Förstår hundar känslor bakom mänskliga ansiktsuttryck?

En ny studie har bekräftat att hundar kan förstå känslorna bakom mänskliga ansiktsuttryck.
Förstår hundar känslor bakom mänskliga ansiktsuttryck?

Senaste uppdateringen: 29 oktober, 2019

Förstår hundar känslor som ligger bakom mänskliga ansiktsuttryck? Ja, det verkar som att dom gör det. Den som har haft sällskap av en hund vet att hundar är experter på att läsa mänskliga känslor.

De flesta hundägare har en eller annan berättelse om när deras husdjur vi tillfällen tycktes veta att de kände sig ledsna och behövde en riktigt bra kram.

Människor och hundar har utvecklats tillsammans i många tusentals år. På ett sätt är det logiskt att vi under den tiden kan ha etablerat en viss typ av kommunikation mellan våra arter.

Som allt fler studier bekräftar verkar det som om en stor del av detta språk har att göra med mänskliga ansiktsuttryck. Det är alltså kopplat till vår förmåga att läsa känslor som uttrycks i andra människors ansikten.

En ny studie visar precis hur mycket hundar är kopplade till människor. Forskningen ger även bevis på att hundar använder olika delar av hjärnan för att bearbeta mänskliga känslor.

Hundar kan förstå emotionella mänskliga ansiktsuttryck

Forskarna förklarade att om en hund vänder huvudet åt vänster kan den ha upptäckt att någon är arg, rädd eller glad. Om en person ser överraskad ut tenderar hundar att istället vända huvudet åt höger.

En hunds hjärtfrekvens tenderar även att öka när den ser någon som har en dålig dag. Detta enligt personerna bakom studien, som publicerades i Springer’s Journal Learning & Behaviour i juni, 2018.

Hundar har levt i nära kontakt med människor i tusentals år. Som ett resultat har hundar lärt sig specifika färdigheter som gör att de kan interagera och kommunicera bra med människor.

Nyligen genomförda studier har visat att en hunds hjärna kan uppfatta de känslomässiga signalerna i en persons röst, kroppslukt, hållning och ansikte.

Hundar förstår våra känslor.

Förstår hundar känslor? Om studien

I denna studie observerade forskarna vad som hände när de visade hundar olika fotografier. Fotografierna var av samma ansikten tillhörande två vuxna – en man och en kvinna – med olika uttryck.

De gjorde detta med 26 hundar medan dessa åt. Bilderna placerades strategiskt i utkanten av hundarnas synfält.

Fotona visade ett mänskligt ansikte med ett neutralt uttryck eller en av de sex grundläggande mänskliga känslorna. Specifikt var det ilska, rädsla, glädje, sorg, överraskning och avsky.

Hundar hade ett starkare svar och snabbare hjärtfrekvens när de såg fotografier som visade känslomässiga tillstånd som ilska, rädsla och lycka. De tog även längre tid på sig att gå tillbaka till att äta efter att ha sett bilderna.

Hundarnas ökade hjärtfrekvens antydde att de kände högre nivåer av stress i dessa fall.

Dessutom tenderade hundarna att vända huvudet åt vänster när de såg mänskliga ansikten uttrycka ilska, rädsla eller lycka. Det motsatta hände när ansiktet verkade förvånat.

Detta beror kanske på att hundar ser detta som ett avslappnat och icke-hotfullt uttryck.

Dessa fynd stöder förekomsten av en asymmetrisk emotionell modulering i hundars hjärnor. Det hjälper dem att bearbeta grundläggande mänskliga känslor.

Enligt forskarna är “negativa känslor tydligt stimulerande och verkar hanteras av den högra delen av hundens hjärna, och de flesta av de positiva känslorna på vänster sida.”

En mad med en hund på sin axel.

Resultaten stöder de från andra studier utförda på hundar och andra däggdjur. Dessa studier visar att hjärnans högra sida spelar en viktigare roll för att reglera det sympatiska utflödet i vårt nervsystem till flödet till hjärtat.

Detta är ett viktigt organ för att kontrollera “kamp eller flykt”-mässiga svar som är nödvändiga för överlevnad.

Hundar är sociala djur

Forskning visar att förmågan att känna igen andras känslor är viktig. I själva verket spelar det en grundläggande roll för att skapa och upprätthålla sociala relationer mellan djur som lever i grupper.

Denna förmåga gör det möjligt för dem att korrekt utvärdera motiv och avsikter av andra individer. Som ett resultat kan de anpassa sitt beteende under sociala interaktioner.

För människor är ansiktsuttryck en viktig informationskälla. Genom att leva i nära kontakt med människor har hundar utvecklat unika socio-kognitiva färdigheter.

I sin tur tillåter dessa dem att interagera och kommunicera effektivt med människor, förklarar forskarna.

Detta kanske intresserar dig
Varför hundar ylar: allt om husdjurs känslor
My Animals
Läs det My Animals
Varför hundar ylar: allt om husdjurs känslor

Få saker är sorgligare än att se när våra hundar ylar. Det är dock något de ibland kan göra utan påtaglig anledning. Din hund var så lugn, men plöt...


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.