Metoder som används för att fånga vilda djur

I dagens artikel ska vi berätta om vilka metoder man använder för att fånga vilda djur för bland annat forskning.
Metoder som används för att fånga vilda djur
Érica Terrón González

Skriven och verifierad av Veterinär Érica Terrón González.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Att fånga vilda djur är inte ett mål, utan en metod för att utföra forskning, hjälpa djurlivet, återinföra djur samt förflytta djur. Idag ska vi tala om vilka metoder man använder.

Kemiska metoder för att fånga vilda djur

Teleanestesi består av administreringen av ett bedövningsmedel på avstånd. Intramuskulär administrering är den mest använda metoden, vilket innebär små pilar från gevär eller liknande.

Personer som jobbar med djur använder olika anestetiska kombinationer för att fånga vilda djur, men det finns fortfarande inget perfekt läkemedel.

“Det perfekta bedövningsmedlet kan enkelt blandas med andra läkemedel, irriterar inte musklerna, har kort induktionsperiod, har ett botemedel, är potent och är stabilt i rumstemperatur.”

-Fowler-

Fysiska metoder

Det finns en rad olika fysiska metoder för att fånga vilda djur, men ingen är perfekt och de lämpar sig inte för alla behov.

Snaror

Dessa är nylonrep som sluter sig runt ett av djurets ben när det utlöser en mekanism genom att trampa på den. Forskarna placerar dem rakt där djuren brukar passera.

Snaror för djur

Vertikala nät för att fånga vilda djur

Att fånga med vertikala nät består av att placera ut sektioner som är runt 2 meter höga och 50 meter långa, och flera sektioner kan placeras ut i samma område.

Näten kan placeras ut i områden där djuren vistas så att de kan fångas in utan att man behöver jaga dem.

Vertikala nät för att fånga vilda djur

Burfällor

Dessa burar varierar i storlek och är gjorda av metall eller trä. De kan ha endast en dörr, men två är bäst. Detta eftersom vissa djur drar sig från att gå in om de inte ser en utgång på andra sidan.

Stor bur av trä

Vanligtvis lockar man in djuret i buren med ett bete, varpå en mekanism får den att stängas.

Fallande nät för att fånga vilda djur

System med fallande nät är antingen fyrkantiga eller runda, och hänger från en påle i mitten. Återigen använder man bete för att locka djuren, varpå näten faller ned.

Fallande nät för djur

Detta system används främst för att fånga djur så att de kan identifieras och märkasI italienska alperna har man modifierat systemet så att nätet höjs upp efter att fällan utlöses, så att klövdjurskalvar inte kan smita.

De har faktiskt patenterat systemet under namnet “Up-net”.

Inhägnader

Det finns även inhägnader som också inkluderar fallande nät, där fällan utlöses när djuren kommer in. Väl inne i inhägnaden måste djuren immobiliseras, vilket görs antingen med manuella nät eller anestesi.

Nätkanoner för att fånga vilda djur

Dessa nät skjuts iväg från en serie rör och är kopplade till små vikter. När vikterna skjuts ut följer nätet med och fångar djuret. Detta system används främst i områden med lite eller ingen vegetation.

Att fånga vilda djur ska endast göras av auktoriserade experter som gör det för djurens bästa, vare sig det är för att identifiera hotade arter eller för att kunna ge vård till sjuka eller skadade djur.

Detta kanske intresserar dig
Vikten av växtätare i naturen och ekosystemen
My Animals
Läs det My Animals
Vikten av växtätare i naturen och ekosystemen

Vi hör ofta om hur viktiga köttätare är i väldens olika ekosystem. Men ett experiment som utfördes i Alperna visar den vitala vikten av växtätare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Herrero J, Escudero E, Fernández de Luco D, García-González R. EL SARRIO PIRENAICO. 3rd ed. Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón; 2019. Pag.: 79-87

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.