Diklofenak för hundar: användning och dosering

Diklofenak för hundar ska endast ges på recept av en veterinär. Självmedicinera aldrig ditt husdjur, eftersom botemedlet kan vara mycket värre än sjukdomen.
Diklofenak för hundar: användning och dosering

Senaste uppdateringen: 13 oktober, 2021

Det är viktigt att du är medveten om vilka läkemedel som kan lindra din hunds obehag och hur de ges på rätt sätt. Därför kommer den här artikeln att handla om diklofenak för hundar, ett läkemedel som går att använda i olika situationer för att lindra ditt husdjurs smärta.

Här kommer vi att informera dig om användning, begränsningar, doser och olika former av diklofenak. Vi kommer också att betona vikten av att använda det uteslutande enligt veterinärens rekommendation och överseende. Tänk på att din hunds hälsa är en mycket känslig angelägenhet.

Är diklofenak giftigt för hundar?

Diklofenak tillhör NSAID-läkemedlen, ett icke-steroidalt antiinflammatoriskt, febernedsättande och smärtstillande läkemedel som används för att lindra smärta. Detta läkemedel går att använda för att behandla besvär hos hundar, särskilt vid ben- eller ledkomplikationer.

Även om det inte är giftigt för hundar ska man använda detta läkemedel med försiktighet och följa instruktionerna från en yrkesman.

Diklofenak för hundar

Användning av diklofenak hos hundar

Denna produkt används ofta för att lindra smärta, inflammation och även för att behandla feber hos din hundkompis. Dessutom används den ibland för att behandla ögonproblem som till exempel druvhinneinflammation hos hundar. Produkten kan också vara ett alternativ före eller efter ögonkirurgi.

Vissa specialister ordinerar diklofenak tillsammans med vitamin B. Detta är användbart när de anser att ditt husdjur saknar näringsämnen eller när du försöker förbättra dess allmänna hälsa. B-vitaminer är viktiga för bearbetningen av proteiner, produktionen av antikroppar och upprätthållandet av neurologiska funktioner.

Detta läkemedel går att använda vid smittsamma symptom i andningsorganen och dess antiinflammatoriska effekt bidrar till att läka skador i rörelseorganen och i matsmältningssystemet. Likaså kan det hjälpa vid sjukdomar som kolik, toxemi, artros, trauma och seninflammation.

Alternativ och läkemedlets begränsningar

Denna produkt är dock inte det enda antiinflammatoriska alternativet som veterinärer kan överväga. Det finns andra alternativ som är effektiva mot ben- eller ledvärk hos hundar. Till exempel är meloxicam eller carprofen användbara och ger färre biverkningar.

Det är viktigt att följa anvisningarna om hur man använder diklofenak för hundar till punkt och pricka. Det är troligt att detta läkemedel kommer att påverka din hunds matsmältningssystem och orsaka kräkningar, diarré eller magsår. Därför brukar specialister ordinera det tillsammans med ett skydd för magen.

Man bör också notera att diklofenak inte är ett bra val för hundar med lever- eller njurproblem. I vilket fall som helst är det bara en expert inom området som kan bedöma om detta läkemedel från NSAID-gruppen är till nytta för din hund eller inte.

Dosering av diklofenak för hundar

Som vi nämnde ovan kan endast en veterinär fastställa rätt dos av diklofenak för din fyrbenta vän, eftersom man bör använda detta läkemedel på ett ansvarsfullt och kontrollerat sätt. Dosen är beroende av hundens egenskaper samt det besvär den lider av.

Att ta din hund till en expert så fort du märker någon typ av hälsoproblem är viktigt, eftersom de vet hur de ska behandla problemet. I allmänhet är målet att uppnå maximal effekt när man ger läkemedlet, men med lägsta möjliga dos av denna produkt.

Att ge din hund stora mängder diklofenak kan få allvarliga konsekvenser. Bristande aptit, förändringar i urinen, extrem törst, uppkastningar med blod eller kramper är några av de biverkningar som kan uppstå om du ger en för hög dos av detta läkemedel.

I värsta fall kan detta läkemedel till och med leda till döden för ditt husdjur. Därför betonar man vikten av ansvarsfull användning. Det vill säga att du endast bör använda detta läkemedel enligt recept och följa alla instruktioner från en yrkesutövare inom området.

Presentationer av diklofenak för hundar

Det är dessutom bra att veta att detta läkemedel finns i olika format. Till exempel diklofenakgel, som är effektiv men opraktisk. Det är nämligen varken ett bekvämt eller lättanvänt alternativ, eftersom hundens hår kan göra att appliceringen av produkten blir problem.

Det är också möjligt att hitta diklofenakdroppar som används för ögonbehandlingar, men även dessa kräver en specialist som kan övervaka och ge rekommendationer. Det finns också injicerbart diklofenak, vilket kan orsaka en reaktion i det specifika området där det används.

Diklofenak för hundar

Kom ihåg att diklofenak, liksom alla andra läkemedel, måste användas med godkännande och under uppsikt av en veterinär. Se till att ge ditt husdjur rätt dos och under så lång tid som behandlingen kräver. Glöm inte, hälsan är grunden för att din hund ska vara frisk och lycklig.

 

Detta kanske intresserar dig
Magsmärta hos hundar: tecken och symtom
My Animals
Läs det My Animals
Magsmärta hos hundar: tecken och symtom

Magsmärta hos hundar kan orsakas av att hunden har ätit för mycket, eller andra allvarligare tillstånd. Lär dig mer om olika symtom här!