Rätt näring för hundar i enlighet med deras ålder

Precis som hos människor förändras näringsbehovet hos hundar då de växer. I dagens artikel kommer vi hjälpa dig att välja rätt näring för hundar i enlighet med deras ålder.
Rätt näring för hundar i enlighet med deras ålder
Alejandro Rodríguez

Skriven och verifierad av Bioteknolog Alejandro Rodríguez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Denna artikel kommer ge dig några riktlinjer för att hjälpa dig med rätt näring för hundar i enlighet med deras ålder.

Den fysiologiska behoven hos många levande organismer förändras under livets gång. Bland dessa så är näringen viktigast eftersom den innehåller allt djuret behöver för att kunna utvecklas på rätt sätt.

Näring för nyfödda hundar

När det kommer till att ge hundarna rätt näring så är det antagligen av största vikt då de precis har fötts.

Under livets första dagar ända fram tills 6 månaders ålder så kommer hunden näring främst bestå av modersmjölken.

Den ger inte bara hunden alla dess nödvändig näringsämnen utan hjälper dessutom med immunförsvaret.

I vissa fall så har man inte tillgång till modersmjölk. Man kanske då tänker att vanlig mjölk kan vara ett bra substitut och det är en bra idé.

Det är dock viktigt att man är medveten om att det inte är all typ av mjölk som fungerar bara med hundar. Det är därför bäst att man hittar en formel som är speciellt utvecklad för hundar.

Under detta stadie så är det också viktigt att man är uppmärksam på valpens matsmältning och ser till att allt är okej.

Näring för hundar: valpar

Då den första veckan har gått så kan ditt husdjur börja äta fast föda. Tänk dock på att det är bra att man ser till att maten är fuktig eller mjuk för att det ska bli lättare att smälta den.

Hund som äter.

Under detta stadie så kommer våra husdjur att ha ett enormt energibehov – betydligt mer än vuxna hundar.

Kosten bör därför vara rik på flera viktiga komponenter som protein, fett och kalcium, vilket kommer ge valparna tillräckligt med energi att växa och utvecklas.

När det gäller näringstypen så kommer detta bero på djurets ras och storlek. Med det sagt så kan du välja specialmat för hundar.

Du kan också ge hunden hemlagad mat som innehåller de näringsämnen som vi har tagit upp ovan, så länge som de är lätta att smälta. Kött och ris är bra alternativ.

Dela upp valpens mat i tre dagliga portioner. Då valpen växer så kan du minska ner antalet till 1-2 portioner per dag. Du bör också tänka på att kosten bör förändras gradvis.

Näring för vuxna hundar

Om du ger ditt husdjur rätt näring så kommer det att utvecklas snabbt tills det når vuxen åder. Vilken hundras det handlar om kommer dock att spela en avgörande roll.

Små hundar mognar vid 12 månader, medan större hundar tar 15-24 att nå vuxen ålder.

Hund som ska få mat.

Då hundarna blir vuxna så kommer näringsbehovet att förändras. De kommer behöva mindre energi än under valpstadiet.

De vuxna hundarna bör ha ett lägre intag av kalorier och kalcium för att de inte ska bli överviktiga. Kosten bör dock fortfarande innehålla protein och kolhydrater.

Precis som under de andra tillväxtstadierna så finns det specialiserad mat för vuxna hundar. Om du tvivlar så bör du prata med din veterinär som kommer ta upp vilken mat som är bäst i enlighet med hundens ras och storlek.

När det gäller väldigt aktiva husdjur så kan det vara bäst att inte ge dem mat med mycket energi.

Äldre hundar

Detta stadie är associerat med en rad faktorer, som exempelvis minskad daglig aktivitet, ett lägre näringsintag och ett försvagat immunförsvar. Det är därför viktigt att du ger äldre hundar specialmat under detta stadie av livet.

Schäfer som äter ur sin skål.

Äldre hundar är betydligt mindre aktiva. De behöver därför en kost med en lägre nivå av kalorier och protein för att de inte ska drabbas av leverskador.

Fiberhalten i kosten bör också vara hög för att underlätta matsmältningen.

En annan intressant poäng är att hundmaten bör innehålla mineraler och antioxidanter. Detta kommer hjälpa med att absorbera näringsämnen och hålla immunförsvaret stabilt.

Detta kanske intresserar dig
Förbättra hundens smidighet med träning och näring
My Animals
Läs det My Animals
Förbättra hundens smidighet med träning och näring

Det kan vara väldigt krävande att förbättra hundens smidighet, men det är även en av de aktiviteter som kan ge bäst resultat.  • Dauvergne, C. (2018). La alimentación del perro. Parkstone International.
  • Manteca, X. (2011). Nutrition and behavior in senior dogs. Topics in companion animal medicine26(1), 33-36.
  • Wedekind, K. J., Yu, S., & Combs, G. F. (2004). The selenium requirement of the puppy. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition88(9‐10), 340-347.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.