Övergivna hundar: 70% av världens hundar

Tyvärr är övergivna djur fortfarande en obegriplig verklighet. Det är nu dags att vi som både art och individer agerar.
Övergivna hundar: 70% av världens hundar
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Övergivna hundar är fortfarande ett globalt problem som kräver uppmärksamhet varje dag på året, inte bara vid specifika datum eller när de senaste siffrorna blir offentliggjorda. Med anledning av detta vill vi betona en verklighet som är helt oacceptabel. Övergivna hundar utgör 70 procent av alla hundar i världen, vilket motsvarar 500 miljoner hemlösa hundar.

Denna siffra kan tyckas astronomisk, och det sorgligaste är att bakom varje siffra finns en sorglig historia och ett djur som kräver omedelbar uppmärksamhet. Härnäst ska vi utforska de viktigaste orsakerna till att hundar blir övergivna och den globala situationen vad gäller denna fråga. Missa inte detta.

Övergivna hundar

Enligt yrkesmässiga källor är 70 procent av världens hundar övergivna. Enligt Världshälsoorganisationen och Royal Canine Society of Spain är 500 miljoner av de 800 miljoner hundar som finns på jorden hemlösa. Upp till 26 procent av hushållen i de europeiska länderna har minst en hund hemma, men antalet herrelösa individer är högre.

Andra informationskällor är något mer konservativa, men antalet övergivna hundar fortsätter att överstiga 200 miljoner världen över. Här är några uppgifter som hjälper oss att sätta denna verklighet i perspektiv:

  • Bara i USA finns det 70 miljoner hemlösa djur. Av dessa når endast cirka 8 miljoner djurhemmen, vilket innebär att resten alltid lever på gatan eller dör.
  • I de europeiska länderna dör 80 procent av övergivna hundar på grund av att de saknar kunskaper för att överleva.
  • Endast 10 procent av de övergivna djuren hade blivit kastrerade eller steriliserade innan de togs in på ett djurhem.
  • Upp till hälften av de övergivna husdjuren blir avlivade i USA på grund av bristen på ägare som är villiga att adoptera dem.

Som du kan se är siffrorna alarmerande och hjärtskärande i lika hög grad. Trots detta är inte allting dåligt. Enligt föreningen One Green Planet blir upp till 30 procent av de hundar som anländer till ett djurhem omhändertagna av deras ursprungliga ägare.

I USA uppskattar man att omkring 5 000 övergivna hundar blir avlivade varje dag på grund av bristen på resurser och ägare.

En övergiven hund.

Varför överges hundar?

Nu vet du att 70 procent av alla hundar blir övergivna, men vi måste fråga oss varför. År 2020 publicerade Affinity Foundation en rapport med en rad mycket intressanta statistiska uppgifter. I följande lista delar vi med oss av de viktigaste orsakerna till ägarnas försumlighet:

  1. Oönskade kullar (21 % av övergivningarna): Teoretiskt sett kan en osteriliserad tik få upp till 70 valpar under sin livstid. Vad gör en ägare när hen plötsligt ser 12 hundar hemma och för några månader sedan bara hade en enda? Det minst ansvarsfulla och etiska svaret är tyvärr uppenbart: lämna dem på gatan.
  2. Beteendeproblem (13,2 %): Separationsångest, tvångssyndrom (OCD), aggressivitet och många andra psykologiska tillstånd kan göra det mycket svårt att leva med en hund. För mindre empatiska människor är den bästa lösningen att helt och hållet distansera sig.
  3. Slut på jaktsäsongen (11,6 %): Jakt fortsätter att äga rum i många regioner i världen. Om hunden blir gammal eller om jaktsäsongen tar slut väljer människor ibland att överge dem. Greyhound är de som drabbas mest av detta.
  4. Minskat intresse för djuret (10,8 %): Detta är kanske en av de allvarligaste orsakerna till övergivande. Varje handledare måste förstå att en levande varelse inte är en leksak, utan en medveten varelse som kräver ett livslångt ansvar.
  5. Ekonomiska faktorer (6,4 %): Tyvärr lever många människor på gränsen till fattigdom och kan inte försörja sig själva. En hund är en utgift på cirka 1 200 euro per år. Därför har en ägare som nyligen fått sparken från sitt jobb kanske inte råd att ha en hund. Övergivning bör dock aldrig vara ett alternativ i dessa fall.Det alltid finns någon som är villig att ta hand om djuret.
  6. Andra orsaker: Allergier (6,3 %), adressändring eller flyttning (6,2 %), tidsbrist eller platsbrist (6,1 %), vårdnadshavarens död (5 %), födsel av barn, skilsmässa och semestrar (mindre än 6 % tillsammans).

Dessutom bör man notera att lika många hundar blir övergivna varje månad under året. Det verkar inte finnas något säsongsbetonat mönster, så sommarsemestrar anges inte längre som potentiella orsaker. Till exempel är fattigdom i hemmet eller den huvudsakliga ägarens död vanligare faktorer för övergivande än vad sommaren är.

Oönskade kullar är den främsta orsaken till övergivna hundar.

En sista, men nödvändig tanke

Efter att ha läst all denna statistik är det chockerande att höra att så många hundar fortfarande blir köpta. I länder såsom Spanien blir 52 % av hundarna räddade från övergivning. 27 % av dessa är köpta och 10 % kommer från privatpersoner. Även om antalet adoptioner är högt går det ändå inte ihop att nästan en av tre hundar skaffas från uppfödare när så många hundar letar efter ett hem.

I det här läget är det dags att ställa följande fråga: Letar vi som människor efter designade hundar? Har vi verkligen empati för de problem som omger oss? Det är naturligtvis inte vår avsikt att klandra någon som bestämmer sig för att köpa en hund, men adoption bör alltid vara det första alternativet man tänker på.

Det kommer alltid att finnas en hund på ett djurhem som är idealisk för dig. Köp inte en hund ifall du kan undvika det.

Hemlösa hundar förökar sig med åren.

70% av världens hundar är övergivna hundar, så det finns fortfarande mycket arbete att göra. Vi måste gå samman både som art och som individer så att detta antal minskar med tiden, inte bara på en personlig nivå utan även på en politisk nivå. Genom att införa straff för försummelse och reglera avel av hundar kan den globala scenen en dag bli något mer uppmuntrande.

 

Detta kanske intresserar dig
Valpar som slit och släng-vara: Överge dem inte!
My Animals
Läs det My Animals
Valpar som slit och släng-vara: Överge dem inte!

Det faktum att valpar är så söta leder många till impulsiva inköp. Detta kan dock leda till att dessa valpar behandlas som en slit och släng vara.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.