Varför får inte fåglar elektriska stötar när de sitter på kraftledningar?

Oändliga rader av småfåglar som sitter på kraftledningar. Är du orolig? Här kan du få reda på varför fåglar inte får elektriska stötar när de sitter på kraftledningar.
Varför får inte fåglar elektriska stötar när de sitter på kraftledningar?

Senaste uppdateringen: 29 mars, 2022

Barn varnas redan i tidig ålder för farorna med elektricitet: “Bit inte i sladdarna”, “koppla inte in saker med våta händer”, “stick inte in fingrarna i uttagen och använd pluggar så att barnen inte sticker in fingrarna i dem” och så vidare. Så vi kan inte låta bli att undra varför fåglar inte får elektriska stötar när de sitter på kraftledningar.

Varför väljer fåglar denna plats att sitta på? Om en människa rörde vid ledningen skulle det med största sannolikhet sluta i en katastrof. Hemligheten ligger i elektricitetens egenskaper, vilket du kan läsa nedan.

Hur rör sig elektricitet genom ledningar?

En elektrisk ström är inget annat än elektroners rörelse genom ett material. Den väg som dessa partiklar tar är alltid densamma: de färdas från den punkt med högst elektrisk potential till den punkt med lägst potential.

Elektriska ledningar transporterar en enorm mängd elektrisk energi, så mycket att det kan vara dödligt om det passerar genom en organisk kropp.

I en ledning har den ena änden en hög potential och den andra en lägre. Detta skapar en “fri väg” för elektronerna. Dessutom har den elektriska strömmen ett beteende (så att säga) och letar efter den lättaste vägen och den som är mest gynnsam för elektronernas rörelse. Koppar underlättar ledningsförmågan, vilket är anledningen till att det används som ledningsmaterial.

Om ett föremål (eller en levande varelse) kommer i vägen för detta så måste föremålet skapa en potentialskillnad som gynnar elektronernas rörelse för att elektriciteten ska kunna passera genom föremålet. Med andra ord måste det erbjuda den elektriska strömmen en alternativ väg som är bekvämare än den som redan är etablerad.

Fåglar på kraftledningar..

Varför får inte fåglar elektriska stötar när de landar på kraftledningar?

Fåglar är inte immuna mot fysikens lagar, men de får ändå inte elektriska stötar när de landar på kraftledningar. Varför? Jo, tack vare det som vi förklarade i föregående avsnitt är det möjligt. Om en fågel sätter sig på en kabel måste elektriciteten hitta en optimal potential för att genomkorsa dess kropp eller, med andra ord, orsaka en kortslutning.

Vad händer då? När fågelns två ben vilar på kabeln är de nära varandra och det finns ingen potentialskillnad mellan dem. Därmed hittar elektriciteten ingen enklare väg genom dess kropp utan fortsätter att följa sin rutt längs ledningen.

Tänk på att högspänningsledningar är gjorda så att elektriciteten färdas så snabbt som möjligt genom dem. Organiska kroppar såsom fåglar har mycket större resistans mot elektroners genomfart än ledningar, så det är mycket svårt för dem att avleda den elektriska strömmen mot sig själva.

Vad händer då i de fall där fåglar blir dödade av kraftledningar?

Du har säkert sett nyheter om fåglar som får en elektrisk stöt och dör när de landar på just dessa kraftledningar. Även denna motsägelse har en förklaring. Som du kanske märker är de flesta av dessa fåglar rovfåglar och stora arter. Dessutom går elledningarna inte genom en enda kabel utan flera.

Dessa detaljer utgör hela skillnaden. Medan en liten fågel inte kan nå mer än en kabel med sina ben så kan en stor rovfågel ta tag i flera om de ligger nära varandra. De rör också vid en kabel och elmasten samtidigt.

När detta sker är villkoren uppfyllda för att skapa en differentialpotential mellan de 2 punkterna (kabel-kabel eller kabel-mast). Elektriciteten kommer då att hitta en lätt väg genom fågelns kropp. På detta sätt dör många rovfåglar, vilket du kan läsa om nedan.

Åtgärder för att undvika dessa olyckor

I vissa länder är förekomsten av elolyckor oroväckande. I Spanien till exempel dödar kraftledningar 33 000 rovfåglar varje år, varav många är skyddade arter (t.ex. kejsarörnen). När de stora elbolagen ställs till svars för detta, så försvinner klagomålen i ett hav av byråkrati och politik, vilket gör att man ibland inte ens åtgärdar problemet.

Ibland faller de elchockade fåglarna till marken i lågor och orsakar eldsvådor. I Soria (Spanien) har 30 skogsbränder orsakats av detta.

en fågel på en elledning.

Det är möjligt att agera som medborgare

Genom påtryckningar från olika organisationer har de övertygat myndigheterna att anpassa en del av kraftledningarna för att garantera säkerheten hos de fåglar som sitter på dem, samt att reparera särskilt farliga platser. Det finns dock fortfarande mycket arbete kvar att göra.

Trots att man genomför dessa åtgärder fortsätter dödsfallen att inträffa. Vilda djur kan inte tillåtas dö till följd av elinstallationer som ska tillgodose människans energibehov, och det är de företag som tjänar på elinstallationerna som har huvudansvaret för att hitta en lösning.

 

Detta kanske intresserar dig
Buller stör fåglar: Ett av deras största hot
My Animals
Läs det My Animals
Buller stör fåglar: Ett av deras största hot

Buller från städer stör fåglar. Det kan orsaka mer skada än hörselnedsättning. Enligt nya studier kan det till och med förkorta deras liv.
Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.