Kornvivlar är ohyra både i köket och inom lantbruket

Kornvivlar tillhör curculionoidae-familjen, och de har orsakat en allvarlig ekonomisk skada för lantbruket.
Kornvivlar är ohyra både i köket och inom lantbruket

Senaste uppdateringen: 17 oktober, 2019

Kornvivlar är ohyra som tillhör Curculionidae-familjen. Det finns dock några undergrupper inom denna grupp. Den undergrupp vi kommer prata om idag tillhör släktet Sitophilus.

Kornvivlar är en undergrupp som tillhör ordningen Coleopter och som nämnts ovan Curculionidae-familjen. Den förlängda nosen är ett intressant kännetecken.

De tre arterna i denna undergrupp är svartbruna, men var och en av dem har specifika egenskaper.

Kornvivlar är ohyra – angrepp

Vivel i korn.

De angriper både transporter med spannmål och själva fälten. De förekommer även i lagringsutrymmen eller på transporter. Beroende på vilken art det handlar om så hittar du dem på specifika platser.

De förökar sig på följande sätt. Honorna lägger ett ägg inuti ett korn och stänger det sedan. Larvfasen och puppafasen uppstår sedan inuti detta korn. Då kornviveln är fullt utvecklad så kryper den ut ur kornet.

Då viveln ska ta sig ut så gör den ett stort hål. Detta hål är ett av tecknen på att det finns vivlar bland lasten.

Dessa skalbaggar har en ljus mörkbrun kropp som är nästan svart. Den saknar fläckar på kroppen. Denna art har heller inte några vingar, till skillnad från andra nära släktingar.

Kornviveln flyger inte, men den angriper ändå spannmålslaster. Denna insekt äter inte det spannmål som odlas på fältet.

Hemvist och utbredning

Svart vivel som går.

Kornvivlar trivs i olika typer av klimat med varierande temperaturer, och de förekommer runt om i världen.

Forskarna har sett att både vuxna och unga exemplar kan klara sig i klimat med låga temperaturer. Det är dock inte alla arter i denna undergrupp som kan tolerera kalla klimat.

Kornvivlar är ohyra: konsekvenser

Kornvivlar attackerar inte bara spannmål utan även många andra veteprodukter, som exempelvis mjöl, pasta, flingor, etc.

Både de vuxna och unga exemplaren äter av skörden och kontaminerar den.

Man kan känna igen spannmål som blivit infekterat av vivlar p.g.a. de stora hålen i kornen. Detta spannmål kan inte säljas, vilket har stor ekonomisk påverkan runt om i världen.

Risvivlar (Sitophilus oryzae)

vetevivlar är ohyra bland ris

De vuxna arterna har en svartbrun kropp med hål. Sett från utsidan så är det inte möjligt att skilja på Sitophilus oryzae och Sitophilus zeamais. Man kan bara skilja på dem genom att dissekera deras kön.

Majsviveln tillhör underfamiljen Curculionidae och är den minsta av de tre arterna. Sitophilus zeamais förekommer i tropiska och subtropiska regioner.

Skador som orsakas av vivlar

Vivel på spannmål.

Om expansionen av denna art inte kontrolleras så kan den orsaka allvarliga skador.

Det finns planer på hur man bättre ska kunna hantera denna invasiva art, som exempelvis genom att inkludera ett bättre förvaringssystem.

Den skada som dessa djur orsakar är väldigt specifik, och det beror främst på det hål som de gör på kornet. De äter även på själva kornet, vilket orsakar fukt och värme och därmed drar till sig insekter och svamp.

De negativa konsekvenserna är främst ekonomiska; dessa djur kan reducera kvaliteten på spannmål och reducera vinsten. Det är tyvärr svårt att utrota dem.

Detta kanske intresserar dig
Allt du behöver veta om olika typer av kvalster
My AnimalsLäs det My Animals
Allt du behöver veta om olika typer av kvalster

Folk associerar ofta olika typer av kvalster med löss av olika anledningar. För det första så är de små och ibland mikroskopiska.