Skillnader mellan amerikansk och tysk rottweiler

Skillnaderna mellan amerikansk och tysk rottweiler är få, men tydliga. Mest märkbara är de som står i relation till huvudform och nosparti.
Skillnader mellan amerikansk och tysk rottweiler

Senaste uppdateringen: 08 april, 2022

Om du gillar rasen rottweiler och har undrat över skillnaderna mellan amerikansk och tysk rottweiler så kommer vi i den här artikeln att berätta allt om dem.

Vi måste börja med att påpeka att hunden såklart har sitt ursprung i Tyskland, och om man ser riktigt långt bakåt, med romersk härkomst. Den har tränats i många år för att agera som vakthund och beskyddare av boskap.

Enligt International Cynological Federation (FCI) är detta en av de äldsta raserna. Faktum är att dess namn kommer från den antika staden Rottweil. Dess robusta och imponerande utseende ledde till att den blev en av de hundarna som utbildats särskilt för att tjäna polisen, och 1910 namngavs den officiellt som en polishund.

På följande rader kommer vi att göra en kort genomgång av rasens allmänna egenskaper och sedan fördjupa oss i skillnaderna mellan amerikanska och tyska rottweiler. Du kommer att se att det inte är så svårt att skilja dem åt.

Rottweilerns egenskaper

En rottweiler är en stor hund. Den är robust och kraftfullt och har länge fötts upp som ett skyddsdjur. När det gäller dess karaktär kännetecknas denna ras av att vara hängiven och lydig, foglig, hårt arbetande och tillgiven.

Dessutom är det en modig hund som agerar naturligt utan att visa rädsla. Även om den anses vara en av de potentiellt farliga hundarna är aggressivitet inte ett konstant beteende utan det beror snarare på hur varje hund tränas.

Dess robusta utseende stör inte dess smidighet. Dessutom kan du börja träna den från att den är en valp eftersom den är resistent, smidig och energisk. Mental stimulans bör inte försummas och den kan lära sig ett antal tricks då den är mycket intelligent.

Med tanke på att rottweilern är en av de raser som är mottagliga för fetma så är enligt flertalet studier dess kost av största vikt. Deras kost måste vara av mycket god kvalitet, oavsett om den är industriellt förberedd eller hemlagad. Förutom att bibehålla vikten håller kosten hunden i optimalt fysiskt skick vad gäller dess päls, till exempel.

Rottweiler.

Skillnader mellan amerikansk och tysk rottweiler

Nu när du har en överblick över rasen rottweiler, då är det dags att prata om skillnaderna mellan amerikansk och tysk rottweiler. Även om de vid första anblicken ser likadana ut så finns det vissa aspekter som du, kan iaktta för att skilja dem åt.

1. Födelseland

Den första av skillnaderna mellan amerikanska och tyska rottweiler är deras ursprung. Vid denna tidpunkt måste vi betona att Allgemeiner Deutscher Rottweiler Klub (ADRK) är den organisation som ansvarar för att bevara renheten hos denna ras, och de har mycket krävande standarder.

I Tyskland är parning endast tillåten mellan föräldrar som har ett godkänt släktträd och som uppfyller alla krav, vilket undviker onödiga rasvariationer. De avelsparametrar som fastställts av ADRK bör uppfyllas i alla länder där denna hund huserar.

I teorin reproducerades dessa typer av hundar enligt dessa standarder även utanför Tyskland, det var inte meningen att det skulle finnas någon skillnad mellan släktlinjer. Eftersom det visade sig ouppnåeligt kan du läsa vidare för att identifiera hur den amerikanska rottweilern började skilja sig från den tyska.

2. Storlek och vikt

Om du jämför en tysk rottweiler med en amerikansk kommer du troligen att märka skillnader i storlek och vikt. Amerikanen har ofta ett smalare utseende än tysken och har längre ben.

En amerikansk rottweiler är mellan 68 och 69 centimeter i höjd och väger upp till 80 kilo i vuxen ålder, så länge den är välmatad och inte överviktig. För sin del bör den tyska rottweilern mäta mellan 61 och 68 centimeter, med en idealvikt på 50 kilo.

Det finns skillnader mellan hanar och honor av båda sorterna.

3. Nos- och svanslängd

Även om du måste titta lite närmare för att observera denna skillnad kommer de mest uppmärksamma att märka det. Amerikansk rottweiler har en lång nos och en kort svans, medan den tyska versionen har en nos som är kortare och något bredare.

Även om det är en praxis som har förbjudits i flera länder är det vanligt att man finner att amerikanska exemplar har kuperad svans, som stympas av uppfödare strax efter födseln. De tyska hundarna har en lång svans som ett faktum av att denna operation sedan ett antal år har varit flera förbjuden i Europa.

4. Huvudstorlek

En annan skillnad mellan amerikanska och tyska Rottweilers har att göra med huvudets storlek. Tyskarna har ett bredare huvud på grund av deras tjockare benstruktur, vilket påverkar kroppens allmänna utseende. Den amerikanska hunden, som är smalare, har ett mindre huvud.

5. Hur de uppfostras

Officiellt bör det inte finnas några skillnader mellan amerikansk och tysk rottweiler eftersom aveln inom denna ras borde följa de standarder som fastställts av den tyska klubben. Det betyder att de variationer som vi har beskrivit kan uppstå på grund av hur de uppfostras, inte på grund av det genetiska anlaget i djurets härstamning.

Eftersom det inte finns någon klubb eller förening som verifierar reproduktionsspecifikationerna i USA är det vanligt att det uppstår skillnader i hundar med avseende på den tyska standarden. Detta betyder dock inte att det alltid är så. Det kan finnas uppfödare som håller sig till villkoren för certifiering, oavsett om de är i Tyskland eller inte, där processen är mycket strängare.

Finns det skillnader mellan amerikanska och tyska rottweiler eller inte?

I Tyskland kommer en hund, som inte uppfyller klubbens normer, inte att erkännas som en ren rottweiler eftersom det då föreligger brister eller bristande kontroll under avelsprocessen. I denna mening så finns det inga officiella skillnader mellan amerikansk och tysk rottweiler när det gäller strikta uppfödare, och detta gäller även i alla andra länder.

En rottweiler bör uppvisa samma standardiserade egenskaper, oavsett i vilket land den är uppvuxen.

En rottweiler med rosa krage.

De sorter som vissa uppfödare erbjuder för stora summor pengar och som har sällsynta egenskaper (som att vara långhårig, albino eller blåögd) är inte erkända som en del av denna ras. Som du kan se är standarden för denna hundras fastställd, och variationer är inte tillåtna.

Detta kanske intresserar dig

Rottweilerns personlighet och karaktärsdrag
My Animals
Läs det My Animals
Rottweilerns personlighet och karaktärsdrag

Rottweilerns personlighet är vanligtvis flexibel och känslomässigt stabil, och anpassar sig till de flesta aktiviteter.  • Malm, S., Fikse, W. F., Danell, B., & Strandberg, E. (2008). Genetic variation and genetic trends in hip and elbow dysplasia in Swedish Rottweiler and Bernese Mountain Dog. Journal of animal breeding and genetics, 125(6), 403-412.
  • Rottweiler, FCI Standards. Recogido a 11 de agosto en http://www.fci.be/Nomenclature/Standards/147g02-es.pdf