Strategier för att bevara borneoorangutangen

Förstörelsen av regnskogar, framförallt i lågländsskogarna i Borneo och Sumatra, är den huvudsakliga anledningen till att borneoorangutangen riskerar att utrotas.
Strategier för att bevara borneoorangutangen

Senaste uppdateringen: 24 juli, 2019

Trots försök att bevara borneoorangutangen så riskerar den officiellt att utrotas enligt en rapport från IUCN (den Internationella naturvårdsunionen). De senaste 50 årens ansträngningar har med andra ord inte varit tillräckliga.

Den senaste datan som släppts av ett team på 38 internationella inrättningar säger att det totala antalet orangutanger mellan 1999 och 2015 sänktes med fler än 100,000. Det innebär att arten försvinner snabbare än man tidigare trott.

Trots att tidigare bevaringsförsök gett positiva resultat så har man inte lyckats uppnå det främsta målet: att stabilisera eller öka deras population.

Den sorgliga verkligheten är att vi inte kan göra mycket för att motverka deras kontinuerligt sinande antal.

Borneoorangutangen: orsaker till utrotning

Orangutang med unge

Enligt studier som utförts av IUCN så lämnade sig endast 59,6% av Borneos regnskogar för orangutanger under 2010. Även om dessa områden tekniskt sett skyddas av Indonesien, Malaysia och Brunei så fortsätter denna art att hotas.

Detta orsakas givetvis främst av mänskliga aktiviteter. Några exempel är:

  • Skogsskövling i syfte att sälja trä
  • Omvandling av regnskogar till plantager för palmolja
  • Gruvor
  • Förstörelse av skogsområden för att bygga vägar

Försök att bevara borneoorangutangen

Borneoorangutangens livsmiljö skadas även av storskaliga bränder, vilket är en konsekvens av väderfenomenet El Niño.

Vidare spelar illegal djurhandel också en roll i hotet mot arten, utöver det faktum att lokala stammar ser på den som en källa för mat.

Alarmerande förluster

I svunna tider fanns det hundratusentals borneoorangutanger, men enligt nya uppskattningar har det totala antalet sjunkit med 50% (de senaste siffrorna hittas på IUNC:s webbplats).

IUCN:s röda lista över hotade djur visar att 14,600 sumatraorangutanger finns kvar. Populationen av borneoorangutanger ligger å sin sida på runt 104,700.

Den stora förlusten av livsmiljö på båda öarna pekar dock mot att de faktiska antalet är lägre än vad IUCN uppskattar på sin röda lista.

Uppskattningsvis 2,000 till 3,000 borneoorangutanger dödas varje år, vilket pågått under de senaste fyra decennierna.

Nyckeln till att bevara borneoorangutangen kan vara att den har hög anpassningsförmåga

Gående orangutang

Orangutanger är generellt mycket känsliga varelser som endast kan överleva i de mest orörda av ekologiska miljöer.

Men ju mer forskare lär sig om denna art, desto bättre förstår de att dessa varelser faktiskt kan anpassa sig till nya omgivningar.

Borneoorangutangen går till exempel på marken i mycket högre utsträckning än tidigare trott. Vidare kan den äta växter som inte är en del av dess naturliga kost, såsom acacia eller oljepalm.

Sådant beteende skulle kunna hjälpa dem att överleva i fragmenterade landskap och avsevärt mindre skogar än man tidigare trott. De kan dock inte hålla jämna steg med antalet som dödas i dagsläget.

Det rör sig om en art som fortplantar sig väldigt långsamt, och honorna kan endast para sig var sjätte eller åttonde år.

Detta innebär att den har längst födelseintervall av alla landlevande däggdjur, vilket gör det ännu svårare för populationen att återhämta sig.

Lägre siffror spås

Det finns skyddade populationer på Borneo, i delar av Malaysia samt i större nationalparker i Indonesien.

Detta innebär att arten troligen inte kommer utrotas inom en nära framtid, men detta till trots är det brådskande att vi gör allt vi kan för att förebygga att fler av dem dör.

I dagsläget bor runt 10,000 exemplar i områden där man odlar oljepalm, och vi måste även ta tag i tjuvjakt, urinvånare som dödar dem samt insamlingen av orangutanger för att använda dem som husdjur.

För att bevara borneoorangutangen är det vitalt att vi utvecklar lämpliga strategier som verkligen adresserar det sjunkande antalet. Vidare behöver vi genomföra mer forskning om denna art och hur vi kan rädda den.

Detta kanske intresserar dig
Fongoli-schimpanser använder spjut för att jaga
My AnimalsLäs det My Animals
Fongoli-schimpanser använder spjut för att jaga

Primater tillhör en av de få artgrupper som använder verktyg; men Fongoli-schimpanser som använder spjut är ett speciellt fall.