Den holocenska massdöden: det sjätte massutdöendet

Vår planet går för närvarande igenom vad många anser vara den sjätte massutrotningen i historien. Att känna till orsakerna är viktigt för att försöka förhindra att fler arter försvinner.
Den holocenska massdöden: det sjätte massutdöendet
Miguel Mata Gallego

Skriven och verifierad av Biolog Miguel Mata Gallego.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Ett stort antal djurarter försvinner från jordens yta och uppskattningar visar att cirka 150 djurarter försvinner var varje dygn. Vissa tar det som bevis för att vi lever i den holocenska massdöden, vilken är den sjätte massdöden. Det finns olika orsaker till att så många arter försvinner nu och nästan alla har att göra med mänsklig aktivitet.

Vad orsakar den holocenska massdöden? Vilka arter är påverkade av den? Kan människor förhindra den? Läs vidare för att ta reda på svaren på dessa frågor och mer.

Den holocenska massdöden

Enligt vetenskapliga data så går vår planet redan genom det sjätte massutdöendet i historien. Detta är inte den första katastrofala episoden när det gäller förlust av mångfald, och det har förekommit många liknande händelser. 95% av de marina arterna försvann under Perm-Trias-utdöendet (för 250 miljoner år sedan), inklusive trilobiterna. Sedan försvann dinosaurier för alltid för 65 miljoner år sedan – i slutet av krita-perioden.

Var och en av dessa utrotningar förändrade livet på planeten för alltid. Så hur vet vi att vi nu går igenom den holocenska massdöden?

Koala sitter i ett träd.

Det sjätte massutdöendet

Den holocenska massdöden är den vi går igenom nu och den är uppkallad efter vår geologiska period, holocen. Den har pågått sedan slutet av senaste istiden, alltså i ungefär 10 000 år.

Huvudorsaken till det sjätte massutdöendet är utan tvekan mänsklig aktivitet. Som ett resultat av att homo sapiens bredde ut sig runt om i världen – för ungefär 40 000 år sedan – har beståndet för de flesta arter på jorden hotats.

  • Den massiva jakten på stora djur leder till deras utrotning. När vi människor dök upp började vi jaga för mat, och detta ledde till att många djurpopulationer minskade i antal. Detta ledde så småningom till att arter som mammut och uroxen försvann.
  • Många livsmiljöer försvann på grund av mänskliga aktiviteter – jordbruk, gruvdrift, byggande, avverkning och många andra aktiviteter som är skadliga för världens ekosystem.
  • Det har skett klimatförändringar sedan slutet av 1800-talet på grund av utsläpp av växthusgaser i jordens atmosfär.

Som du kan se handlar alla ovan nämnda saker om mänskligt ingripande på ett eller annat sätt. Vår art expanderade och tog över planeten under många århundraden och det skadade naturligtvis de olika naturliga ekosystemen allvarligt.

Tusentals hotade arter

Enligt många studier är den nuvarande utrotningsgraden 100 till 1000 gånger högre än det naturliga genomsnittet. På detta sätt återspeglar det hur dramatisk förlusten av arter kan vara. Det finns definitivt en anledning till oro. I en artikel rapporterar International Union for Conservation of Nature (IUCN) till exempel att många arter för närvarande är hotade – en av åtta fågelarter, en av fyra däggdjur och en av tre amfibier.

Många av dessa arter hotas av effekterna av klimatförändringar. Detta beror på att den globala uppvärmningen leder till drastiska förändringar i temperatur och regnmönster, och att många djur inte är beredda på det. Isbjörnar förlorar till exempel sin livsmiljö på grund av att den arktiska isen försvinner.

Som du kan se är klimatförändringar och förlust av livsmiljöer de största utmaningarna som djur står inför. Som ett resultat av att vårt mest varierande ekosystem, regnskogen, försvinner, så försvinner även tusentals olika arter med regnskogen, till exempel orangutangen.

Den holocenska massdöden är en gammal process

Människor tänker vanligtvis på relativt nya händelser orsakade av människor när de pratar om det sjätte massutdöendet. Till exempel dronten – som försvann på 1600-talet – eller den asiatiska floddelfinen, som man ansåg utdöd år 2008.

Vi bör dock inte glömma att det har förekommit massutrotningar i tusentals år. Av 45 stora däggdjur närvarande vi den tiden så dog 33 släkten på grund av klimatförändringar under den förhistoriska amerikanska massdöden.

Kan människor förhindra massdöd?

Med tanke på den dramatiska karaktären hos vissa uppskattningar är det normalt att vara frustrerad och tro att det inte finns något vi kan göra med ett massutdöende av denna storlek. Men så är inte fallet – det finns faktiskt fortfarande tid att förhindra massutrotning av arter.

För det första måste vi ändra vissa socioekonomiska mönster även om processen inte är lätt. Det kan vara saker som:

  • Prioritera hållbar förvaltning av den naturliga miljön genom att undvika överutnyttjande av resurser. Vi måste sluta förstöra ekosystemen, för vi är alla beroende av dem.
  • Bekämpa klimatförändringar genom att gradvis minska – och så småningom eliminera – växthusgasutsläpp. Det är det enda sättet att skydda världens arter från de negativa effekterna av växthuseffekten.
  • Intensifiera skyddet av den naturliga miljön genom att bevara områden där naturen kan göra sitt utan mänsklig inblandning.
Ett träd där halva är levande och andra halvan dött.

Sammanfattningsvis måste vi vara medvetna om att det fortfarande är möjligt att förhindra massutrotning av arter om vi implementerar lämpliga riktlinjer och politik. Trots att det är svårt så kan vi fortfarande vända denna kritiska situation.

Detta kanske intresserar dig
De sabeltandade katterna: De mest skrämmande kattdjuren genom tiderna
My Animals
Läs det My Animals
De sabeltandade katterna: De mest skrämmande kattdjuren genom tiderna

De sabeltandade katterna är några av de mest ikoniska djuren i förhistorisk tid. Dessa sedan länge utdöda djur specialiserade sig på att jaga stora...

 
Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.