Integritetspolicy

Syftet med det som beskrivs i grundlagen 15/1999, 19 december, av skydd för personliga uppgifter GRUPO M CONTIGO S.L. med CIF B37527900 informerar användaren om förekomsten av personlig information registrerad i GRPI (General Registry of Protected Information), för att uppfylla de legitima syftena med denna enhet.

Att skicka och registrera personliga uppgifter

Att skicka personliga uppgifter är obligatoriskt för att kontakta en individ och för att få information om produkter och tjänster som erbjuds av nämnda enhet. Individen som äger informationen uppger att han/hon är äldre än 14 år.

Vägran att tillhandahålla den begärda privata informationen, eller vägran att acceptera den nuvarande policyn för informationsskydd, förhindrar prenumeration, registrering, eller mottagande av produkter och tjänster som erbjuds av denna enhet.

Enligt deklarationen av grundlagen 15/1999, 13 december, skydd för personuppgifter, tillkännager vi att de personliga uppgifter som skickas kommer införlivas i filer som tillhör GRUPO M CONTIGO S.L., adress Concejo 13, 37002, Salamanca, efter att ha genomfört alla säkerhetsåtgärder som finns etablerade i utvecklingsförordningarna i LOPD, kungligt dekret 1720/2007, den 21 december.

Korrekthet och sanningsenlighet av försedd information

Användaren som skickar information till GRUPO M CONTIGO S.L. ansvarar själv för sanningsenligheten, korrektheten och lämpligheten av den försedda informationen. Därigenom frigörs GRUPO M CONTIGO S.L. från allt ansvar gällande detta.

Användaren garanterar och ansvarar i vilket fall som helst för exaktheten, giltigheten och äktheten av de personliga uppgifter som skickas och lovar att hålla informationen korrekt uppdaterad.

Användaren förbinder sig att tillhandahålla fullständig och korrekt information i registrerings- eller prenumerationsformat.

GRUPO M CONTIGO S.L. ansvarar inte för sanningsenligheten av information utanför sin egen tillverkning och vad som anges från andra källor, och tar därför inget ansvar för hypotetiska förluster som kan uppstå till följd av användning av nämnda information.

GRUPO M CONTIGO S.L. är befriad från ansvar för eventuella skador eller förlust som användaren kan lida av till följd av fel, defekter eller försummelser i den information försedd till GRUPO M CONTIGO S.L. när den kommer från externa källor.

Utlämnande av uppgifter till tredje parter

GRUPO M CONTIGO S.L. lämnar inte ut användarinformation till tredje parter. I händelse av att uppgifterna lämnas ut till någon annan verksamhet kommer dock uttryckligt samtycke från den drabbade individen att begäras innan utlämning.

Utövande av nyttjanderätt, reformation, annullering och opposition

Alla former av kommunikation, tillsammans med utövandet av nyttjanderätt, reformation, annullering och opposition, kan riktas via post till: GRUPO M CONTIGO S.L. Concejo 13, 37002, Salamanca, eller via e-post till info@myanimals.com/sv, med “Informationsskydd” angett i ämnesraden. För att utöva nämnda rättigheter och genom att lyda Instruktion 1/1998, 19 januari, hos Spanska Byrån för Informationsskydd, måste användaren verifiera hans/hennes identitet till GRUPO M CONTIGO S.L. genom att skicka en kopia av hans/hennes nationella identitetsdokument eller något annat giltigt rättsligt medel.

Åtgärder för informationssäkerhet

GRUPO M CONTIGO S.L. har antagit de nivåer av säkerhetsskydd av personuppgifter som enligt lag krävs och anges i RD 1720/2007 i utvecklingen av LOPD. Det innehar dock ytterligare medel, som den senaste generationen av brandväggar, bortsett från tekniska åtgärder som krypteringsprogram för personuppgifter, begränsade användare, säkerhetsavtal, användare och lösenord som löper ut enligt vad som beskrivs i LOPD, och andra system som syftar till att förhindra missbruk, ändringar, obehörig åtkomst och stöld av personuppgifter försedda till GRUPO M CONTIGO S.L..

GRUPO M CONTIGO S.L. ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som kan uppkomma på grund av störningar, försummelser, avbrott, datorvirus, telefonhaverier eller frånkopplingar i driften av detta elektroniska system orsakat av externa källor. De är inte heller ansvariga för förseningar eller blockeringar i det nuvarande elektroniska systemet orsakat av brister eller överbelastning av telefonlinjer eller CIP (Center of Information Processing) i internetsystemet eller andra elektroniska system samt skador som kan orsakas av tredje parter genom olagliga avbrott som ligger utanför företagets kontroll.

Acceptans och godkännande

Användaren bekräftar att han/hon har underrättats om villkoren kring skydd av personliga uppgifter och har accepterat och samtyckt till behandlingen av dessa på uppdrag av GRUPO M CONTIGO S.L. i frågan och för de syften som anges i denna integritetspolicy.

GRUPO M CONTIGO S.L. förbehåller sig rätten att ändra denna policy för att anpassa den till nya lagstiftningar eller jurisdiktioner samt industrins praxis. GRUPO M CONTIGO S.L. kommer att meddela de förändringar som införts på deras hemsida i rimlig tid innan genomförandet.