Framtida utmaningar: djurens rättigheter och djurskyddslagar

Man har kommit långt med djurens rättigheter, men det finns fortfarande mycket att uppnå.
Framtida utmaningar: djurens rättigheter och djurskyddslagar

Senaste uppdateringen: 27 januari, 2020

Trots de framgångar som gjorts rörande djurens rättigheter och djurskyddslagar så är det ganska uppenbart att det fortfarande finns mycket att göra innan vi har ett samhälle där detta verkligen tas på allvar.

Vi måste fortfarande verka för att bli ett samhälle som respekterar djur. Vi måste även vara medvetna om logiken bakom etisk och hållbar produktion.

De goda nyheterna är att dessa lagar och regler har förändrats mycket på senare tid. Det finns vissa kritiska punkter som för närvarande utgör stora utmaningar när det kommer till djurens rättigheter.

Det stämmer också att varje land måste bemöta sina egna utmaningar beroende på dess traditioner och juridiska strukturer, kultur, konsumtionslogik, utbildning och invånarnas socioekonomiska status.

Tjurfäktning i Spanien och andra länder är ett exempel på detta. Härunder kommer vi analysera de vanligaste utmaningarna som vi måste klara av när det gäller djurskydd. Vilken riktning går det år? Hur bör våra politiker agera?

Framtiden med djurens rättigheter och djurskyddslagar – inte bara tamdjur

Tjurfäktning i Spanien.

Som tidigare nämnt så kommer några av de främsta utmaningarna när det gäller djurens rättigheter och djurskyddslagar i framtiden att vara att slå undan myter och koncept rörande vissa arters “funktion”.

Dessa djur är en viktig del av vår kultur och vi kan även känna igen oss i dem i många fall.

Människan tenderar att vara empatisk med sällskapsdjur p.g.a. den emotionella närheten. Det står dock klart att vissa djur bara är “naturresurser” för oss.

Denna skillnad rörande hur vi behandlar de olika arterna visar sig ganska tydligt inom juridiken.

Det finns exempelvis lagar och lagförslag i många länder att sällskapsdjur ska få en speciell status så de inte längre anses vara egendom, utan erkänns som kännande varelser.

I samma länder spenderar dock tusentals djur hela sina liv i hemska situationer, och jakt anses fortfarande vara en fritidsaktivitet.

Det här är bara några exempel på hur konceptet djurskydd främst fokuseras på husdjur. Det är en komplex men viktig uppgift att komma över uppfattningen att djur bara är en resurs för människan.

Om vi inte ändrar denna paradigm så kommer det vara väldigt svårt för oss att förbättra djurens rättigheter och djurskyddslagar för alla sorters djur.

Det kommer också bli nästintill omöjligt att få igenom en juridisk status som kan appliceras på alla varelser.

Djurens rättigheter och djurskyddslagar – annorlunda men lika viktiga förändringar

Då en person säger “djurskyddslagar” så antyder detta inte nödvändigtvis skydd av djurens rättigheter.

Faktumet att det är en disciplin inom juridiken och att professorerna lär ut det på universitetet innebär inte att djuren har rättigheter.

Dessa egenskaper representerar också väldigt viktiga förändringar i framtiden när det gäller djurskydd. I vilket fall som helst så måste vi fortsätta lära ut detta på universiteten.

Låt oss heller inte glömma att vi behöver utbildad personal som kan skapa nya lagar. Och varför inte inkludera det inom alla grundläggande utbildningsprogram?

Denna utmaning och framgång när det gäller djurens rättigheter och djurskyddslagar går hand i hand. Faktum är att experter inom djurrätt kan göra stor skillnad i denna strävan.

Detta är viktigt för att säkerställa att alla djur behandlas lika.

Slutsats

Det är nödvändigt med en genomgående analys rörande djurens välbefinnande. En som involverar varje aspekt av samhället och som avgöra våra relation med djuren.

Detta kanske intresserar dig
Colombia satsar mer på rättigheter för djur
My Animals
Läs det My Animals
Colombia satsar mer på rättigheter för djur

fler och fler börjar försvara rättigheter för djur, och i bland annat Colombia planerar man stora förändringar. Förhoppningsvis tar resten av värld...