Stympning av hundar - att klippa av stämband

Fram till nyligen så utförde människor all slags stympning av hundar, och hade inga problem med det. Att kupera öronen, docka svansen eller klippa av stämbanden är bara några exempel. Den goda nyheten är att dessa metoder nu är olagliga. Den dåliga nyheten är att människor fortsätter att utföra dem olagligt.
Stympning av hundar - att klippa av stämband
Juan Pedro Vazquez Espeso

Skriven och verifierad av Veterinär Juan Pedro Vazquez Espeso.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Som samhälle i helhet så har vi utvecklats mycket när det kommer till misskötsel av djur, samt hur vi ser på djurs välfärd. Detta på grund av att folk, fram till ganska nyligen, fortfarande trodde att stympning av hundar (att docka svansen, kupera öron eller klippa av stämband för att utföra debarking) var en nödvändig praxis. Lyckligtvis har vi sett en vändning av denna trend och denna typ av ingrepp är nu olagliga – med vissa undantag. (Vi förklarar dessa undantag nedan.)

Av alla olika moraliskt felaktiga ingrepp kommer denna artikel att fokusera på debarking, en typ av operation.

Stympning av hundar – debarking

Detta ingripande består av att kirurgiskt avlägsna vävnaden från hundens stämband för att förhindra att hunden bland annat gnäller och skäller. Denna praxis är för närvarande olaglig i många länder.

Vissa reformer beaktar flera aspekter relaterade till sällskapsdjurs välfärd och veterinärklinikers verksamhet. En av dessa är stympning av hundar som vanlig praxis. Men det finns fastställda undantag. Det vill säga, syftet med varje stympning måste vara terapeutiskt eller för att återställa hälsa. Om en ägare begär eller föreslår debarking, måste veterinären ge följande respons:

  • För det första måste veterinären noggrant utvärdera behovet av en sådan intervention. Veterinären måste överväga om detta behov motsvarar strikt medicinska kriterier, som tumörer, infektioner eller andra sjukdomar.
  • För det andra är denna praxis strängt förbjuden när det inte finns någon medicinsk motivering för det. Att ignorera detta är ett brott.

En veterinär måste dock utföra en operation av denna om djurets välbefinnande står på spel. Om veterinären bestämmer sig för att operera måste operationen utföras när hunden är under generell anestesi. Veterinären måste också tillhandahålla lämpliga sanitetsgarantier.

Hund slickar sig runt munnen.

Debarking – en form av stympning av hundar

De flesta debarking-operationerna som har genomförts har tyvärr haft avsikten att få en hund att sluta skälla. Behovet av att kirurgiskt ta bort stämbanden på grund av medicinska skäl är mycket sällsynt. Det är sant att dessa typer av komplikationer kan uppstå, men det är inte särskilt vanligt.

Många av dess ingrepp utförs dessvärre också väldigt ofta av personer utan medicinsk utbildning. Detta är upprörande när man tänker på vanliga typer av estetisk stympning, men särskit förkastligt när det handlar om att klippa av stämbanden. Detta beror på att denna typ av intervention kan leda till hemska biverkningar som i onödan påverkar djurets välbefinnande.

En nödvändig reflektion

Det är svårt att prata om ett sådant här kontroversiellt ämne utan att bli lurad av sin egen moral och yrkesetik. Det är sant att jag under hela min karriär har bevittnat specifika fall av människor som vill ha en sådan här intervention för sin hund. Men det finns bättre alternativ.

Varje veterinär kan förstå svåra omständigheter. Vissa hundar är svåra att träna, medan andra är traumatiserade och har komplexa ångeststörningar. Det finns också känsliga situationer som klagande grannar, eller familjemedlemmar, som inte står ut med en skällande hund.

I vilket fall som helst finns det alternativa metoder som är mycket mindre invasiva och inte leder till dåliga biverkningar. Det är aldrig rätt att humanisera djur, men i det här fallet måste människor förstå allvaret av denna intervention. Visst skulle våra läsare tycka att det är upprörande att klippa av sina barns stämband så att de inte gråter på natten. Situationen är precis lika hemsk när vi pratar om icke-mänskliga djur.

Boxer med tungan ute.

Slutliga tankar

Hundar har ett komplext kommunikationssystem som inkluderar vokalisering. Således hindrar en debarking-operation inte bara en hund från att skälla, utan den tar också bort hundens förmåga att verbalt kommunicera med både människor och djur i sin närhet. Som du kanske förstår så kan det leda till allvarligare långvariga problem, såsom aggression och andra typer av beteendeproblem.

Slutligen vill jag upprepa att du inte behöver ta dig an denna praxis av debarking om du har problem med en hund som skäller. Istället bör du komma ihåg att alla veterinärer måste säkerställa välbefinnandet för de djur de behandlar, och oftast är de väldigt engagerade. Jag uppmuntrar dig därför att gå till din veterinär och diskutera alla möjliga alternativ som finns för att lösa problem med en skällande hund.

Detta kanske intresserar dig
Kupering av hundar är äntligen olagligt i Spanien
My Animals
Läs det My Animals
Kupering av hundar är äntligen olagligt i Spanien

Kupering av hundar har äntligen blivit olagligt i Spanien, 30 år efter att man i Europa kom fram till en konvention om just detta. Vi berättar mer.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.