Credelio för katter: Dosering och biverkningar

Credelio för katter är ett led i en ny effektiv behandling mot fästingar och loppor. Ta reda på hur det verkar mot dessa parasiter här.
Credelio för katter: Dosering och biverkningar

Senaste uppdateringen: 12 november, 2021

Credelio för katter är namnet på den första orala tabletten för behandling av fästing- och loppangrepp för denna art. Syftet med att skapa detta format för avmaskning är att göra det lättare att ge läkemedlet till tamkatter, som är kända för att drabbas av stress vid veterinärbehandling på kliniken och i hemmet.

Credelio tillverkas i form av små, tuggbara och välsmakande tabletter och på grund av detta har det blivit ett av de mest populära läkemedlen bland ägare, även om det rekommenderas att en veterinär alltid övervakar användandet . I den här artikeln kan du läsa om dess egenskaper och de försiktighetsåtgärder som man bör beakta när man använder detta anti-parasitmedel. Läs vidare för att få veta mer.

Vad är credelio för katter?

Den aktiva substansen i credelio för katter är lotilaner, en enantiomer av isoxazolingruppen. Denna kemiska förening är effektiv mot loppor, som dör inom 8 timmar, och fästingar, som tar cirka 18 timmar att dö och lossna från kattens hud efter exponering.

Lotilaner blir effektivt när det når sin högsta koncentration i kattens blodomlopp. Parasiter som livnärde sig på blod (t.ex. loppor) vid behandlingstillfället får i sig kemikalien samtidigt och dör då den påverkar deras primitiva nervsystem.

En fördel med detta läkemedel är att det stoppar loppornas livscykel och eliminerar dem innan de kan lägga ägg (så länge behandlingen används i förebyggande syfte).

Effekten av credelio varar i ungefär en månad, så man måste ge det regelbundet under hela året. Beroende på området kan det vara nödvändigt att ge det endast under de månader då risken är störst (t.ex. sommar eller vår när temperaturen stiger). Veterinären beslutar om denna riktlinje.

En katt med ett piller.

Användningsområden för credelio för katter

Credelio ordinerar man i förebyggande syfte eller när katten faktiskt lider av ett angrepp av externa parasiter. Det är specifikt för loppor av arterna Ctenocephalides felis och Ctenocephalides canis och fästingar av arten Ixodes ricinus. De sistnämnda är de enda kvalster som läkemedlet är effektivt mot.

Credelio: dosering för katter

Credelio marknadsförs som tuggtabletter för oral användning och bör erbjudas katten i samband med dess vanliga måltid eller upp till 30 minuter efteråt för att säkerställa dess effektivitet. Beroende på djurets vikt finns det i olika former:

  1. Credelio 12 milligram: För katter som väger mellan 0,5 till 2 kg.
  2. Credelio 38 milligram: För katter som väger mellan 2 till 8 kg.

För katter som väger mer än 8 kilo anpassar veterinären antalet tabletter som man ska ge. Den rekommenderade dosen kan dock aldrig vara mindre än 6 milligram eller mer än 24 milligram per kilo.

Kontraindikationer av läkemedlet

Det är inte rekommenderat att använda detta läkemedel mot fästingangrepp hos kattungar under 5 månader. Dess effekt är nämligen inte dokumenterad i detta åldersintervall. Man kan inte heller ge det till kattungar som är yngre än 8 veckor eller som väger mindre än 0,5 kg. Veterinären avgör dock om djurets specifika situation kan kräva detta läkemedel.

Det finns inte heller tillräckliga uppgifter om dräktiga eller ammande katter. Även i denna situation är det upp till veterinären att bedöma riskerna när man behandlar en katt i detta tillstånd.

Biverkningar av credelio för katter

Credelio är ett ganska säkert läkemedel och man har inte identifierat några allvarliga biverkningar med dess användning. Det finns inte heller några belägg för att det kan interagera med andra mediciner som katten tar vid tidpunkten för angreppet. I bipacksedeln anges dock att det i mycket sällsynta fall kan orsaka några av dessa biverkningar:

  • Kräkningar
  • Diarre
  • Bristande aptit (anorexi)
  • Letargi

Dessa är övergående och kräver ingen specifik behandling. I mycket sällsynta fall har dock neurologiska störningar som skakningar, ataxi (svårigheter att röra sig på ett koordinerat sätt) eller kramper rapporterats. Lyckligtvis är detta också tecken som försvinner av sig själva.

Varningar och försiktighetsåtgärder

För att credelio ska vara effektivt måste parasiterna kunna livnära sig på kattens blod. Om de inte gör det så får det inte i sig den aktiva ingrediensen, vilket gör att den farmakologiska processen inte påverkar dem.

Detta är en stor nackdel. Trots dess effektivitet utsätts nämligen katten fortfarande för sjukdomar som överförs av loppor och fästingar när de biter, till exempel fästingfeber, harpest eller borrelios. Därför är repellerande kragar och pipetter det bästa skyddet för att undvika infektioner som dessa smittbärare överför.

Credelio orsakar endast att ryggradslösa djur dör när de väl har bitit katten.

En katt med piller.

Du kanske har märkt att vi ofta pratar om bedömning av en veterinär i den här artikeln. Fastän det är ett receptfritt läkemedel så krävs det nämligen en bedömning av en veterinär för att administrera det. Närhelst du upptäcker ett angrepp hos din katt eller vill starta ett förebyggande åtgärdsprogram bör du gå till din lokala klinik.

 

Detta kanske intresserar dig
Öronkvalster hos katter: symptom och behandling
My Animals
Läs det My Animals
Öronkvalster hos katter: symptom och behandling

Det finns många vardagliga sjukdomar som kan drabba ditt husdjur. Öronkvalster hos katter är lyckligtvis lika enkla att behandla som de är vanliga.