"One Health": En vision för framtiden

Även om det har gått två decennier sedan detta koncept först uppstod fortsätter det att få nya följare än idag. För att se till att du har alla fakta berättar vi allt om begreppet "One Health" i den här artikeln.
"One Health": En vision för framtiden

Senaste uppdateringen: 05 november, 2020

Sedan början av människans existens på jorden har vi ofta delat våra resurser med djur, inklusive vårt hem och vår mat. Men med utvecklingen av detta förhållande har vi också kommit att dela  något annat: sjukdomar. Idag är målet att bryta ner den befintliga barriären mellan människors och djurs hälsa. Således kan vi se till att kunskap och praxis inom ett område kan hjälpa till att påskynda framsteg inom det andra, och vice versa. Detta är vad som kallas “One Health”.

Termen “One Health”, som saknar en vedertagen svensk översättning, introducerades först gången redan i början av 2000-talet. Den kom sig av ett erkännande av det faktum att folkhälsa, djurhälsa och miljö är beroende av varandra. Det beror också på den nära länken till de ekosystem som de samexisterar i.

Internationellt stöd för ramverket “One Health”

Internationella organisationer som är inblandade i hälsofrågor – som till exempel Världshälsoorganisationen (WHO), FAO och OIE – World Organisation for Animal Health, – stöder och tillämpar denna “One Health”-strategi i sitt arbete.

Dessa organisationer ser det som en global, kooperativ metod för att förstå de risker som folkhälsan står inför på ett internationellt plan.

För att göra detta använder de sig av mellanstatliga regler och råd som de publicerar samt de globala hälsouppgifter som de samlar in. De arbetar även med sitt nätverk av internationella experter. Sådana experter inkluderar veterinärer, läkare, biologer, kemister och miljöforskare.

One Health Framework: valp får veterinärvård

Dessa tre organisationer publicerar också ett gemensamt uttalande som tydligt definierar deras ömsesidiga ansvar och mål. På samma sätt väljer de också specifika sjukdomar de vill ta itu med (såsom rabies, som orsakar mer än 70 000 dödsfall per år) eller utmaningar, som antimikrobiell resistens.

Exempel på åtgärder som genomförs inom ramen för “One Health”

  • För det första belyser “One Health” de internationella hälsobestämmelser som WHO har fastställt. Detta är ett avtal där WHO:s medlemsländer arbetar för att förebygga och svara på allvarliga folkhälsorisker som hotar att korsa gränser.
  • För det andra är Codex Alimentarius Mundi (Latin för “Boken om livsmedel”), som utarbetades av FAO och WHO, med regler om livsmedel som fungerar som ett exempel för livsmedelssäkerhet och konsumentskydd.
hälsosam mat

“One Health”: vikten av internationell kommunikation om hälsorisker

Idag innebär ny teknik att länder kan dela information snabbt och effektivt. Som ett resultat kan man hålla olika regioner i världen informerade om hälsofrågor via ett antal olika kommunikationssystem. Dessa inkluderar:

  • Det internationella INFOSAN-nätverket, som FAO och WHO hanterar. Detta nätverk möjliggör utbyte av information om livsmedelssäkerhet.
  • WAHIS, OIE:s informationsportal för djurhälsa.
  • TRACES-nätverket, som är en del av Europeiska kommissionens online-system för att hantera information om djurhälsa.
One Health Framework: hund vid laptop

Det är dock fortfarande en lång väg att gå när det gäller att bygga ett nätverk som förbinder alla länder runt om i världen. Detta nätverk bör ge tillförlitlig och lättillgänglig information som möjliggör effektiv hantering av internationella hälsorisker.

En vision för framtiden

Begreppet “One Health” är en uppmaning till att se efter hälsan hos alla varelser, inte bara människor.

Dessutom erkänner den att människor är en liten del av ett sammanlänkat system och deltar i en komplex ekologisk balans. Det erkänner också att människors hälsa är en återspegling av djurens hälsa och i sin tur planetens hälsa.

Det bästa sättet att hantera denna situation är att se till att sjukvård för människor och veterinärmedicinska hälso- och sjukvårdstjänster baseras på bästa tillgängliga tekniker och praxis. Det är också viktigt att se till att incitamenten är konkreta. Genom att göra det hoppas experter att vi kommer att ha tillräckligt med resurser för att hantera situationen när nästa allvarliga hot mot folkhälsan uppstår.

One Health Framework: baby och hund

De senaste initiativen som ramverket “One Health” sponsrar inkluderar:

  • En ny handlingsplan ”One Health” mot antimikrobiell resistens i EU.
  • Konceptet “One Welfare”. Ett initiativ som lyfter fram att djurens välbefinnande är direkt relaterat till människors och miljöns välbefinnande.

 

Detta kanske intresserar dig
Vilken hund ska du adoptera? Är du verkligen redo?
My Animals
Läs det My Animals
Vilken hund ska du adoptera? Är du verkligen redo?

Du är redo att adoptera en hund, vilken lycka! Men vilken hund ska du adoptera? Håll också i åtanke att en hund är ett stort ansvar.