Hundetologi: vad innebär denna gren av vetenskapen?

Den här inriktningen har lärt oss att skilja på normalt beteende från tecken på sjukdom eller ett medicinskt tillstånd.
Hundetologi: vad innebär denna gren av vetenskapen?

Senaste uppdateringen: 07 december, 2018

Etologi definieras som en vetenskaplig inriktning med studier av både människors och djurs beteenden. I fallet med hundar är hundetologi till för att hjälpa ägare, veterinärer och forskare att förstå vad som är normalt beteende. På så sätt blir det lättare att identifiera olika hälsotillstånd.

Vikten av hundetologi för hundar med beteendeproblem

Tack vare hundetologi kan vi skilja på instinkter, naturliga beteenden och beteenden som orsakas av en underliggande sjukdom.

Som en inriktning av beteende biologi är etologins mål att studera det normala beteendet av djur i sin naturliga miljö. Detta fokuserar dock inte enbart på vilda djur. Tämjandet av djur har gjort det nödvändigt att även undersöka beteendet av husdjur, boskap osv

Hundetologi är speciellt viktigt i hem där det förekommer svårigheter. Faktum är att många ägare inte vet vilken sorts beteende de ska förvänta sig från en hund, inte heller förstår de djurets vanor eller behov. Detta kan skapa en onödig spänning mellan hund och ägare.

hundetologi- att förstå hundens beteende

Nedtill listar vi vanliga beteendeproblem som oroar ägare och som lätt kan lösas med hjälp av hundetologi.

  • Problem med aggressivitet och destruktivt beteende
  • Fobier, rädsla och ångest
  • Problem med tillit till andra djur och människor, som ett resultat av sen socialisation
  • Överdrivet dominant eller impulsivt beteende
  • Kompulsivt beteende
  • Hyperaktivitet
  • Separationsångest

Rädsla för människor – ett av de vanligaste problemen

Människors och hundars rädsla kan resultera i aggressivt eller ångestladdat beteende. Faktum är att detta även kan skapa problem i din hunds hälsa. Etologin är den disciplinen som fokuserar på djurens beteende för att hitta en lösningen på den här sortens problem.

hundetologi - hundens beteende

Det viktigaste att ha i åtanke är att miljön som din hund växer upp i, närvaron av hans mamma och präglingsprocessen alla är grundläggande för dess socialiseringDetta är vad som får den att känna sig bekväm med dig och andra djur.

När du går till en hundetolog för en utvärdering av din hunds beteendeproblem ska du försäkra dig om att han/hon är utbildad och har en officiell kvalifikation. På så sätt kan du undvika att bli lurad.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.