Katozal för hundar och katter: Dosering och biverkningar

Olika veterinärmedicinska läkemedel kan vara svåra att förstå. I denna artikel kommer vi att prata om läkemedlet katozal, som man ordinerar till hundar, katter och andra husdjur.
Katozal för hundar och katter: Dosering och biverkningar

Senaste uppdateringen: 19 juli, 2021

Läkemedel och mediciner för djur blir alltmer omfattande, avancerade och komplexa. Medan många av läkemedlen för människor är välbekanta, är de som är avsedda för husdjur till stor del okända för allmänheten. Allt detta kan vara förvirrande om vi inte känner till de läkemedel som veterinären har skrivit ut till våra husdjur. För att åtgärda detta kommer vi här att ta upp läkemedlet katozal, som ofta används för många djurarter. Om du vill veta mer om dess funktioner, fortsätt läsa!

Vad är katozal?

Katozal är ett läkemedel i injicerbar form. Det är flytande, rosa och halvt genomskinligt. Det går att använda för olika djurarter som hundar, katter, hästar och nötkreatur. Liksom många andra läkemedel består detta av aktiva substanser och hjälpämnen.

Det finna två aktiva substanser katozal: butafosfat och cyanokobalamin, en form av vitamin B12. Dessa är de föreningar som ger läkemedlet dess biologiska egenskaper, utöver hjälpämnena som bland annat ger läkemedlet dess fysiska egenskaper.

Å ena sidan fungerar butafosfan som en fosforkälla som djuret behöver i sin ämnesomsättning. Fosfor är ett viktigt element för alla levande varelser, eftersom det är involverat i otaliga biokemiska reaktioner.

Bland dem bör vi notera att detta element deltar i fosforylerings- och defosforyleringsprocesser, som är nödvändiga i många metaboliska vägar. Det är också en integrerad del av syntesen av glukos, som är en viktig energikälla.

Å andra sidan är B12 ett vattenlösligt vitamin som däggdjur inte kan syntetisera  själva. Därför måste de få i sig detta vitamin på andra sätt. Under normala förhållande får de i sig detta mikronäringsämne genom sin diet.

Vitamin B12 är involverat i en mängd olika processer som är nödvändiga för kroppen. Det är bland annat viktigt för att levern, muskelvävnaden, huden, hjärnan och bukspottkörteln ska fungera korrekt.

Bortsett från de aktiva beståndsdelarna innehåller katozal n-butanol och natriumhydroxid, som fungerar som hjälpsubstanser. Dessa föreningar har inte någon biologisk funktion i sig själva, men de fungerar som en kemisk bärare och underlättar verkan av de aktiva substanserna.

En veterinär analyserar en hund och en katt.

Användning av katozal

Hos hundar och katter använder man detta läkemedel för att behandla brister på vitamin B12 eller fosfor och relaterade störningar. Dessa brister ger upphov till en serie symptom hos dessa djur, bland vilka vi kan se följande:

  • Brist på energi
  • Aptitlöshet
  • Viktminskning
  • Diarré eller kräkningar
  • Muskelsvaghet och smärta

Med tanke på dessa symptom är det bäst att ta djuret till en veterinär så snart som möjligt. Om de ovan nämnda bristerna är ansvariga för dessa symptom, kan veterinären rekommendera detta läkemedel.

På samma sätt kan katozal rekommenderas i fall av metaboliska störningar och kroniska eller akuta sjukdomar. Man kan också använda det vid kramper, förlamning, anemi eller fall av undernäring, men det bör alltid ske under övervakning av en veterinär.

Dosering för katter och hundar

Med tanke på deras fysiologiska skillnader, liksom deras vikt och storlek, kräver katozal specifika doser för varje art, ras och individ. Den aktiva dosen är inte samma för en katt som för en hund, eftersom deras fysiologi skiljer sig åt och den totala massan för varje individ beror på många parametrar.

För hundar och katter är den rekommenderade dosen mellan 0,1 och 0,15 milligram per kilo. När det gäller cyanokobalamin är det 0,005 – 0,0075 milligram per kg.

Dessa doser administrerar man genom en injektion, antingen intravenöst, subkutant eller intramuskulärt. Dosen kan man ge vid flera tillfällen, ofta en gång om dagen tre dagar i rad.

Å andra sidan bör man notera att endast en veterinär kan ordinera och administrera detta läkemedel. Han eller hon har nödvändig kunskap för att avgöra vilken dos som är lämplig och vilken behandling som är bäst för varje specifikt fall. Det är aldrig en god idé att medicinera ditt husdjur utan att rådfråga en veterinär först!

Biverkningar och kontraindikationer

Katozal har inga rapporterade biverkningar. Ändå finns det vissa rekommendationer om dess användning som man bör beakta.

Detta läkemedel ska man aldrig använda om det förekommer en överkänslighet mot någon av de aktiva substanserna eller hjälpämnena hos djurpatienten. Det finns nästan inga studier om detta läkemedels kompatibilitet med andra mediciner, så man bör inte använda det om djuret redan får andra behandlingar.

Denna förening har inte visat sig ge relevanta systematiska effekter vid överdosering upp till 5 gånger den rekommenderade dosen. Ändå har en serie övergående och lokala reaktioner observerats när den administreras subkutant – jämfört med intramuskulär och intravenös.

Personal som administrerar läkemedlet måste också vidta vissa försiktighetsåtgärder. Denna förening kan orsaka hud- och ögonirritationer, så det är viktigt att undvika kontakt med ögon och hud. Om oavsiktlig exponering inträffar måste man tvätta det drabbade området med rikligt med vatten.

Det finns en risk, om än avlägsen, att ett läkemedel kommer att ge en oväntad biverkning, särskilt när det handlar om allergier. Om man ser någon biverkning hos djuret är det bäst att snabbt kontakta en veterinär.

En sjuk hund hos en veterinär.

Som vi har konstaterat är katozal en enkel och säker medicin som kan förbättra hälsan hos husdjur med näringsbrister. Ändå är det viktigt att notera att den här artikeln bara är informativ. Innan du fattar beslut som kan påverka ditt husdjurs hälsa rekommenderar vi att du konsulterar en pålitlig veterinär.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:

Detta kanske intresserar dig
Kan hundar ta läkemedel avsedda för människor?
My Animals
Läs det My Animals
Kan hundar ta läkemedel avsedda för människor?

När hundar tar läkemedel avsedda för människor kan det få allvarliga - i värsta fall livshotande - konsekvenser. Vi berättar mer här.