FEDIAF presenterar nya näringsriktlinjer för hundar och katter

Varje år uppdaterar FEDIAF sitt innehåll med uppdaterade och säkra näringsriktlinjer för hundar och katter, där husdjurens matsmältning är i fokus.
FEDIAF presenterar nya näringsriktlinjer för hundar och katter
Samuel Sanchez

Granskad och godkänd av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

European Pet Food Industry Federation (FEDIAF) är en organisation som sedan den grundades 1970 har spelat en betydande roll för djurfoderindustrin i Europa. Dess arbete har förenat 26 europeiska länder – de flesta, men inte alla, tillhörande Europeiska unionen – och representerar 95 procent av alla företag som tillverkar foder för sällskapsdjur. I september 2020 presenterade FEDIAF nya näringsriktlinjer för hundar och katter.

Dokumentet offentliggjordes vid den virtuella veterinärkongressen för European Society for Comparative and Veterinary Nutrition (ESVCN). Nedan hittar du den mest relevanta informationen om denna nya vägledning.

Vad är målet för FEDIAF?

Ett av huvudmålen för FEDIAF är att fastställa djurens välbefinnande. Detta uppnår man genom att erbjuda djurfoder som innehåller den ideala mängden näringsämnen.

Dessa foder måste ha en optimal näringsbalans. I det här fallet åstadkommer man på produktionsnivå hälsosam kost för husdjur tack vare de nya näringsriktlinjerna för hundar och katter. Dessa tar man fram årligen, med stöd av forskare och tekniska framsteg.

FEDIAF garanterar också att näringsriktlinjerna utarbetas av ett kompetent team av forskare och vetenskapsmän. De nya näringsriktlinjerna innehåller de mest avancerade kunskaperna gällande näring för hundar och katter, vilket gör det möjligt för tillverkare av djurfoder att garantera en balanserad och säker produktion åt husdjur i tusentals europeiska hushåll.

Tack vare FEDIAF:s arbete utvecklar europeiska företag fler och fler produkter enligt husdjurens, särskilt hundars och katters, näringsbehov.

FEDIAF:s vetenskapliga råd (Scientific Advisory Council, SAB) är det organ som ansvarar för att tolka och utvärdera den senaste vetenskapliga forskningen. Målet är att se till att näringsrekommendationerna i kostråd och dokument är så aktuella som möjligt. Av denna anledning ingick i riktlinjerna för detta projekt två forskare med omfattande kunskaper inom det veterinära området.

Den första var Charlotte Reinhard Bjørnvad från Danmark, som har erfarenhet när det gäller metaboliska störningar – som fetma och diabetes hos husdjur. Den andra platsen gick till Ana Luísa Lourenço från Portugal, som har erfarenhet av näringslära och fysiologi. I och med dessa poster har SAB:s styrelse ökat till 12 personer, vilka strävar till att hålla riktlinjerna uppdaterade.

E-vitamin hos djur.

Vad finns i riktlinjerna för FEDIAF?

Förutom rekommendationer om minimi- och maximinivåer av näringsämnen i kommersiellt foder för hundar och katter innehåller den nya guiden för näringsriktlinjer för hundar och katter värdefull information om hur man ska utvärdera näringsvärdet i foder för husdjur och rekommendationer om dess energibidrag.

Riktlinjerna återspeglar också vilka mängder av viktiga näringsämnen som finns i kommersiella produkter. På så sätt får djurägare mer information för att avgöra vilken produkt de ska köpa, så att de kan garantera tillräcklig och säker näringstillförsel vid långvarig konsumtion.

Detta är speciellt viktigt när det gäller produkter som är anpassade för sjuka djur med särskilda näringsbehov.

Näringsmässiga säkerhetsnivåer

I detta dokument anger man också en säkerhetsmarginal för de rekommenderade miniminivåerna av näringsämnen. Därmed förebygger man näringsbrist hos husdjur på grund av variationer och interaktioner mellan olika näringsämnen. Denna åtgärd föreslogs för ingredienser som hundar och katter kan smälta normalt, med en proteinhalt på mer än 80 %.

De maximala åtgärderna i dokumentet är de som är tillåtna enligt EU-lagstiftningen inom detta veterinärmedicinska område. FEDIAF gör dock ett förtydligande när det gäller foder för husdjur vars näringsnivåer ligger utanför dokumentets rekommendationer. Beroende på tillverkarens motivering beträffande lämplighet och säkerhet menar institutionen att dessa kan vara tillräckliga.

En hund äter mat från en skål.

Som du förstår kämpar FEDIAF för att garantera att husdjur kan få en balanserad och framför allt säker kost. Matsmältningen hos katter och hundar är den viktigaste aspekten av de näringsriktlinjer som fastställs med hjälp av olika forskares arbete, vilka alltid strävar till att garantera att djurfoderindustrin följer de riktlinjer man rekommenderar.

 

Detta kanske intresserar dig
Högt kolesterol hos husdjur: symptom och behandling
My Animals
Läs det My Animals
Högt kolesterol hos husdjur: symptom och behandling

I denna artikel ska vi hjälpa dig att förstå effekterna av högt kolesterol hos husdjur. Vi ska även berätta om de huvudsakliga orsakerna och åtgärd...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.