Är det möjligt att klona hundar?

Huruvida vi bör klona hundar eller inte förblir en kontroversiell fråga, men först behöver vi veta om det ens är möjligt.
Är det möjligt att klona hundar?
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 28 maj, 2023

Denna fråga väcker en mycket kontroversiell diskussion. Huruvida vi bör klona hundar eller inte konfronterar vetenskapen med djupa etiska frågor. Här vill vi försöka diskutera frågan ur alla synvinklar.

Är det möjligt att klona hundar?

Vetenskapligt sett är svaret ja. Men betyder det att samhället accepterar det? Flera forskare har ägnat hela sin karriär åt att studera kloningsprocessen hos olika arter. De gjorde de första experimenten med grönsaker. Det är faktiskt en vanligen förekommande teknik inom livsmedelsproduktion och skogsplantering.

Valpar.

Sedan anpassade de denna metod för att testa den på djur. De flesta av oss minns det världsberömda fallet med fåret Dolly, fast sedan dess har tekniken utvecklats, maskinerna har blivit mer sofistikerade och experimenten har flyttats från laboratoriedjur till husdjur.

Även om kommersiell kloning är mycket kontroversiellt så är det viktigt att inte begränsa våra tankar och oroa oss till överdrift. Målet med kloning och genetiska studier handlar inte alltid om att tjäna pengar.

I själva verket kan kloning vara ett effektivt sätt att rädda utrotningshotade växt- och djurarter. Dessutom kan kloning bidra till att utveckla läkemedel och donatorvävnad för både människor och djur.

Vad innebär det att klona hundar kommersiellt?

Ett antal olika företag hävdar i dagsläget att de besitter avancerad teknik för att klona hundar. Enligt dem kan de utföra processen felfritt, vilket myntade en ny term: ”kommersiell kloning”.

Kommersiell kloning ger djurägare möjlighet att klona sina husdjur. Förfarandet kan skapa en eller flera valpar med samma genetiska egenskaper som originalet. Dessutom ser de likadana ut. Logiskt sett är detta mycket dyrt, och det garanterar inte djurets livskvalitet.

Det är viktigt att klargöra att inte alla forskare inom kloning deltar eller samarbetar med detta. Faktum är att många av dem inte håller med om att använda tekniken för att sälja djur.

Det etiska problemet med att klona hundar

Att sälja klonade hundar har väckt många kontroverser bland djurälskare och yrkesverksamma. Faktum är att genetisk manipulering av levande varelser har varit en moralisk diskussion i årtionden.

Det första problemet med att klona hundar i vinstsyfte är att djurens liv behandlas som en slags handelsvara. Detta startar diskussionen om att det redan finns många kontroversiella metoder när det gäller handel med djur.

Vi kan i dagsläget inte göra detta med människor. Varför skulle vi klona hundar och andra djur?

Detta bekräftar att det finns en hierarki av livsformer. Det är tanken att det finns olika värden för olika typer av liv, där våra liv är mer värda mer än andra arters liv. En del av oss förnekar att så skulle vara fallet, men argumentet havererar när vi tänker på oss själva, våra nära eller kära, eller ens på kommande lunch. Hursomhelst så talas det om livet som något med ett pris snarare än en unik existens.

Kloning av husdjur ger oss också rätten att bestämma över liv och död. Detta är faktiskt en av de mest kontroversiella etiska diskussionerna i mänsklighetens historia. Är det upp till människan att fatta beslut som ingriper i en levande varelses livscykel? Denna fråga är inte lätt att besvara.

Vikten av att gå vidare med bioetik

Den etiska grunden är viktig för att förstå vilka gränser vi bör sätta. Utan den saknar våra tankar och handlingar perspektiv och fokus och vi ignorerar hur viktiga andra är. Med andra ord att respektera, beakta och värdera andra och deras rättigheter och ansvar.

Tre pudlar sitter på en mur.

Vi måste inse att bioetiken måste utvecklas. Den måste inkludera aktuella frågor för människors och djurs liv. Det är till exempel inte många som ens har tänkt på att klona människor, men andra har långt framskridna planer.

På 90-talet skulle detta säkert låta galet och verklighetsfrämmande. I dag talar vi dock redan om möjligheten att klona hundar och andra större djur. Det är fortfarande svårt att hitta en seriös och ärlig debatt som försöker få samhället att tänka på detta problem.

Med tanke på dessa framsteg inom manipulering av genetik är det uppenbart att bioetiken bör fokusera på möjligheten att leva med klonade djur. Det är viktigt att ha en uppriktig debatt som tar hänsyn till alla perspektiv.

Detta kanske intresserar dig

Att klona djur och möjligheterna det ger oss
My Animals
Läs det My Animals
Att klona djur och möjligheterna det ger oss

Att klona djur har varit föremål för debatt inom vetenskapen och samhället som helhet. Här visar vi hur det går till och varför det görs.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.