Vikten av husdjursterapi för fångar i fängelset

Vad tycker du om ett program som kan erbjuda hjälp åt både människor och djur på samma gång?
Vikten av husdjursterapi för fångar i fängelset

Senaste uppdateringen: 14 december, 2019

Husdjursterapi för fångar, eller intagna, är ett nytt koncept som har implementerats i flera länder. I den här artikeln kommer vi ta upp var den här idén har kommit ifrån, vems idé den var och dess användningar.

Användning av husdjur som terapi för fångar

Affinity är en spansk välgörenhetsorganisation som har spridit detta unika initiativ i världen. Även det funnits liknande försök i USA så är deras program för närvarande det bästa.

Den främsta skillnaden med Affinity-initiativet är att hundarna lever i fängelset, så att fångarna har tillgång till dem hela tiden.

Hundar på matta.

I Spanien finns det redan fler än 20 fängelser som använder programmet, och fler än 40 djur deltar.

Detta program har namnet TEAAC efter dess spanska namn, som betyder assisterad terapi med kamratdjur. Detta skiljer sig från den amerikanska varianten på flera sätt:

  • Den första skillnaden (som vi nämnde ovan) är att terapihundarna lever i de spanska fängelserna.
  • Den andra skillnaden är att fångarna i USA kan träna hundarna som en del av sin rehabilitering.

TEEAC och dess husdjursterapi för fångar

Målet med TEEAC är att integrera fångarna i samhället. Små grupper av fångar träffas så att varje fånge får individuell tillsyn.

Varje session involverar terapeuter, fångar och hundar. Fångarna väljs ut noggrant efter att man har genomgått sociala och psykologiska utvärderingar.

Efter detta förbereds det en skräddarsydd plan i enlighet med individens behov. Det ges grundläggande träningsinstruktioner för att interagera med djuret och göra behandlingen lämplig för dem båda.

Djuren, främst labradorer, har bestämda arbetsscheman och jobbar aldrig övertid. Resten av tiden spenderar de med att leka och ta det lugnt.

Den bästa delen är att många av de utvalda hundarna är räddade hundar. Anledningen till detta är att de antingen inte kunde adopteras inte längre kunde stanna på adoptionscentret.

Affinity tar hand om alla djurens kostnader under deras liv.

Vilka är fördelarna med husdjursterapi för fångar?

Många känner till att djur hjälper till att förbättra vår ansvarskänsla, vår självkänsla och tar bort vissa negativa beteendemönster.

Terapeuter använder därför dessa djur i fängelse för att uppmuntra ett positivt levnadssätt och förbättra aspekter som låg självkänsla, kommunikationsbrister relationer med andra, etc.

Man kan därför säga att fängelseterapi med hundar är fördelaktigt inom främst dessa områden:

Emotionell

Förbättrar självkänslan, känslorna och tankarna hos fångarna och får dem att uppskatta sig själva mer, vilket därmed förbättrar deras humör och hälsa.

Institutionell

Två hundar bredvid varandra.

Hundterapi hjälper till att förbättra hur fångarna relaterar till varandra och personalen. Som ett resultat av detta lär de sig att uppskatta livet och andra människor.

Personlig

Fångarna förbättrar sina relationer med andra människor och reagerar mindre negativt på stress, vilket därmed minskar deras ångest.

Det finns ingen tvekan om att hundterapi för fångar för med sig stora fördelar för nästan alla. Men tyvärr kan inte alla dra nytta av detta, som exempelvis:

  • Fångar med mentalsjukdomar
  • Fysiskt handikappade patienter
  • Tonåringar
  • Kvinnor
  • Isolerade fångar
  • Fångar som ska börja avtjäna ett straff

Denna terapi kräver en semi-årlig övervakning för att utvärdera resultaten och se till att allt fungerar som det ska. Vi hoppas att detta nya initiativ från Affinity kommer användas i fler fängelser runt om i världen!

Detta kanske intresserar dig
Hundterapi för intagna fångar: hur hjälper det?
My Animals
Läs det My Animals
Hundterapi för intagna fångar: hur hjälper det?

Ibland finner sig folk i situationer där de behöver någon form av terapi som hjälper dem med problem. Idag ska vi tala om hundterapi för intagna.