Kloning av djur: för- och nackdelar med denna metod

Kloning av djur är ett av de mest kontroversiella vetenskapliga framstegen på senare år, och vi ska förklara för- och nackdelarna.
Kloning av djur: för- och nackdelar med denna metod
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Kloning av djur är ett av de vetenskapliga framsteg som skapat mest kontrovers på senare år. Men möjligheten att få transgena djur från klona har spelat en viktig roll i dagens medicin.

Behandling av många sjukdomar har gjort stora framsteg tack vare transgenes, men många vet inte vad detta är. I denna artikel ska vi förklara vad kloning är, hur forskarna skapar transgena djur och vilka för- och nackdelarna är.

Vad är kloning av djur och hur skapar forskare transgena djur?

Kloning av djur, även kallat transgenes, är en procedur med vilken genetisk information överförs från en organism till en annan. När vi talar om transgena djur så refererar vi till överföringen av DNA.

Generellt så överförs inte koden eller det orörda genetiska materialet från en individ till en annan. Innan man genomför proceduren så ansvarar forskarna för att välja ut, extrahera och isolera vissa gener.

Ättlingar som skapas genom transgenes anses vara transgena varelser eller organismer. Det innebär att transgena djur är de som uppvisar vissa genetiskt modifierade karaktärsdrag.

Kyckling från ägg

Kan alla djur klonas?

Teoretiskt sett skulle forskare kunna klona varje levande varelse som har en genetisk kod. Så alla djur, inklusive människor, skulle kunna genomgå transgenes.

Till dags dato har forskare använt olika arter för att testa kloning av djur i laboratorier. Från små insekter och parasiter till fiskar, fåglar, reptiler och till och med däggdjur som getter, apor, grisar, får, råttor och kaniner.

Forskare använder dock oftast möss för transgena experiment. Detta är mestadels tack vare deras lilla storlek, att de är lätthanterliga samt hur bra de anpassar sig till livet i fångenskap.

Fåret Dolly och kloning av djur

Fåret Dolly är det förmodligen kändaste transgena djuret i historienDe klonade henne 1996, och hon var det första djuret som klonades genom att överföra det genetiska materialet från kärnan i vuxna celler.

Trots fallets popularitet så var Dolly inte det första djuret att klonas. Det var faktiskt grodor som genomgick den första kloningsprocessen på 50-talet.

Fåret Dolly

Dolly gav upphov till många debatter och har populariserat kloning världen över. Det är fortfarande ett kontroversiellt ämne, och till och med bland forskare finns det ingen konsensus i frågan.

För- och nackdelar med kloning av djur

När man talar om ett ämne så kontroversiellt som djurkloning och transgena djur så är det viktigt att utvärdera dess för- och nackdelar, såväl som eventuella risker. På så sätt kan vi bibehålla ett mer rationellt och balanserat perspektiv på detta relevanta ämne.

Fördelar med djurkloning

  • Forskare har utvecklat flera experiment som möjliggör och förbättrar transgenes. Denna forskning har avsevärt utökat vår kunskap om den genetiska konfigurationen av olika arter.
  • Genom att förstå genomet bättre kan vi göra framsteg inom utvecklingen av nya behandlingar för sjukdomar som drabbar både människor och djur, som cancer.
  • Framtagningen av läkemedel har också gagnats av studier av transgena djur. Forskare har kunna producera den senaste generationen av läkemedel tack vare framsteg inom genetisk manipulation.
  • Kloningstekniker skulle kunna revolutionera det nuvarande systemet för organ- och vävnadstransplantation, som i skrivande stund tvingar patienter att vänta lång tid på donationer. De kan även göra det möjligt att få stamceller för återställande cellterapier.

Nackdelar och risker med genmanipulation

  • Transgena djur kan vara mer sårbara för allergiska reaktioner, bland annat. Detta på grund av uppkomsten av vissa proteiner som inledningsvis inte fanns i den genetiska informationen.
  • Vi kan ännu inte förutse den exakta platsen som den nya genen kommer ockupera genomet i den transgena organismen. På grund av detta är det inte alltid möjligt att förutse det slutgiltiga resultatet av genöverföringen från en individ till en annan.
  • Vi måste se till att strikt kontrollera populationen av transgena djur så att de inte hotar inhemska arter i varje ekosystem.
  • Att använda levande varelser för experiment har även en etisk dimension. Vi måste debattera fram till vilken punkt människor får störa naturen och vilka gränserna bör vara.
Detta kanske intresserar dig
Djurens historiska roller under årens lopp
My Animals
Läs det My Animals
Djurens historiska roller under årens lopp

Djuren har varit väldigt betydelsefulla för samhället sedan en lång tid tillbaka. I den här artikeln kommer vi ta upp djurens historiska roller.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.