Hundar som bekämpar illegal jakt i Afrika

Illegal jakt är ett problem runt om i världen eftersom den hotar många arter. Idag berättar vi om hundar som bekämpar illegal jakt i Afrika.
Hundar som bekämpar illegal jakt i Afrika

Senaste uppdateringen: 21 april, 2020

Tack vare deras luktsinne utbildar man vissa hundar för att hjälpa med att bekämpa illegal jakt på vilt i Afrika. Denna ‘sport’ är ett stort problem för planeten eftersom den äventyrar många djurarters hela existens. I dagens artikel berättar vi om hundar som bekämpar illegal jakt.

Illegal jakt i Afrika

Myndigheterna kämpar hårt för att få slut på illegal jakt. Även om det är olagligt så existerar det fortfarande. Människans idé om att han styr världen har gått för långt. Miljontals djur dör varje år på grund av tjuvskytte. Detta sker mest i Afrika, där man till och med organiserar speciella safarier endast för detta ändamål.

I Mugie, Kenya, tar sig grupper av människor med gevär och speciella hagelgevär ut på savannen för att jaga de få kvarvarande elefanterna. Många av dem passerar via den somaliska gränsen för att delta i denna hemska aktivitet. Handeln gör sedan situationen ännu värre genom att sälja djuren vidare.

Under det senaste decenniet har elefantpopulationen i hela Afrika minskat med en tredjedel. Detta beror främst på jakt. Varje år dödar jägare cirka 35 000 exemplar. Och otroligt många gör det för nöjes skull. Andra gör det för att tjäna pengar och de säljer elfenben till länder som Kina, där innehavet av detta material anses vara en statussymbol.

Korrupta regeringar, beväpnade grupper och jägare som inte följer lagarna utgör en explosiv kombination som dödar afrikanska elefanter. Det är därför kampen för att stoppa dessa aktiviteter, som omsätter milliontals dollar, har förvandlats till ett krig. För att förhindra att dödandet av elefanter (och andra djur) blir ännu värre än det är, har experter tränat upp en grupp blodhundar som nu bekämpar illegal jakt.

Hundar som bekämpar illegal jakt

Person firar ner sig från helikopter.

Tyvärr har försöken att öka medvetenheten bland utlänningar och invånare inte haft någon större effekt. Det har inte heller talet om sanktioner eller fängelsestraff haft. Utbildning av befolkningen i ursprungssamhällen var ett av de första stegen för att förhindra att problemet når en punkt utan återvändo.

Man har inrättat patruller som spårar jägarnas rörelser och de har kunnat följa de rutter som elefantjägarna tar. Det har nått punkten för förbud och fysiskt straff. Kenyas myndigheter tillåter också deras parktjänstemän att döda jägare som stryker omkring i området, men detta är inte någon slutgiltig lösning.

De letar efter fler strategier som kan hjälpa dem att skydda fler av de infödda arterna. En av de senaste strategierna är att utbilda blodhundar för att upptäcka tjuvskyttar.

Hundar på vakt i Kenya

I Mugie Reserve i centrala Kenya står det utbildade blodhundar på vakt. Med hjälp av deras högt utvecklade luktkänsla (som är bättre än hos någon annan ras) kan de skickligt följa spår som är nästan omöjliga för människor att följa. Detta initiativ har redan varit så effektivt att andra områden på kontinenten också har börjat använda sig av hundar.

Problemet är att parkerna är så stora att hundarna ofta inte kan komma till rätt plats i tid. När de kommer fram har tjuvjägaren redan flytt och varit borta i flera timmar. Men lite i taget så lägger man till fler hundar till dessa patruller.

En av de viktigaste exemplen på hundarnas arbete var när de hittade några tjuvjägare efter att ha letat efter dem i 5 mil. Dessa män fick fängelse för att de hade flera elfenben i sin ägo.

För närvarande är blodhundar en avskräckande strategi för tjuvskyttar. Hittills har hundarna haft mycket positiva effekter. Det beror på att de som kommer till denna park för att döda djur nu vet att de inte kan gömma sig från dessa hundar.

Detta kanske intresserar dig
Spanien: porten för illegal djursmuggling i Europa
My Animals
Läs det My Animals
Spanien: porten för illegal djursmuggling i Europa

Illegal djursmuggling fortsätter att vara en lönsam verksamhet i Spanien på grund av bristen på politiskt motstånd mot denna avskyvärda verksamhet.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.