Vad säger vetenskapen om att hantera förlusten av ett husdjur?

Att hantera förlusten av ett husdjur är en komplex och individuell process. Trots detta har man i flera studier sett specifika mönster hos ägarna.
Vad säger vetenskapen om att hantera förlusten av ett husdjur?
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 16 mars, 2023

Som alla djurägare vet så är förlusten av ett husdjur en mycket känslig process, i vissa fall nästan jämförbart med en familjemedlems eller bekants bortgång. När allt kommer omkring har hundar, katter och andra följeslagare sett oss växa, utvecklas och varit med oss i både vått och torrt. Trots detta finns det grenar inom vetenskapen som försöker förstå vår reaktion på förlusten av ett husdjur bortom det rent spekulativa området. Här presenteras resultatet av en studie som försöker beskriva hur vi människor förstår denna process. Fortsätt läsa för att ta reda på vad vetenskapen har att säga om hur man hanterar förlusten av ett husdjur.

Den känslomässiga reaktionen när man hanterar förlusten av ett husdjur

Omkring en tredjedel av alla hushåll i Sverige har minst ett husdjur, och i de flesta fall betraktar både vuxna och barn dem som familjemedlemmar. Djur ger upphov till otroligt positiva reaktioner hos människor, och studier visar att de sänker det kardiovaskulära trycket, minskar stressnivåerna och främjar hälsosamma vanor som rutinmässig fysisk träning.

I det här läget är det viktigt att notera att varje människa uppfattar förlusten av en älskad på olika sätt, och att alla är lika giltiga. På en allmän nivå rapporterar ett antal bibliografiska översikter följande symtom bland vårdnadshavare som nyligen förlorat sitt husdjur:

 • förändring av normala sociala mönster
 • svårigheter att somna
 • svårigheter att äta
 • återkommande tankar om det förlorade husdjuret
 • ledighet från arbetet.

Men det är mer än så, för enligt en statistisk analys uppvisade 93 procent av de personer som behövde social hjälp efter ett husdjurs död förändringar i ät- och sömnrytmen. Av dessa uppvisade 70 % också episoder av social isolering och ett behov av att vara ensamma.

Det är uppenbart att dessa reaktioner inte gäller alla vårdnadshavare, graden av sorg beror på faktorer som graden av anknytning, styrkan i anknytningen och orsaken till anknytningen.

En hund på en kyrkogård.

Ett statistiskt tillvägagångssätt för att klara av att hantera förlusten av ett husdjur

En studie som publicerades i tidskriften Antrhozoos journal försöker kasta lite ljus över hur ägare reagerar på förlusten av ett husdjur. För detta ändamål övervakades 49 personer, som hade drabbats av ett djurs död i sin hemmiljö, under tre veckor. Känslomässiga variabler samlades in med hjälp av noggrant utformade frågeformulär.

Några av de resultat som observerades var följande:

 • Efter de första veckorna efter förlusten uppvisade ägarna känslomässiga variabler (bland annat sorg och skuld) som var mycket lika de som upplevdes av personer som hade förlorat en nära anhörig.
 • Ju större den närmaste familjemiljön var, desto mindre sorg upplevde ägaren.
 • Mer än hälften av de övervakade djurägarna bestämde sig för att skaffa ett nytt husdjur efter sex månaders sorg.
 • I dessa fall minskade de känslomässiga symptomen snabbare hos vårdnadshavarna med en ny djurkamrat än hos dem som beslutade att inte införskaffa ett nytt djur.
 • En tredjedel av personerna visste på förhand att djurets död var nära förestående, men det gjorde inte sorgeprocessen lättare.

Dessa uppgifter kan verka överraskande för den som aldrig levt med ett husdjur under långa perioder, men de är säkert inte obekanta för någon erfaren husdjursägare. Husdjur är trots allt i vissa fall de enda levande elementen i en del människors rutin.

En övning i engagemang

Efter att ha internaliserat ovanstående fakta kan vissa människor komma till slutsatsen att det inte är värt att ta in ett husdjur i familjen, speciellt om smärtan av att förlora ett husdjur är så akut och intensiv. Till dem frågar vi: Är det bättre att sörja förlusten av ett husdjur eller att ångra att man aldrig hade njutit av att ha ett husdjur från början?

Det band som en ägare kan känna med sitt husdjur är unikt och oersättligt. Dessutom, som vi redan har sagt, medför närvaron av ett djur i familjen många fördelar för alla medlemmar, från respekt för och förståelse för naturen till förbättring av fysiologiska variabler i kroppen.

Parents and their two daughters cuddling a golden retriever.

Slutligen vill vi påminna alla ägare om att sorgeprocessen bara är ännu en del av livet, precis som döden själv. Gråt, sorg och obehag är normalt, men bit för bit försvinner smärtan och ger plats åt fina minnen.

I slutändan kommer husdjuret som en gång sprang runt i ditt hem alltid att vara en viktig del av ditt sinne och hjärta, och kommer därför aldrig att försvinna helt och hållet.

Detta kanske intresserar dig

Husdjur kan nu begravas med sina ägare i New York
My Animals
Läs det My Animals
Husdjur kan nu begravas med sina ägare i New York

I den här artikeln kommer vi ta upp en ny lag i New York som gör att husdjuren nuförtiden kan begravas med sina ägare då de dör. • Kingwell, B. A., Lomdahl, A., & Anderson, W. P. (2001). Presence of a pet dog and human cardiovascular responses to mild mental stress. Clinical Autonomic Research11(5), 313-317.
 • Gerwolls, M. K., & Labott, S. M. (1994). Adjustment to the death of a companion animal. Anthrozoös7(3), 172-187.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.