Spanien: porten för illegal djursmuggling i Europa

Spanien är den största mottagaren av reptilskinn, såsom krokodil och orm. Minst 33% av denna typ av illegal djursmuggling sker i detta land.
Spanien: porten för illegal djursmuggling i Europa
Eugenio Fernández Suárez

Skriven och verifierad av Veterinär Eugenio Fernández Suárez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Illegal djursmuggling fortsätter att vara en lönsam verksamhet i Spanien på grund av bristen på politiskt motstånd. Enligt Världsnaturfonden (WWF) har Spanien blivit en port för smuggling av exotiska djur till Europa.

Spanien och kampen mot illegal djursmuggling

Den senaste rapporten från denna organisation är tydlig: som nation måste Spanien upprätthålla lagarna för att bekämpa den illegala smugglingen av djur. Internetförsäljning ökar på grund av de begränsade resurserna och brist på motstånd mot detta problem. Européer vill fortfarande ha exotiska djur, och Spanien möjliggör försäljningen med väldigt lite motstånd.

Det finns en brist på koordination hos myndigheterna, och de tillhandahåller heller inte speciell träning för att motverka illegal djursmuggling i många av de autonoma områdena. Det finns även en brist på medvetenhet och känslighet mot problemet. Många personer vet till exempel fortfarande inte att det är olagligt att ha apor som husdjur.

Siffrorna för illegal djurhandel i Spanien

WWF definierar illegal djursmuggling som en blodig verksamhet, med stora likheter med människosmuggling, prostitution samt vapen- och drogsmuggling. Enligt djuraktivister är skillnaden att myndigheter sällan åtalar förövarna, trots det faktum att böterna skulle kunna stiga till 20 miljoner euro årligen.

Denna verksamhet är den näst största orsaken till brist på biomångfald i världen. Utrotningshotade arter som tigrar och noshörningar är i allvarlig fara på grund av illegal djurhandel.

Siffrorna i studien är alarmerande. Till exempel är Spanien den ledande köparen av skinn från ormar, krokodiler och andra reptiler.

Bakbundna ödlor

När det kommer till illegal djurhandel i Spanien har landet importerat 92,000 däggdjur och 2,5 miljoner reptiler, utöver miljontals växter. De flesta av dessa djur var levande, så det är troligt att de kommer bli husdjur.

Arter som drabbas av illegal djurhandel

Spanien har som sagt blivit en port för denna handel. Afrikanska djur, såsom gibraltarmakaken och den svarta sköldpaddan, distribueras från Spanien till resten av Europa.

Djur kan till och med komma till Spanien via flyg. Exotiska arter från Latinamerika kommer till Spanien genom att packas i resväskor. Detta sker ofta med papegojor, men även med primater och reptiler som behandlas som objekt.

WWF-studien betonar även jaktprodukter och troféer, framförallt elfenben och andra delar från afrikanska elefanter. Spanska myndigheter har beslagtagit 1,095 troféer från denna art på senare år.

Ett av de mest alarmerande offren för illegal djursmuggling är ålen. Dessa djur är väldigt inkomstbringande i länder som Kina, där de kan säljas för 16,000 kronor per kilo.

Apa i bur

Spanska räddningscenter – de stora förlorarna

WWF-rapporterar även om tvivelaktiga förhållanden på räddningscenter för exotiska arter. Av de 35 existerande centren har endast fem en samarbetsöverenskommelse, som endast axlar 10% av djurens skötselkostnaden.

För att klargöra så kan dessa djur inte återvända till sin naturliga hemvist efter att myndigheterna beslagtagit dem. De måste därför leva resten av sina liv i fångenskap.

När de räddas så blir de den spanska statens egendom. Istället för att skapa inrättningar där djuren kan bo, tillåter man istället dessa center att behålla dem. Detta gör man dock utan att ge dem någon ersättning.

Räddningscentren ifråga inkluderar flera djurparker och härbärgen för primater.

Regeringen har godkänt den Spanska handlingsplanen mot illegal smuggling och internationellt tjuvskytte av vilda arter, och det har fungerat bra. Men WWF lovar att öronmärka mer finansiella och mänskliga resurser för privata räddningscenter, miljömässig utbildning och kampen mot illegal djursmuggling.

Detta kanske intresserar dig
Lär dig om Madagaskars fantastiska djurliv
My Animals
Läs det My Animals
Lär dig om Madagaskars fantastiska djurliv

Den största delen av Madagaskars fantastiska djurliv är endemiskt, vilket innebär att det handlar om arter som inte finns någon annanstans i världe...


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.