Uppfinningsrika orangutanger skapade krokar

Orangutang är en art som aldrig upphör att överraska oss: en ny studie har visat att den kan använda verktyg mer effektivt än vi trodde.
Uppfinningsrika orangutanger skapade krokar

Senaste uppdateringen: 02 augusti, 2019

Vi vet alla att primater är några av de mest intelligenta arterna på jorden. Men när du läser om några av de senaste testerna som gjorts med uppfinningsrika orangutanger kommer du verkligen bli förvånad!

Dessa fantastiska orangutanger har lyckats lämna oss mållösa med sin otroliga förmåga att göra krokar.

Forskare har upptäckt en tillämpning som aldrig tidigare har observerats i någon art förutom människor. Orangutanger har visat att de är ett steg före andra primater.

Lär dig om ett framgångsrikt experiment där de har visat både sin fantasi och sina färdigheter.

Vad dessa uppfinningsrika orangutanger lyckades med

Specialister genomförde studien vid universiteten i Wien och Saint Andrews. De visade hur apor kan använda olika sorters ståltråd för att få åtkomst till utrymmen dit deras fingrar inte kan nå.

Under första försöket kunde orangutangen göra en krok av en rak bit ståltråd. Målet var att få tag på en belöning  som var placerad i en korg i ett rör. Primaten lyckades forma en krok med hjälp av sina tänder.

För det andra försöket använde forskare en böjd bit ståltråd. I början var tråden inte tillräckligt lång för att nå belöningen placerad inuti ett rakt rör.

För att nå målet lyckades flera orangutanger räta ut ståltråden efter några minuter. När tråden var tillräckligt lång nådde de och drog belöningen ut ur röret utan några problem.

Forskare hävdar att de aldrig har sett något liknande tidigare.

Orangutang äter en bit frukt.

Otroliga resultat

För att förstå betydelsen av dessa upptäckter och för att jämföra dessa primaters intelligens med människors, deltog barn i olika åldrar i liknande test.

Resultaten var mer än bara överraskande. Från fem års ålder kan en människa använda komplexa verktyg för att uppnå sitt mål.

Men när experterna gav barnen utmaningen att få upp en korg från botten av ett rör med bara en rak bit ståltråd, blev det ganska komplicerat för dem.

De flesta barn mellan åldrarna tre och fem kunde inte göra det. Endast ett fåtal av dem kom på idén med att böja ståltråden för att göra en krok. Även ett stort antal sjuåringar misslyckades testet.

Som ett resultat ger detta oss en uppfattning om orangutangernas nivå av problemlösning och intelligens.

Testerna lyckades bara med barn över 8 år. Det som lockade forskarnas uppmärksamhet var att barn, oavsett ålder, hade större framgång när någon tidigare hade visat de hur man kan använda ståltråden.

Dock lyckades de yngsta inte, trots att de förstod hur man använde kroken.

Isabelle Laumer var den som var ansvarig för att utföra experimentet vid Leipzig Zoo i Tyskland. Hon hävdade att studien har visat att de uppfinningsrika orangutangerna har möjlighet att skapa och använda verktyg.

Laumer uppgav också att orangutanger har förmågor som med råge överskrider vad vi tidigare trodde. Enligt denna studie utklassar de personer under åtta år.

Orangutang med unge

Framtiden för arten

Experter anser att dessa uppfinningsrika orangutanger är allvarligt hotade i naturen. Det finns bara 104,700 exemplar kvar av borneoorangutangen, medan sumatraorangutangen knappt når en befolkning på 14,600.

De tropiska lövskogarna där de lever försvinner mer och mer. Detta beror på trä- och mineralutvinning, och även omvandlingen av skogar till odlingsmark. För närvarande lever endast 50% av orangutangerna i naturen.

Å andra sidan påverkar den olagliga marknaden för orangutanger också deras befolkning. Säljarna dödar mamman och tvingar ungarna att genomgå en resa som mycket få överlever.

Deras syfte är att sälja dem som husdjur i olika delar av världen.

Tills dess att mycket starkare åtgärder vidtas mot detta kommer deras antal inte sluta minska. Som ett resultat, och som redan har hänt med många andra, kommer vi att potentiellt förlora en oersättlig djurart.

Detta kanske intresserar dig
Är det möjligt att hundar förstår människans känslor?
My Animals
Läs det My Animals
Är det möjligt att hundar förstår människans känslor?

I den här artikeln kommer du att lära dig hur man upptäckte att hundar förstår människans känslor, speciellt deras ägares.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.