Andinska bergskatten är akut hotad

Den andinska bergskatten är ett litet djur som bor i Andes höga höjder. Tyvärr är den under akut hot på grund av mänsklig inblandning.
Andinska bergskatten är akut hotad

Senaste uppdateringen: 23 juli, 2021

Den andinska bergskatten (Leopardus jacobita) är en liten vildkatt som är endemisk till Sydamerika men som tyvärr är akut hotad. Det är faktiskt en av de mest hotade arterna på den amerikanska kontinenten. Samtidigt är det också ett av de minst kända kattdjuren på planeten. Dess distribution är främst lokaliserad i de bergiga regionerna i Anderna, Peru och norra Bolivia, Chile och Argentina.

Många andinska folkstammar ser den andinska bergskatten som ett heligt djur, och denna art är historiskt värdefull för de lokala samhällena. Olika andinska kulturer har graverat in katten i hällristningar genom tiderna, och de betraktar arten som en beskyddande ande i bergen. Fortsätt läsa för att ta reda på mer om detta vackra, hotade djur.

Fakta om den andinska bergskatten

Detta lilla djur mäter mellan 73 och 88 cm och har en lång ringformad svans som är mer än 40 cm lång. De brukar inte överstiga 40 cm i höjd och väger mellan 3,5 och 7 kg. Med andra ord är den ungefär lika stor som en huskatt.

Dessutom är dess päls lång, tät, grå med röd-gulaktiga fläckar jämnt fördelade på båda sidor av kroppen. Magen är vit och öronen stora och rundade medan nosen är helt svar och tassarna korta och robusta.

Andisk bergskatt på zoo.

Den andinska bergkattens livsmiljö

Denna vilda katt lever i torra, steniga, glest vegeterade miljöer nära vattenkällor. Du kan hitta den på höga höjder, mellan 3000 och 5000 meter över havet, där temperaturen är extrem och starka vindar kontinuerligt blåser.

Dessa steniga landskap är inte sammanhängande. Den andinska kattens livsmiljö – och dess byte – har naturligt fragmenterats. Därför gör mänskliga störningar det ännu svårare för denna art att klara sig. Eftersom att den här arten är hotad är populationstätheten mycket låg. Faktum är att uppskattningar visar att det finns cirka 1400 vuxna individer i naturen, men antalet minskar kontinuerligt.

Dessutom tror vissa att den andinska bergskatten och pampaskatten (Leopardus colocolo) delar samma territorium. Den andinska bergskatten är en mer specialiserad art med ett smalare utbud av resurser än pampaskatten. Den skulle därför inta klara sig bra när det kommer till mellanartskonkurrens.

Det finns få observationer av detta djur på grund av dess skygga beteende, och för att den terräng den bor i är svår att ta sig fram i. Endast genom avancerade tekniker, som användning av fotokällor och radioförsedda halsband, har det varit möjligt att beräkna antalet vilda exemplar.

Ett svårfångat och okänt kattdjur

Den andinska bergskatten är en enstöring och därmed ganska svår att hitta i det vilda. Det är därför vi inte vet mycket om dess livsvanor. Vissa tror att den är mer aktiv på natten och under första halvan av dagen när det förmodligen är lättare att fånga nästa måltid.

Vissa personer har sett denna art i par mellan månaderna juli och december, samt tillsammans med sina avkommor mellan oktober och april. Mamman kan hysa in sin kull i hålor som har gjorts av grävande däggdjur eller i sprickor mellan stenar.

Infödda gnagare är den andinska kattens huvudsakliga byte, till exempel den storörade musen Phyllotis xanthopygus, Lagidium viscacia, chinchillaråttan (Abrocoma cinerea) och bergsdegun (Octodontomys gliroides). Forskare har också dokumenterat att denna katt också kan fånga fåglar, insekter och andra små däggdjur.

Hot mot den heliga andinska bergskatten

De största hoten som den andinska bergskattenkatten står inför är tjuvjakt, brist på byten och förlust av livsmiljöer. Tyvärr är detta djur “heligt” för vissa etniska grupper som offrar den under några av deras festivaler. Således är dessa två av de största hoten mot arten, tillsammans med tjuvjakt för den vackra pälsen.

Mänskliga aktiviteter som utvidgningen av jordbruksgränsen, otillräcklig boskapshantering och vattenupptag för ökad gruv- och oljeaktivitet i de sydamerikanska högländerna förändrar också kattens livsmiljö.

Förändringar i kattens livsmiljö är ett stort hot.

Slutligen så försöker man att förbättra situationen för denna vildkatt genom övervakning av fria exemplar, partnerskap mellan de olika länderna som är värd för arten och samarbeten mellan icke-statliga organisationer som Andean Cat Alliance. Att veta mer om arten, öka medvetenheten och ändra dess hotade status är svårt men genomförbart.

Detta kanske intresserar dig
Fiskarkatten: en utrotningshotad och intressant katt
My Animals
Läs det My Animals
Fiskarkatten: en utrotningshotad och intressant katt

Fiskarkatten är en liten vildkatt som bor i Sydostasien och som tvärtemot gängse uppfattning om katter och vatten faktiskt behöver det för att över...

   • IUCN Leopardus jacobita
  • ONG Alianza Gato Andino
  • Felinos de Argentina