Produktionen av mandelmjölk dödar miljarder bin

Produktionen av mandelmjölk har förknippats med en nedgång i de bipopulationer som upprätthålls av amerikanska biodlare. Vad är orsaken till detta samband?
Produktionen av mandelmjölk dödar miljarder bin
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Under det senaste decenniet har man på samhällsnivå betonat betydelsen av pollinerande bin (Apis mellifera) av två skäl. Deras nedgång beror på skadlig jordbruksverksamhet och deras erkända roll som grundpelare i ekosystem. Du kanske har läst följande nyhet nyligen: “Produktionen av mandelmjölk dödar bin”. Hur mycket sanning finns det i detta påstående?

Det är visserligen sant att intensiva grödor och insektsmedel är orsaken till att många arter minskar i antal, men allt kan inte tillskrivas konsumenternas krav. Är det konsumenternas efterfrågan på alternativ till komjölk som är problemet? Och hur är det med de aggressiva produktionsmetoderna som krävs för att framställa vissa livsmedel?

Nyheterna

I januari 2020 publicerade den prestigefyllda brittiska tidningen The Guardian följande artikel: Like Sending Bees to War: The Deadly Truth Behind Your Almond Milk Obsession (Som att skicka bin i krig: Den dödliga sanningen bakom din besatthet av mandelmjölk). Artikeln börjar med att berätta om Dennis Arps erfarenheter. Han är en uppfödare av pollinerande bin (Apis mellifera) som ansvarar för att producera honung.

Som framgår av den citerade källan kommer ungefär hälften av den ekonomiska vinsten för denna yrkesman från att “hyra ut” sina bikupor under februari och mars för pollinering av mandelträd i Kaliforniens bördiga Central Valley. Här producerar man 80 % av världens mandelprodukter, inklusive mandelmjölk.

Tyvärr för Dennis började bisamhällena dö när vintern kom. Skadliga kvalsterangrepp utplånade 12% av bestånden på bara några månader, något som var helt oväntat.

Det här borde inte hända i en normal situation. Kan pollinering med syfte att framställa mandelmjölk indirekt döda bina? Vi ger dig svaret härnäst.

På ett halvt decennium har konsumtionen av mandelmjölk ökat med 250%.

Binas livscykel är mycket komplex.

Bortom anekdoten

En annan rapport från The Guardian visar att Dennis fall inte är ett isolerat fall. De säger att biodlare i genomsnitt förlorade 1 av 4 kolonier mellan 2018 till 2019. Detta är det högsta antal som registrerats sedan denna övervakning började för 13 år sedan, enligt en sammanställning av Bee Informed Partnership.

Detta är emellertid inte allt. 50 miljarder bin har mist sina liv. Denna information avslöjades efter att man analyserat siffror från mer än 4 700 biodlare i 50 amerikanska delstater.

Orsakerna till den massiva bidöden

All denna data är av stort intresse, men den besvarar fortfarande inte frågan om mandelmjölk direkt dödar amerikanska bin. Enligt de citerade källorna kan sambandet mellan pollinering av mandelträd och den höga dödligheten hos A. mellifera bero på följande utlösande faktorer:

  1. Ett oansvarigt användande av bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel använder man för alla typer av jordbruksverksamhet. Mandelträd besprutas dock enligt professionella källor mer än någon annan gröda. Glyfosat, som används globalt på storskaliga grödor, har visat sig vara skadligt för bin.
  2. Avbrytande av dvala. På grund av låga temperaturer så upphör kuporna med sin aktivitet på vintern, och de utnyttjar denna tid för att återfå energi och stärka sig själva. Tyvärr innebär pollineringen av mandelträd i Kalifornien att de måste “vakna” tidigare än väntat, i februari eller början av mars.
  3. Trängsel. För att pollinera mandelodlingar behöver man ett mycket större antal bin än vad man behöver för att pollinera äppelträd och andra träd. Den stora mängden bin i en begränsad omgivning kan främja spridningen av kvalster, virus, bakterier och andra sjukdomar som drabbar dessa insekter.

Utöver detta kan den massiva frisättningen av Apis mellifera-bin på amerikanska jordbruksfält ha en skadlig effekt på inhemska arter. På grund av deras stora antal och produktionseffektivitet kan dessa främmande djur konkurrera om resurser med inhemska arter och på lång sikt tränga undan dem.

En nödvändig reflektion

Det är uppenbart att pollineringen av mandelträd påverkar bina. Den prestigefyllda tidskriften Forbes gör dock en viktig reflektion: att skylla på konsumenterna är aldrig lösningen. Det är inget nytt att media skyller på människor för den här typen av händelser. Ändå talar man aldrig tillräckligt mycket om de aggressiva metoder som privata företag använder sig av.

Är en artikel med titeln “Den dödliga sanningen bakom din besatthet av mandelmjölk” verkligen nödvändig? Massproduktionsmetoderna och användningen av bekämpningsmedel är ansvariga för binas död, inte mandelodlarna. Enligt Forbes skulle företaget Monsanto, som tillhör Bayer-koncernen och tillverkar glyfosat, vara den verkliga boven i dramat och ansvarig för binas död.

Användning av skadliga bekämpningsmedel på grödor och brist på respekt för djurens normala biologiska livscykel är de verkliga problemen.

Ett stort antal döda bin.

Mandelträd dödar inte bin

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att påståendet “produktion av mandelmjölk dödar miljarder bin” är relativt sant. Det finns dock många nyanser att ta hänsyn till. Mandelträd (Prunus dulcis) dödar inte dessa hymenoptera, men företag som vill tillverka i orimliga mängder för astronomiska ekonomiska fördelar gör det.

Förutom att skylla på konsumenten (som är omedveten om allt detta) skulle det rätta vara att lägga ansvaret på dem som verkligen förtjänar det. I det här fallet är det helt klart de företag som använder produktionsmetoder som är skadliga för både ekosystem och människor. Vad tycker du?

 

Detta kanske intresserar dig
Bin kommunicerar genom att dansa: kupans hemliga språk
My Animals
Läs det My Animals
Bin kommunicerar genom att dansa: kupans hemliga språk

Visste du att bin kommunicerar genom att dansa? Bidans är hur dessa insekter lokaliserar mat och kommunicerar med medlemmarna i kupan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.