis vad de gjorde. De stängde ner den direkt, och ägarna kommer nu få svara för sina handlingar.

Vad hände med djuren från denna illegala uppfödare?

Över 100 djur hade blivit utsatta för övergrepp passivt och möjligtvis aktivt, och hade ingen plats att ta vägen.

Då de fick reda på situationen valde åklagarna och olika djurrättsorganisationer att adoptera dessa hundar och katter, i syfte att behandla de fysiska och psykologiska skador som hade uppstått och finna dem ett nytt hem.

Valpar vid stängsel

Dessa organisationer fick använda sociala medier för att be om stöd för att täcka alla dessa kostnader. De ringde även upp alla de personer som önskade adoptera ett husdjur. Vi hoppas att detta gick bra.

Lagarna rörande djurinnehav och övergrepp mot djur har skärpts under de senaste månaderna i Spanien. Detta kommer inte bli lätt för dessa personer som lekte med 100 djurs liv.

Enligt de spanska myndigheterna så kommer “sanktionerna att bli väldigt höga”. De kommer även vara strängt förbjudna att någonsin inneha något djur igen eller använda dem för någon form av kommersiell aktivitet.

Ägarna till denna illegala uppfödningsplats bröt kontinuerligt lagen genom sina övergrepp mot djuren och var helt medvetna om vad de gjorde. En illegal uppfödare är inget som lagen ser mellan fingrarna på.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.