Varför tappar min kanariefågel sina fjädrar?

Din kanariefågel tappar sina fjädrar och du vet inte varför. Här ger vi dig svaret och möjliga lösningar på detta skeende.
Varför tappar min kanariefågel sina fjädrar?
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Kanariefåglar (serinus canaria subspecies domestica) är några av de vanligaste fåglarna att ha som husdjur. Deras främsta konkurrenter på det området är av likartade skäl undulater (melopsittacus undulatus) och dvärgpapegojor (agapornis). Dessa fåglar har funnits i våra hem sedan sjuttonhundratalet och det finns omfattande kunskap om deras vård och fysiologi på en vetenskaplig nivå. Vissa ägare vet dock inte varför deras kanariefågel tappar fjädrar varje år.

Även om det kan verka oroväckande så är fjäderförlust nästan alltid en normal fysiologisk händelse. Fåglarna ruggar (fäller fjädrar) en gång om året för att förnya sin skyddande fjäderskrud. Men om förlusten sker utanför ruggningsperioden kan ditt husdjur ha drabbats av en svamp-, virus- eller bakteriesjukdom.

Kanariefåglar ruggar

Fågelfjädrar är epidermala strukturer – härledda från huden – som används som skydd mot intensiv värme och kyla. Utöver detta fungerar de hos vissa arter som en mekanism för att passeras obemärkt förbi av rovdjur, eller som en strategi för sexuellt urval. Till exempel är påfågelns fjädrar avgörande för uppvaktning och val av partner.

Fjädrarna bryts ner genom friktion, stötar och parasiter. Eftersom dessa epidermala strukturer är döda och inte kan repareras måste fågeln ägna en viss tid under året för att förnya dem.

Inledningen av ruggningsperioden är delvis betingad av ljus och klimat. Det vill säga när dagen har många timmar ljus – cirka 14 – och temperaturen är hög. Kanariefågelns fjädrar fälls vid den här tiden på året eftersom det är den lämpligaste perioden. Detta beror på att de inte behöver skydda sig mot kylan och häckningssäsongen har nått sitt slut.

Fåglar ruggar vanligtvis efter häckning och innan migrationen börjar under höst och vinter.

En mosaikkanarie.

Hormoner villkorar ruggningen

Istället för en ökning av soltimmar så är det som mest uppmuntrar ruggningsperiodens början deras minskning. Årets längsta dag är hos oss den 21 juni, och från och med detta datum börjar fotoperioden gradvis förkortas. Variationen är mycket mer anmärkningsvärd i augusti. De flesta kanariefåglarna ruggar i augusti, även om vissa gör det så tidigt som i början av juli månad.

Ruggningen antas vara multifaktoriell och medierad av olika hormoner. Men var och en av dem har ännu inte beskrivits fullständigt. Enligt studier kan gonadala steroidhormoner, kortikosteroider, sköldkörtelhormoner och prolaktin spela en viktig roll vid fjäderavlossning hos fåglar.

Min kanariefågeln tappar sina fjädrar på grund av att den ruggar: hur kan jag hjälpa den?

Så nu vet du att fjäderförlust under juli och augusti är helt normalt för kanariefåglar. Det finns dock vissa saker du kan göra för att göra processen enklare för ditt husdjur:

  • Under ruggningen slutar hanarna bland kanariefåglar att sjunga, ofta i flera veckor. Stör inte dem om så är fallet och försök inte pressa den med inspelningar av andra hanar för att få den att återfå sin röst. Detta beteende är normalt och om du försöker korrigera det kommer du bara att stressa djuret ännu mer.
  • Under ruggningen bör kanariefågeln ha tillgång till ett bad med varmt vatten varje morgon. På så sätt ges den möjlighet att sanera sina nya fjädrar och sköta dem när de växer. Om du lägger några droppar ättika i vattnet hjälper du dessutom djuret att avmaskas.
  • Att fälla fjädrarna är en mycket energikrävande process. Därför kommer kanariefågeln att kräva specifik föda under denna period som är rik på proteiner. Du måste komma ihåg att fjädrar till 88 % består av proteiner.

Utöver detta rekommenderar vi att du lämnar kanariefågeln i lugn och ro, avlägsnad från stark stimuli tills dess ruggningen är klar. Kom ihåg att detta är den mest känsliga tiden på året för fåglar, så respektera ditt husdjur och låt det ta sin tid.

Min kanariefågel tappar sina fjädrar utanför ruggningssäsongen

Allt vi har sagt hittills gäller för ruggningssäsongen, det vill säga under juli-augusti. Om din kanariefågel fäller fjädrar mitt på vintern eller under tidig vår så är det dags att oroa sig.

Falsk start

Ruggningen sker ibland ur fas hos kanariefåglar på grund av avsaknaden av ett konsekvent miljömönster. Alltför höga temperaturer under vintern (till exempel på grund av inomhusvistelse), stressfylld tillvaro och för mycket ljus gör att fågeln av misstag börja fälla fjädrar då det inte är dags.

I dessa fall är det ofta användbart att minska antalet dagsljus till som mest 8-10 per dag. Det rekommenderas också att byta plats för buren till en stressfri plats som ligger på runt 20-22 grader Celsius. På så sätt kan du stoppa att fjädrarna fälls tills dess att det är dags.

Sjukdomar

Många sjukdomar är förknippade med en förlust av fjädrar, eftersom detta är ett av de första tecknen på dålig hälsa, försämrat immunförsvar och undernäring. Följande lista presenterar några av dessa åkommor:

  • Parasiter: Inre eller yttre parasiter kan förhindra ett korrekt underhåll av fjädrarna. I dessa fall är en avföringsanalys och fysisk undersökning vanligtvis nödvändig för att upptäcka problemorganismen.
  • Virala och bakteriella infektioner: Beroende på patogenen kommer antibiotika eller stödjande behandlingar att ordineras.
  • Beteendeproblem: Om kanariefågeln är inrymd med andra fågelarter – något som aldrig bör ske – kan dessa skada den och dra ut fjädrarna.

Beroende på infektions- eller sjukdomsplatsen kan fågeln uppvisa andra symtom än att endast tappa fjädrarna, såsom andningsproblem, diarré, dålig aptit, anfall och mycket mer. Alla de angivna kliniska tecknen indikerar behovet av att omedelbart träffa en veterinär.

Kanarieöns fjädrar faller ut när den ruggar.

Som du har sett är en kanariefågel som tappar sina fjädrar under sommaren ingen anledning till oro, eftersom den ruggar. Men om detta inträffar utanför säsongen är det ofta ett tecken på stress, ångest eller en infektionssjukdom.

Detta kanske intresserar dig

Kanariefåglars beteende
My Animals
Läs det My Animals
Kanariefåglars beteende

Kanariefåglars beteende är fascinerande på alla sätt och vis. Dessa djur är naturliga överlevare i sin livsmiljö.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bentley, G. E., Audage, N. C., Hanspal, E. K., Ball, G. F., & Hahn, T. P. (2003). Photoperiodic response of the hypothalamo‐pituitary‐gonad axis in male and female canaries, Serinus canaria. Journal of Experimental Zoology Part A: Comparative Experimental Biology, 296(2), 143-151.
  • WEICHEL, K., SCHWAGER, G., HEID, P., GÜTTINGER, H. R., & PESCH, A. (1986). Sex differences in plasma steroid concentrations and singing behaviour during ontogeny in canaries (Serinus canaria). Ethology, 73(4), 281-294.
  • Koch, R. E., McGraw, K. J., & Hill, G. E. (2016). Effects of diet on plumage coloration and carotenoid deposition in red and yellow domestic canaries (Serinus canaria). The Wilson Journal of Ornithology, 128(2), 328-333.
  • Hurley, L. L., Wallace, A. M., Sartor, J. J., & Ball, G. F. (2008). Photoperiodic induced changes in reproductive state of border canaries (Serinus canaria) are associated with marked variation in hypothalamic gonadotropin-releasing hormone immunoreactivity and the volume of song control regions. General and comparative endocrinology, 158(1), 10-19.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.