Sluta äta kött: kan det stoppa klimatförändringarna?

Läs denna artikel för att lära dig om vilken inverkan konsumtionen av kött har på klimatförändringarna runt om i världen. 
Sluta äta kött: kan det stoppa klimatförändringarna?
Eugenio Fernández Suárez

Skriven och verifierad av Veterinär Eugenio Fernández Suárez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Om majoriteten av världens befolkning skulle sluta äta kött skulle det kunna ha en viktig inverkan på miljön. Det enda problemet är att bara en liten del av Jorden består av åkermark.

Under mänsklighetens historia har klimatförändring varit en av mänsklighetens största bekymmer. Det finns många som säger att om folk skulle sluta äta kött skulle klimatförändringarna försvinna. Men är det verkligen rimligt att tänka att så skulle kunna vara fallet?

Bilar eller kor? Vilka förorenar mer?

Utan tvekan har människors livsmedelsproduktion en enorm inverkan på Jordens ekosystem. Det finns många aktivister som hävdar att om folk skulle sluta äta kött och bytte till en vegansk kost, skulle den negativa påverkan på miljön bli mindre. Detta beror på att boskap producerar enorma mängder gas, vilket bidrar till växthuseffekten.

Men det verkar som om det finns olika fakta som pekar på olika saker. Viss forskning försäkrar oss om att de utsläpp av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen som kommer från boskap står för över hälften av de totala utsläppen. Å andra sidan uppskattar Environmental Protection Agency (EPA) i USA att endast 3,9% av utsläppen av växthusgaser i landet kommer från boskap, och att resten kommer från produktion av energi, transport eller andra industrier.

Kor inrymda i ett skydd.

Detta fel kan återfinnas i en rapport från Food and agriculture organisation of the United Nations (FAO) under 2006. Denna rapport sade att köttproduktionen var mer skadlig för klimatförändringen än transportsektorn, men faktum är att FAO erkände att denna information var felaktig.

Det som hände var att när man tittade på informationen från boskapsuppfödning så tog man hänsyn till alla steg i hanteringen. Dessa inkluderade transport, infrastruktur och utfodring. Detta var inte fallet vid utvärdering av transporteffekter.

Om vi skulle sluta äta kött, kommer det att lösa problemet?

Skulle det lösa problemet med global uppvärmning om vi slutade äta kött? Det kan vara rimligt att tro det eftersom omständigheterna kring köttproduktion verkar vara betydligt skadligare för miljön än växtproduktion. Men det betyder inte att vi kommer se en stor skillnad om människor skulle sluta äta kött. Faktum är att det finns studier som hävdar att om alla i USA skulle sluta att äta kött, skulle utsläppen bara minskas med 2,6%.

Det är sant att vi normalt sett kan konsumera en liknande mängd protein med mycket mindre inverkan på jordbruk. Samtidigt måste vi komma ihåg att en stor andel av Jorden inte är lämplig för odling av grödor. Faktum är att FAO varnar för att 70% av USA enbart lämpar sig för bete.

Glad kvinna med sallad äter färska grönsaker för att hon kommer att sluta äta kött.

Faktum är att omfattande boskapsuppfödning kan genomföras på ett hållbart sätt. Det är emellertid omöjligt att omvandla betesmarker till odlingsmarker utan allvarlig inverkan på miljön.

Hur påverkar vår kost miljön?

I slutändan måste vi ta reda på vilken kost som är bäst för miljön. Ska vi konsumera lokalt producerade produkter , de grönsaker som hör till säsongen eller de som har minst negativ inverkan på Jorden? Är en skandinavisk kost baserad på att äta lokalt uppfött kött mer hållbar? Eller är det bättre att konsumera produkter som avokado, sojaprodukter eller palmolja som producerats tusentals kilometer bort och sedan transporterats hit?

Utan tvekan är koster som är baserade på ett intensivt utnyttjande av miljön skadliga för den. Men låt oss inte lura oss själva genom att tro att lösningen skulle vara att vi alla bestämmer oss för att sluta äta kött. Det miljöproblem som vi står inför är mycket mer komplext än en enkel lösning.

Detta kanske intresserar dig
Veganhundar: kan hundar vara veganer?
My Animals
Läs det My Animals
Veganhundar: kan hundar vara veganer?

Allt tyder på att en människa kan leva utan problem om man följer en vegandiet. Men är veganhundar friska, eller en prokdukt av mänskliga trender?


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.