Kan djur uppleva tidens gång?

Det finns studier som tyder på att för flugor flyger inte tiden precis förbi. Faktum är att insekter, som är kända för sin höga hastighet och smidighet, uppfattar tiden mycket långsammare än vi gör.
Kan djur uppleva tidens gång?

Senaste uppdateringen: 28 september, 2020

Forskare tror att det sätt på vilket djur uppfattar tidens gång bara är en annan aspekt av evolution och överlevnad. Exempelvis tyder vissa studier på att världen för flugor verkar röra sig ungefär 7 gånger långsammare än vad den gör för människor. I dagens artikel tittar vi närmare på hur djur upplever tidens gång.

Mindre djur med snabbare ämnesomsättning, såsom kolibrier, uppfattar mer information inom en enda tidsenhet. Detta innebär att de upplever händelser långsammare än djur med större kropp som har en långsammare ämnesomsättning, som människor.

Hur mäter vi uppfattningen av tidens gång?

Alla tv-, dator- och filmskärmar flimrar. För det mänskliga ögat ger detta flimrande ljus en illusion av en konstant ström av bilder på grund av den höga frekvensen som dessa skärmar har.

Således har den relativa tidsuppfattningen – som är unik för varje art – ett mått. Detta kallas ”kritisk flimmerfusionsfrekvens”. Denna fusionsfrekvens är den frekvens, vid vilken allt flimmer från en intermittent ljusimpuls upphör. På detta sätt ger en ljuskälla, som rent objektivt avger flimrande, intermittent ljus, en illusion av att vara konstant.

kolibrier och hur djur upplever tidens gång

Människors uppfattning av tidens gång

När vi knackar på en dörr kommer en människa att uppleva en samling händelser på samma gång – en kombination av ljud, syn och taktila känslor. I verkligheten färdas information – i olika former, men från samma källa – genom hjärnan längs olika vägar.

Faktum är att denna information når hjärnans bearbetningscenter vid olika tidpunkter. Som sådan är det rimligt att anta att hjärnan måste engagera sensorisk-motorisk kontroll och informationsbehandling för att vi ska uppfatta ”här och nu”.

Baserat på dessa fakta tror experter att tolkningen av olika sensoriska modaliteter som verkar förekomma samtidigt kräver informationsbehandling som är typisk för den mänskliga hjärnan. Denna process är den som ger oss representationen av mänsklig tid.

När det gäller andra djur kommer uppfattningen om tidens gång att påverkas av hur deras sensoriska system hanterar information som rör position och hastighet.

Djurens uppfattning om tidens gång: storleken har betydelse

Flugor kan upptäcka att ett blinkande ljus blinkar upp till fyra gånger snabbare än människor kan. Detta förklarar hur flugor undviker att bli smällda med en flugsmällare.

Flugor uppfattar vår “tid” som att det sker i slow motion, vilket ger dem gott om tid att fly. Naturligtvis går tiden faktiskt i samma hastighet.

En flugas ögon skickar uppdateringar till hjärnan mycket oftare än vi gör. Deras mentala processer är också mycket snabbare än våra.

Forskning tyder också på att ju mindre ett djur är, och ju snabbare dess ämnesomsättning är, desto långsammare kommer det att uppfatta tidens gång.

fluga och hur djur upplever tidens gång

Forskarna studerade djurs tidsuppfattning i mer än 30 arter, inklusive gnagare, ålar, ödlor, kycklingar, duvor, hundar, katter och sköldpaddor.

Resultaten från denna forskning tyder på att, i ett brett spektrum av arter, att artens tidsuppfattning är direkt relaterat till dess storlek.

Dessa studier belyser vikten av tidsuppfattning hos djur. I naturen kan förmågan att uppleva tid i mycket små skalor vara skillnaden mellan liv och död.

Fördelarna med en hemlig kommunikationskanal

För alla organism handlar ekologi om att hitta en nisch som ingen annan kan fylla, där den kan överleva och reproducera sig.

Många djurs hörselregister låter dem höra ljud i ett spektrum där det mänskliga örat inte kan uppfatta det. På samma sätt kan vissa djur kunna utnyttja skillnader i tidsuppfattning mellan arter till sin egen fördel.

Till exempel använder många arter – som eldflugor och djuphavsdjur – blinkande ljus som signaler. Det är möjligt att större och långsammare rovdjur kanske inte kan avkoda dessa signaler.

Om rovdjurets visuella system inte är tillräckligt snabbt, kan denna visuella kommunikationsform ge signalerande arter en hemlig kommunikationskanal.

eldfluga och hur djur upplever tidens gång

Slutsatser om djurs uppfattning om tid

Vi har fortfarande mycket att lära oss om uppfattningen av tid hos djur. Dessa typer av studier tyder på att uppfattningen av tidens gång utgör en dimension som vi ännu inte har utforskat väl, där vissa arter kan specialisera sig.

Ytterligare forskning behövs för att förstå hur djuren använder sina slowmotion-färdigheter. Det är möjligt att det kan finnas aspekter av djurlivet som kan vara osynliga för våra sinnen.

Detta kanske intresserar dig
Varför lever katter generellt sett längre än hundar?
My AnimalsLäs det My Animals
Varför lever katter generellt sett längre än hundar?

Lever katter längre än hundar? En katt som får all omsorg den behöver kan leva i 12-15 år, men det finns många faktorer som påverkar kattens livslä...  • Healy, K., McNally, L., Ruxton, G. D., Cooper, N., & Jackson, A. L. (2013). Metabolic rate and body size are linked with perception of temporal information. Animal Behaviour, 86(4), 685-696.
  • Reas, E., (2014) Small Animals Live in a Slow-Motion World. Scientific American Mind 25: 4, doi:10.1038/scientificamericanmind0714-11a
  • Glazier DS. (2015). Is metabolic rate a universal ‘pacemaker’ for biological processes? Biol Rev Camb Philos Soc. 90(2):377-407. doi: 10.1111/brv
  • Bobrowicz, K., Osvath, M., (2019). Cognition in the Fast Lane: Ravens’ Gazes are Half as Short as Humans’ when Choosing Objects. Animal Behavior and Cognition. 6(2):81–97