Varför kan djuren behöva en djurrättsadvokat?

Det finns många olika tillfällen när djur kan behöva ta hjälp av en djurrättsadvokat. Fortsätt läsa för att se några exempel på detta och hur man reglerar sådana fall.
Varför kan djuren behöva en djurrättsadvokat?
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Att adoptera ett djur för med sig ett visst ansvar, såväl som skyldigheter enligt lagen. Därför måste du känna till djurens rätt och dina skyldigheter mot dem innan du ens funderar på att skaffa ett husdjur. Detta inkluderar både de saker du gör dagligen och extraordinära händelser som kanske sker, i form av tvister och rättegångar. Ta reda på i vilka fall djuret kan behöva en djurrättsadvokat.

Sanningen är att i de flesta fall är det ägarna som behöver anlita en advokat. Främst för att de är ansvariga för de skador som djuret kan ha åsamkat en utomstående. Dessutom är ägaren också ansvarig för husdjurets hälsa och välmående.

Men ibland är det faktiskt djuren som kan behöva en djurrättsadvokat för att inför myndigheterna försvara de rättigheter som ännu inte är reglerade i lagen. I detta sammanhang blir ingripandet från en djurrättsadvokat nödvändigt för att garantera djurets intressen. 

I vilken utsträckning kan en djurrättsadvokat använda lagen för att skydda djur?

För att bättre kunna förstå denna situation, är det viktigt att kunna skilja mellan naturliga och lagenliga rättigheter. Teoretiskt sett, borde naturliga rättigheter ges åt alla kännande varelserTill exempel rätten att leva ett liv fritt från fysisk eller psykisk tortyr.

Vad är en djurrättsadvokat: två sniglar på väg mot en EU-flagga.

Men internationella lagar känner ännu inte till djurens naturliga rättigheterDe flesta grundlagar ser fortsättningsvis djuren som egendom, eller ännu värre, medel för människans uppehälle. I vilket fall som helst är djurets existens betingat till en annan person (en människa), och till den människans rättigheter som ägare.

På liknande sätt kan vi se djur som juridiska personer under vissa omständigheter. På så vis kan lagen skydda deras fysiska och mentala integritet, samt deras intressen. Ändå kan djuren i vissa fall behöva en djurrättsadvokat för att skydda dem och tillvarata deras intressen.

I vilka situation kan djuret behöva en djurrättsadvokat?

Pionjärerna inom skyddet av djurens rättigheter har undersökt möjligheterna att använda lagen som ett verktyg för djurrätt under många år. Ett bra exempel är the Animal Legal Defense Fundgrundat på 1970-talet. Denna icke-statliga organisation jobbar outtröttligt för att förändra de lagliga rättigheterna som djur har.

Till en början såg man fall där djuren behövde juridisk assistens ofta som något extraordinärt. Men man har redan tagit upp djurrättslagar som ett ämne vid många universitet, främst i USA.

Framgångarna för djurrättsrörelsen har visat att juridiska råd kan hjälpa ägarna, professionella och staten självt att motarbeta djurmisshandel i alla dess former.

I vardagen kan en djurrättsadvokat också hjälpa till med att lösa otaliga juridiska tvister. Låt oss se på några exempel här nedan.

En kanin och en undulat behöver en djurrättsadvokat.

Situationer när djuret kan behöva hjälp av en djurrättsadvokat

  • När man skriver under ett adoptionskontrakt, eller när någon bryter mot detta kontrakt. Både personen som adopterar djuret och den som adopterar bort djuret.
  • När man skaffar sig ett exotiskt djur, för att garantera ett lagligt ursprung och att processen har gått till enligt gällande lagstiftning.
  • För att göra upp alternativ för djurets välmående efter att dess ägare gått bort. Till exempel olika sätt att inkludera djuret i testamentet, eller för att se till att de får fortsatt god omsorg i sitt nya hem.
  • En djurrättsadvokat kan prioritera djurets välmående när ägarna separerar och kräver delad vårdnad.
  • För att ge råd om hur man bör anmäla djurmisshandel eller försummelsetill exempel vad man kan göra på kort sikt (eller omedelbart) för att stoppa misshandeln.
  • För att försvara djuret eller dess ägare vid försumlighet eller felbehandling hos veterinär. Till exempel hur man kan begära ersättning och förhindra att andra djur blir utsatta för felaktiga behandlingsmetoder.
  • En djurrättsadvokat kan representera ett djur efter en olycka och kräva ersättning för vårdkostnader och andra kostnader eller skador.
  • En advokat kan guida och hjälpa en ägare som blivit ersättningsskyldig om husdjuret orsakat fysiska eller ekonomiska skador hos en tredje part.

En nödvändig förordning

Många personer engagerade i djurskydd arbetar tillsammans med djurrättsadvokater och erbjuder också råd åt medborgare. Att kontakta en icke-statlig djurrättsorganisation kan vara ett bra alternativ för den som inte har råd att anlita en advokat. Speciellt när det handlar om anklagelser om djurmisshandel, eller andra omständigheter där djuret inte mår bra.

Detta kanske intresserar dig
Framtida utmaningar: djurens rättigheter och djurskyddslagar
My Animals
Läs det My Animals
Framtida utmaningar: djurens rättigheter och djurskyddslagar

Trots de framgångar som gjorts rörande djurens rättigheter och djurskyddslagar så är det ganska uppenbart att det fortfarande finns mycket att göra...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.