Kosmetiska experiment och kosmetika för hundar

Det finns så många produkter för hygien och skötsel av våra hundar. Men vilka är riskerna med att använda kosmetika för hundar?
Kosmetiska experiment och kosmetika för hundar
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

När man talar om kosmetika för hundar måste man skilja mellan två väldigt olika ämnen för att inte blanda ihop dem. Det första och mest komplexa är experimenten som utförs på hundar och andra djur i laboratorier associerade med kosmetikaindustrin. Det andra är populariseringen av kosmetiska produkter och bruk av kosmetika på hundar och andra husdjur.

Kosmetiska experiment på hundar

Experimentering på hundar är definitivt en av de största kontroverserna i kosmetikaindustrin. Även om vi gjort framsteg inom lagstiftningen så utförs dessa experiment fortfarande runt om i världen.

Fler än 115 miljoner djur används varje år för denna typ av experimentering. Bara i EU används runt 12 miljoner djur för kosmetikaindustrin varje år.

Den nya lagen

Men under 2003 godkändes en lag som förbjöd djurtester i EU. Dess implementering är uppdelad i två skeden, och båda har redan genomförts.

Under 2009 implementerades det första skedet, vars mål var att utrota denna typ av testning inom den europeiska kosmetikaindustrin. Den verkade även för att förebygga import och export av produkter som testat på djur efter detta datum.

De implementerade den andra fasen under 2013. Den påverkar specifikt produkterna som måste genomgå gifttester. Men lagstiftningen har gett tillverkare tio år på sig att fullt ut efterleva kraven hos denna andra fas.

De gjorde lagen, men den kan kringgås

Så nu frågar du kanske dig själv: Hur kan de fortsätta experimentera på dessa djur om det finns en lag mot det?

Om man noggrant läser lagtexten så hittar man en punkt som tillverkarna klänger sig fast vid för att undvika att lyda den. Märken kan fortsätta att experimentera på djur om de hävdar att det inte finns någon tillräckligt pålitlig, alternativ metod.

Hund blir klippt

Riskerna med att testa kosmetika på hundar

Folks slappa attityder mot djurexperiment grundas vanligtvis på okunnighet. Många tror faktiskt att djurexperiment bara innebär att de applicerar lite kräm på deras skinn och väntar på en eventuell allergisk reaktion.

Men kosmetikatester går mycket längre än så och utsätter djurets hälsa för flera risker. Utöver obehagliga allergisymptom kan de även utsätta djuren för flertalet farliga kemikalier. De gör detta för att testa deras giftighetshalt i koppling till den mänskliga hälsan.

Med andra ord förgiftar de djuren i en kontrollerad miljö för att testa deras kroppars reaktion på beståndsdelarna i kosmetika. Andra tester kan leda till oåterkallelig genetisk skada samt utvecklingen av maligna tumörer i djurets kropp.

Om vi övervägde att göra samma sak mot människor skulle det verka otänkbart. Men miljontals djur världen över får denna behandling varje dag. Detta är det stora etiska problemet med experimentering med kosmetika på hundar och andra djur.

Förebyggande åtgärder när man använder kosmetika för hundar

Den djurvänliga industrin växer snabbt över hela världen. Kläder, skor, kosmetika, smycken, kostymer, möbler, leksaker, gastronomi, etc. Idag hittar man ändlösa mängder produkter och tjänster som är specifikt framtagna för människans bästa vän.

Men vad finns det för risker och nödvändiga förebyggande åtgärder när man talar om att använda kosmetika för hundar. Först måste man vara uppmärksam på produkterna och tjänsterna man beslutar sig för att använda.

Man hittar schampon, krämer, tvålar, parfymer och andra produkter i djuraffärer och livsmedelsbutiker. Vi rekommenderar att du alltid läser på etiketten noggrant så att du vet vad den innehåller.

Det bästa är att undvika produkter som innehåller alkohol; den kan irritera skinnet och slemhinnorna. Du bör heller inte bada hunden med produkter som är gjorda för människor. Kom ihåg att ingredienserna i dessa produkter kan orsaka allergier hos hundar eller till och med förgifta dem.

Hund med tröja

Akta dig för att humanisera!

Humanisering är ett växande fenomen med hundar, och det är oroväckande. Även om det kan verka omhändertagande att skämma bort sin hund som en bebis, respekterar man i själva verket inte dess natur, vilket är väldigt farligt.

Givetvis förlitar de sig på oss för god hälsa och hygien, så vissa kosmetiska produkter kan vara användbara. Men du måste se var gränsen går så att du inte överdriver.

Hundar är hundar och måste ha friheten att bete sig och vara som dem. Det innebär inte att de är bättre eller sämre än människor; de betyder bara att de förtjänar respekt när det kommer till deras naturliga instinkter, behov och skillnader.

Detta kanske intresserar dig
Vänta! Humanisera aldrig dina husdjur
My Animals
Läs det My Animals
Vänta! Humanisera aldrig dina husdjur

Om du verkligen gillar din ludna vän så mycket som du säger, ska du börja med att respektera dess natur. Återigen vill vi på Mina djur säga: humani...


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.