Iberiska vargar är utrotningshotade, men de kan räddas

Iberiska vargar är utrotningshotade, men de kan räddas
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Iberiska vargar, som mestadels lever i Portugal och Spanien, är just nu i allvarlig fara för utrotning. Livsmiljödirektivet i Europeiska Unionen skyddar arten, men i Spanien är dock bevaringsinitiativ varken standardiserade eller enhetliga. Olyckligtvis är dessa initiativ livsviktiga för ekosystemets hållbarhet och för dess mångfald.

Iberiska vargar: naturliga miljöer och förhållanden till människor

Canis lupus signatus har länge varit ett rovdjur på den iberiska halvön, speciellt i nordväst. Den livnär sig på stora växtätande djur ock är en viktig del i ekosystemet. Vi tror idag att iberiska vargar är hundarnas förfäder.

De lever i områden med lägre mänsklig befolkning. De har också en tendens att leva på platser med med mycket byten såsom hjort, rådjur och vildsvin. Vargar kan variera sina byten beroende på vart de lever. Till exempel kan höns, boskap och kaniner komplettera deras kost i regioner det inte finns så mycket andra djur i.

Detta orsakar problem i lantliga områden som beror på jordbruk och boskap för ekonomisk stabilitet. Den viktigaste faktorn här är dock behovet för människor att lära sig att samexistera bättre med vargar. Detta inkluderar skydd och förebyggande åtgärder.

Iberiska vargar är utrotningshotade

Den senaste räkningen av vargpopulationen uppskattar att Spanien är det naturliga hemmet för över 30 % av vargarna i Europa. Därför har den Europeiska Unionen erkänt att arten är viktig i hela EU. Så långt finns det inga enhetliga regler i Spanska territorium som skyddar den.

iberiska varg med valp

Istället förvärras situationen av tjuvskytte och förgiftning, och för den närmare utrotningens rand.

Stödjande information

Enligt uppskattningen från den senaste iberiska vargräkningen (2012-2014) har flockarna ökat från 250 till 297 sedan 2005. Dock säger miljögrupper och experter i ämnet att denna information inte är korrekt. De tror att man inte har tagit viktiga aspekter i åtanke, såsom antalet individer i varje flock.

Dessutom har den officiella räkningarna i regionen inte använt samma kriterium eller metodologi. Därför är det svårt att avgör den verkliga vargbefolkningen i Spanien.

Uppskattningsvis 800 djur dödas varje år – en situation som till störst del har att göra med tjuvskytte. Faktum är att vargar är en art som har försvunnit på halva iberiska halvön. 2015 förklarade man den som en utrotningshotad art i Andalusien, med enbart 4 till 56 individuella vargar.

Idag är det största antalet iberiska vargar i kommunen Muelas de los Caballeros i Zamora. Ytterligare 50 lever i norra Castilla och Leon, och färre än 35 lever i Galicien. Dessutom finns det fortfarande några få vargflockar i Sierra Morena (Laen och Cuenca).

Initiativ till bevarande

Jordbruksverket har bett den Europeiska Unionen att anse iberiska vargar som en en jagande art inom dess revir.

Från den offentliga och privata sektorn har civila grupper krävt att staten ska ingripa för att skydda arten på landsomfattande grund i Spanien. De ber också alla de sektorer som är inblandade eller känner att de har blivit negativt påverkade på ett eller annat sätt att tala om problemen de stött på.

Ett par initiativ som Spanien håller på att utfärda i koppling till detta:

  • Presentera konkreta förslag till politiska grupper i försvar för den iberiska vargen. ASCEL (Association for the Conservation and Study of Iberian Wolves), Ecologists in Action, Wolf Marley och WWF har tagit fram förslagen.
  • Ett icke lagbundet förslag godkändes av kommittéerna för jordbruk, mat och miljö. Denna lagstiftning kommer att bidra till bevarandet av vargarna och utropa dem som en fridlyst art i alla spanska områden.
Detta kanske intresserar dig
Sex olika typer av varg – våra hundars förfäder
My Animals
Läs det My Animals
Sex olika typer av varg – våra hundars förfäder

Att vargen är våra hundars förfade visste du säkert. Men visste du att det finns flera olika typer av varg? Olyckligtvis är många utrotningshotade.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.