Konsekvenserna av kriser i livsmedelssäkerheten

Att försäkra tillräckligt konsumentskydd vid varje skede i leveranskedjan är en viktig del av livsmedelsproduktionen. Men det är även viktigt att tillhandahålla konsumenter med all information de behöver om en kris i livsmedelssäkerheten uppstår.
Konsekvenserna av kriser i livsmedelssäkerheten

Senaste uppdateringen: 30 november, 2019

Att skydda konsumenter ska vara en prioritet för folkhälsan i varje land. Genom att ta nödvändiga förebyggande åtgärder kan länder undvika förödande kriser i livsmedelssäkerheten.

Viktigt att påpeka är även att dessa kriser inte bara drabbar människor, utan även djur – boskap såväl som husdjur.

Vad är kriser i livsmedelssäkerheten?

Detta är situationer där myndigheter identifierar livsmedel som utgör en risk för folkhälsan. När detta inträffar förlitar de sig på ett system av varningar som hjälper till att dela information så snabbt som möjligt.

Detta hjälper myndigheter att besluta hur de ska agera på kort, medellång och lång sikt.

Procedurer vid kriser i livsmedelssäkerheten

När en sådan här kris uppstår finns det i de flesta fall en uppsättning procedurer att följa:

  • Först måste hälsomyndigheter bekräfta existensen av en kris.
  • Nästa steg är att identifiera krisens natur. De måste till exempel slå fast vilken risk den utgör för folkhälsan samt vilka geografiska regioner som är drabbade.
  • Härnäst måste de skrida till handling för att kontrollera krisen och se till att de kommunicerar sina åtgärder till allmänheten.

Absolut transparens rekommenderas i varje skede i krisen för att underlätta utbytet av information.

Konsekvenser av en kris

På senare år har livsmedelssäkerhet blivit en topprioritet i utvecklade länder världen över. Samtidigt har de allt striktare hälsoreglerna blivit en mardröm för de som exporterar mycket mat.

En kris i livsmedelssäkerheten kan ha en gigantisk påverkan på matproduktionen och handeln. Den kan slå fast hur konkurrenskraftig den primära sektorn är och påverka konsumenternas efterfrågan.

Familj i mataffären

En kris i livsmedelssäkerheten kan förändra konsumenternas vanor och öka osäkerheten kring mat. Dålig kommunikation och felinformation ökar dessutom ofta upprördheten hos allmänheten.

Detta ökar i sin tur allvarligheten och varaktigheten hos den påverkan som krisen kommer ha på industrin som helhet.

Påverkan på livsmedelsindustrin

Alla livsmedelskriser har en omedelbar påverkan på livsmedelsindustrin och en gigantisk påverkan på hur den kommer utvecklas under de kommande åren.

Konsumenternas misstro har en direkt påverkan på tillgång och efterfrågan, och kan förvärras ytterligare genom dålig kommunikation och brist på information.

Om panik eller misstro utvecklas runt en viss typ av kött, såsom nötkött, tenderar vi att se en minskning i konsumtionen av det köttet.

Försäljningen av andra typer kommer i sin tur öka, såväl som alternativa proteinkällor som fisk och vegetariska köttsubstitut.

Det är dock viktigt att nämna att kriser i livsmedelssäkerheten kan ha olika konsekvenser beroende på landet eller länderna som drabbats.

Efter utbrottet av galna kosjukan bad många svältdrabbade länder om köttet som EU beslutade sig för att förstöra.

Konsekvenserna av en kris: skrämd allmänhet

Tidigare i år rapporterade flera länder utbrott av listeria, där infekterat kött pekades ut som källan. I Spanien dog en kvinna medan hundratals hamnade på sjukhus.

Dagarna och veckorna efter dödsfallet rapporterades krisen på löpsedlarna, och många sensationella berättelser cirkulerade på sociala medier.

Det må vara viktigt att rapportera nyheter som påverkar folkhälsan, men sättet media ofta hanterar dessa nyheter är ett stort problem.

Hund med tidning

Idag får missbruk av sociala medier panik att spridas snabbare bland allmänheten. För media utgör kriser i livsmedelssäkerheten perfekt material för löpsedlarna.

Kombinerat med brist på förståelse skapar detta ett klimat av rädsla som ofta skiljer sig avsevärt från verkligheten.

När man ställs inför en kris i livsmedelssäkerheten är det viktigt att söka information från relevanta myndigheter. Var diskret och följa instruktionerna noggrant för att undvika att problemet sprids.

Det finns ingen anledning att ta drastiska åtgärder eller sluta äta ett visst livsmedel i onödan.

Detta kanske intresserar dig
Farmakologiska produkter för djurfarmar
My Animals
Läs det My Animals
Farmakologiska produkter för djurfarmar

Djurfarmar kräver förebyggande & grundläggande åtgärder för att försäkra att djuren är fria från sjukdomar, såsom farmakologiska produkter.