Så påverkas fiskar av föroreningar i vattnet

Föroreningar i vattnet är något som vi människor orsakar genom att dumpa plast, kemikalier och annat skräp i sjöar och floder.
Så påverkas fiskar av föroreningar i vattnet

Senaste uppdateringen: 16 juli, 2021

Vår planets vattenekosystem är allvarligt hotade av föroreningar i vattnet som vi människor är orsaken till, och tyvärr påverkar det fiskar och andra havslevande arter negativt.

Tungmetaller, mikroplast och förändringar i vattnets fysiska och kemiska sammansättning, tillsammans med övergödningen av sjöar och floder – allt har en direkt inverkan på artrikedomen, mångfalden och livscykeln hos både söt- och saltvattenlevande arter. I den här artikeln ska vi beskriva de huvudsakliga problemen som föroreningar i vattnet orsakar, och hur det påverkar fiskar.

Mikroplaster

Människor är de enda varelserna på planeten som producerar mikroplast, så tyvärr beror det här helt och hållet på oss. Trots ansträngningar att minska användningen och konsumtionen av mikroplast, har de funnits i haven sedan 1960-talet.

Mikroplaster är pyttesmå fragment av oorganiska material som förorenar miljön. The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) definerar mikroplaster som all plast under 5 mm i storlek.

De här fragmenten kan komma från många olika källor. Det handlar bland annat om däck, rengöringsprodukter, kosmetika, kläder, vanliga plastföremål (flaskor, kassar, kartonger, sugrör) och industriella processer. Man uppskattar att mellan 2 till 5% av all plast som tillverkas slutar i haven.

Olika typer av mikroplast

Vi kan dela in mikroplaster i följande olika kategorier:

  • Primära: Det här är partiklar som går rakt ut i naturen. Det kan röra sig om tandkräm, krämer och andra kosmetiska produkter som hamnar i avfallsvattnet.
  • Sekundära eller nanoplast: Dessa uppstår när större plastföremål bryts ner, så som kassar, flaskor eller fiskenät. De utgör större delen av all plast i haven.

Plast bryts nämligen inte ner utan går helt enkelt sönder i mindre partiklar, som sen äts upp av många olika söt- och saltvattenarter – till exempel fiskar, kräftdjur och blötdjur. Plasterna kan till och med hamna i kroppens vävnader hos dessa djur, och många av dem hamnar till slut på din tallrik. 

Faktum är att mängden plast som finns i fiskar kommer inte bara från vattnet utan också från andra arter som de äter!

Föroreningar i vattnet påverkar fiskar och förändrar deras beteende

Floder och sjöar innehåller mycket avfallsvatten som industrin och gruvindustrin producerar, och det har en stor inverkan på vattnet och dess invånare.

Faktum är att nivån av föroreningar är så hög att forskare har observerat förändringar i fiskarnas beteende i floden Thames, på grund av kontaminering av ämnen som koffein och till och med kokain.

Personer som använder dessa droger för sedan kemikalierna vidare via urinen och i slutändan förorenar de floden. De här kemikalierna har samma euforiska och hyperaktiva effekter som vi människor upplever. Man har gjort experiment under kontrollerade förutsättningar som har visat samma resultat på djur.

Dessa ämnen ackumuleras i hjärnan, musklerna, gälarna och huden och har så stor effekt på fiskarnas beteende att det kan påverka deras överlevnadschanser. Det blir speciellt tydligt när de väljer att inte fly fast de möter ett rovdjur.

Övergödning

Övergödning sker när det finns för mycket näringsämnen i vattnet på grund av en ansamling av organiskt avfall. Dessa näringsämnen består primärt av kväve och fosfor och de gör så att algerna växer okontrollerat. Algerna i sin tur, konsumerar mera syre ur vattnet. Det tenderar att ske i ekosystem där vattnet inte byts ut så mycket, som i vattenreservoarer eller sjöar.

Den här situationen beror på en mängd orsaker, som inkluderar gödningsmedel, avföring från boskap, industriellt avfall, kväveoxid, svavelrika regn och avfall från skogsavverkning.

Denna explosion av alger i den första fasen av övergödning gör att vattnet blir grumligt, och hindrar det naturliga ljuset från att nå botten.

Som ett resultat av detta kan växterna inte utföra sin fotosyntes eller förnya syrehalterna, och till slut dör de. Med mindre syre kommer fiskarna och andra arter alla att dö till slut. Faktum är att många tillfällen av fiskdöd har skett på grund av övergödning.

Resultatet av denna kedjereaktion är grumligt vatten, som verkar tjockt och innehåller mycket biomassa. Det kan vid första anblick verka positivt, men det minskar vattnets kvalitet och ekosystemets biodiversitet. 

En övergödd flod på grund av föroreningar i vattnet.

Ett problem orsakat av människor

Som du ser så kan både för lite och för mycket skada ett vattenekosystem. Men mängderna mikroplaster i haven är det mest akuta problemet som vi måste ta hand om.

Föroreningar förstör livet i både haven och floderna men det står i vår makt att förändra saken. Nyckeln till att minska mängden avfall ligger i det vi väljer att producera. 

Detta kanske intresserar dig
Buller stör fåglar: Ett av deras största hot
My Animals
Läs det My Animals
Buller stör fåglar: Ett av deras största hot

Buller från städer stör fåglar. Det kan orsaka mer skada än hörselnedsättning. Enligt nya studier kan det till och med förkorta deras liv.  • Microplastics in fisheries and aquaculture, FAO, 2017.
  • The Times. Cocaine in Thames makes eels hyperactive, 2019.
  • Fundacionaquae