Kan katter och hundar äta samma saker?

Det kan finnas vissa likheter i utfodringen av katter och hundar. Deras näringsbehov är dock olika, och därför bör kosten vara specifik för varje fall.
Kan katter och hundar äta samma saker?
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 29 maj, 2023

En del av oss tror felaktigt att husdjur äter nästan allt, och att katter och hundar kan äta samma saker. Så är inte fallet, och många livsmedel från människor är skadliga för dem.

Vi måste tänka på att mat som utarbetats för olika arter innehåller ingredienser som tillgodoser näringsbehov och kaloribehov hos var och en av dem.

Dessutom avgör storlek, ålder, art och egenskaper hos sällskapsdjuret vad det ska få i sig, dess innehåll, frekvens och mängd. Detta gör skillnad mellan god näring och undernäring.

Även om hund- och kattmat eller bearbetat foder är mycket lika varandra skiljer de sig avsevärt åt. Detta kan verifieras genom att läsa produktetiketten. I den här artikeln delar vi med oss av information om vad katter och hundars kost bör innehålla, samt skälen till varför de inte bör äta samma saker.

Katternas näringsbehov

Under sin utveckling genom historien har katter bibehållit en strikt köttätande diet. Det är därför som de fortfarande kräver ett högt intag av protein och fett i sin kost. Trots att de också är köttätare så rekommenderas inte samma mängd fett för hundar.

Vi måste också nämna taurin, en organisk antioxiderande syra som skyddar hälsan hos kattens hjärta samt dess hjärna, muskler och membran. Detta ämne fungerar också som en viktig neurotransmittor. Brist på det på medellång och lång sikt kan orsaka blindhet, problem med nervsystemet, hjärtsjukdomar och slutligen döden.

En katt och en hund som väljer att äta samma saker.

På samma sätt är en essentiell fettsyra som katterna behöver en s.k. arachidonsyra, den upprätthåller pälsens och skinnets goda hälsa.

Vitaminerna B1 och B12 bör också ingå i ett bra kattfoder. B1 omvandlar glukos till energi för att musklerna ska fungera och för nervsystemet. B12 upprätthåller mängden röda blodkroppar och optimerar järnnivåerna i kroppen.

Ett oumbärligt näringsämne för katter är vitamin A. Hundmat saknar detta vitamin eftersom hundens kropp producerar det. Generellt sett behöver katter mer vitaminer i sin kost än sina hundkamrater.

Näringsbehov för hundar

I början av sin utveckling var hundar strikt köttätande, men senare utvecklades de till att i viss mån tolerera en mer varierad kost. Detta ledde till att de blev de allätare med köttbehov som de är idag.

De kommersiella foder som finns på marknaden innehåller alla nödvändiga komponenter för att upprätthålla deras optimala näring och hälsa.

En av de komponenter som krävs för hundens ämnesomsättning är betakaroten. Kroppen omvandlar betakaroten till A-vitamin, som är en utmärkt antioxidant. Det bidrar till att upprätthålla syn, reproduktiva processer samt skelett och vävnad.

En hund och en katt äter från samma skål.

Som ett illustrativt exempel på ett annat viktigt vitamin kan nämnas att medan katter behöver 30 enheter per kilo av E-vitamin så behöver hundar 50 enheter. Som vi sett så behöver hundar mindre fett, men även mindre protein, än katter.

Hundfoder måste innehålla två essentiella fettsyror: linolsyra och linolensyra. Dessa ger näring åt musklerna och pälsen, skapar hormoner och genererar nödvändiga element för cellerna.

Konsekvenser av otillräcklig kost hos sällskapsdjur

Om hundar och katter bor tillsammans i samma hus är det mycket troligt att de då och då äter från varandras matskålar. Om det är tillfälligt är det inget problem, men det bör inte bli till en vana. För att undvika detta bör man separera dem.

På medellång och lång sikt kommer en otillräcklig kost hos husdjur att orsaka kräkningar, diarré och andra obehag. På lång sikt blir konsekvenserna allvarligare, eftersom njur- och leverskador kan uppstå.

Slutsatser

Sammanfattningsvis kan katter och hundar alltså inte äta samma saker eftersom de då löper risk för undernäring, med möjliga konsekvenser för deras hälsa. Med tanke på allt som nämnts ovan är det tydligt hur skadligt det kan vara att ge husdjuret mat som inte motsvarar dess art. Konsekvenserna är ännu större när det gäller katterna.

Rekommendationen är tydlig: katter och hundar bör inte äta samma saker. En veterinär kan ange den bästa kosten samt ge tips, eller rentav tillhandahålla, kvalitetsprodukter som garanterar ett optimalt hälsotillstånd.

Detta kanske intresserar dig

Kan katter och hundar vara vänner eller är det en myt?
My Animals
Läs det My Animals
Kan katter och hundar vara vänner eller är det en myt?

"De är som katt och hund." Denna fras används vanligtvis för att beskriva människor som inte kommer överens. Men kan katter och hundar vara vänner?


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.