Vad du ska göra om du kört på ett djur

Vad du ska göra om du kört på ett djur

Senaste uppdateringen: 10 september, 2019

Om du ofta kör bil så löper du risken att drabbas av olyckor. Det är därför det är viktigt att veta hur man bör agera när man kört på ett djur samt vad man kan göra för att undvika dessa olyckor.

Det viktiga är att ta hänsyn till både ditt eget och djurets liv.

Att köra på djur – ett ökande problem

Statistik visar att dessa typer av olyckor blir allt vanligare. Rådjur och älgar är vanligt förekommande i svenska viltolyckor. Därför är det viktigt att köra försiktigt och sänka hastigheten i riskområden.

Håll utkik efter skyltar som indikerar viltövergångar eller platser som boskapsägare använder (en svart sopsäck på en plogpinne innebär att renar kan finnas i området).

Hund vid bil

Flest viltolyckor rapporteras i södra Sverige, trots att många tror att Norrland är värst drabbat.

Om du har kört på ett djur är det viktigt att du förblir lugn. Se till att hantera situationen på ett ansvarsfullt sätt. Stanna och se till att rapportera vad som hänt.

Vad du ska göra om du kört på ett djur

Om du har kört på ett djur får du inte bara köra vidare. Djuret kan ha skadats och det är ditt ansvar att försöka hjälpa det genom att kontakta relevanta myndigheter.

Kom även ihåg att fler olyckor kan inträffa om djuret lämnas på vägen, speciellt om det rör sig om ett större djur.

Det finns dessvärre många som inte vill stanna när de kört på ett djur eller som främst oroar sig över skador på bilen. Men kom ihåg att det rör sig om ett levande väsen som förtjänar respekt.

Agera ansvarsfullt och försök att hålla huvudet kallt. Skjut upp hantering av juridiska och försäkringsmässiga frågor tills efter djuret är omhändertaget. Du kan göra det genom att:

Förebyggande åtgärder för att undvika att köra på djur

För att minska risken för att köra över djur ska du ha följande rekommendationer i åtanke:

  • Sakta ned i skogsområden, platser med dålig sikt eller när du ser skyltar som varnar för vilda djur.
  • Tuta på djuret så att det ser att du kommer.
  • Om det är mörkt och du stöter på ett djur är det bäst att använda halvljus. Helljuset är mycket starkt och tenderar att desorientera djur.
  • Kör väldigt långsamt om du ser ett djur vid vägkanten eftersom det av rädsla kan kasta sig ut. Det är inte alltid förmöget att kalkylera hur mycket tid det har för att ta sig över.
  • Fortsätt i låg hastighet eftersom vissa djur färdas i grupp. Du kan stöta på flera djur i samma område.
  • Om djuret är stort (ko, älg, rådjur, etc.) måste du se till att sätta ut varningstrianglar 200-300 meter bort.

Skydda först och främst ditt liv

Sjuk hund med katt

Om du inte kan undvika en kollision är det enligt experter bättre med en kontrollerad kollision än en okontrollerad undanmanöver.

En riskabel väjning för att undvika kollision kan resultera i en ännu allvarligare olycka. Detta kan riskera livet för föraren och passagerarna, såväl som andra fordon på vägen. Man kan kollidera med ett träd eller andra trafikanter.

Kom ihåg att det viktiga inte är materiella skador, utan livet hos dig och dina medtrafikanter. Djurets liv spelar givetvis också roll.

Detta kanske intresserar dig
8 tips för att resa med din hund i bilen
My AnimalsLäs det My Animals
8 tips för att resa med din hund i bilen

Vill du veta hur du åker på resa med din hund i bilen? Vi kommer att ge dig några tips för att göra bilresor med hundar enkla och roliga.