Sukralfat till hundar: dosering och kontraindikationer

Sukralfat, då det ges till hundar, är ett läkemedel som används för att behandla och förebygga gastrointestinala skador.
Sukralfat till hundar: dosering och kontraindikationer
Samuel Sanchez

Granskad och godkänd av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Vid vissa tillfällen blir hundar lidande av mag- eller tarmskador som måste behandlas med läkemedel, såsom magsår i matstrupen eller i tolvfingertarmen. I dessa fall kan sukralfat, vilket säljs under ett antal varumärkesnamn, vara rekommenderat till hundar för att bota dem.

Naturligtvis, som med alla läkemedel, bör sukralfat till hundar rekommenderas av en veterinär efter att en undersökning av djuret har skett, och efter en analys av dess situation.

Vad är sukralfat, och varför ges det till hundar?

Ställd inför de hälsoproblem som kan uppstå hos ett husdjur är det tillrådligt att inte bara gå till veterinären för behandling, utan också att ta in så mycket information som möjligt om problemet och den rekommenderade behandlingen. I detta syfte förklarar vi vad sukralfat är, och vad det används till.

Sukralfat är ett läkemedel mot magsår som ger en cytoskyddseffekt på magslemhinnan. Detta frigör aluminiumhydroxid och verkar genom att skapa en barriär efter att ha producerat en avsättning som sprider sig över magskadorna. På detta sätt täcker det området som har förlorat slemhinnan och det ytliga epitelet, vilket undviker irritation på grund av magsyra.

Läkemedel som innehåller sukralfat, så som Andapsin i Sverige, är receptbelagda och kan köpas som oral suspension och som tablett, beroende på vad veterinären tycker är bäst. Dessutom måste du ta hänsyn till själva hunden. Till exempel har vissa hundar svårare att ta tabletter än flytande medicin. Ägaren måste tillhandahålla denna information vid veterinärbesöket.

En hund tittar på ett piller.

Varför ges sukralfat till hundar?

Dess användning är ämnad för att behandla problem som uppstår oralt, gastriskt, och i matstrupen (såsom refluxesofagit), samt för att behandla sår i tolvfingertarmen, tumörer i matsmältningssystemet, samt för att läka postkirurgiskt trauma. Det är också ganska effektivt för hundar som lider av kroniska lever- eller njurproblem, eftersom dessa tillstånd ofta orsakar sår i mage eller tarm.

Utöver detta kan du använda ämnet för att förhindra gastriska skador orsakade av mediciner. Sår är mycket vanliga hos hundar som under lång tid får steroida och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. I dessa fall ges inte sukralfat till hundar för att behandla skadorna, utan för att förhindra att de uppstår.

Dessutom fungerar läkemedlet i mindre utsträckning som en neutraliserande syra. Detta beror på att det släpper ut aluminium från områdena nära skadan.

Sukralfat till hundar: dosering

Föreningen med magslemhinnan som uppstår när sukralfat administreras varar i 6 timmar, och efter 24 timmar efter en enda dos finns det vanligtvis inga spår av läkemedlet i området. Med detta i åtanke kommer doseringen att variera beroende på två huvudaspekter:

 1. Hur läkemedlet administreras (oral suspension eller tablett)
 2. Hundens vikt

Sukralfat ges till hundar genom oral administrering med 1 milliliter per 12 kg i vikt för en låg dos, och 1 milliliter per 6 kg i vikt för en hög dosering. Det är dock upp till veterinären att avgöra om detta är en lämplig dos eller om den behöver höjas eller sänkas.

På samma sätt kommer veterinären att fastställa den totala behandlingstiden. Medicineringsperioden beror på varför behandlingen inleddes samt husdjurets tillstånd. Vanligtvis sträcker den sig från två dagar till två veckor. Slutligen behöver du tänka på att medicinen normalt ska tas på fastande mage.

Kontraindikationer för sukralfat till hundar

Administreringen av detta läkemedel har inga vanligen förekommande kontraindikationer, men det finns fall då medicineringen inte är lämplig:

 • Hundar som redan har visat sig vara känsliga för detta läkemedel.
 • Gravida tikar. För valpar finns det inga kontraindikationer.
 • Hundar som lider av förstoppning.
 • Det är inte kontraindicerat, men försiktighet måste tas med hundar som har nedsatt tarmrörlighet.
 • Du måste vara försiktig om hunden tar andra läkemedel eftersom det kan fördröja eller delvis hämma dess absorption. Det är viktigt att informera veterinären i så fall.

Biverkningar då sukralfat ges till hundar

Biverkningarna av att ta detta läkemedel är i allmänhet mycket milda och övergående. Huvudbiverkningen från sukralfat som ges till hundar är en mild förstoppning som ett resultat av kontinuerligt användande. I en låg andel av fallen kan andra typer av symtom förekomma, såsom följande:

 • Kräkningar
 • Diarré
 • Klåda
 • Gas
 • Nässelutslag
 • Dålig matsmältning
 • Illamående
 • Dåsighet
 • Torr mun
 • Magont

Vad händer om jag glömmer att ge min hund medicinen?

Vårdpersonal rekommenderar att om du missar en dos kan du ge den till din hund när du kommer ihåg det, om du inte är mycket nära i tid till nästa dos. I så fall bör du hoppa över den missade dosen och ge nästa vid den planerade tiden.

Vad du aldrig ska göra är att ge dubbla eller ytterligare doser utöver de som veterinären anger. Dessutom bör du inte sluta ge läkemedlet före föreskriven tid om det inte rekommenderas av din veterinär.

Sukralfat till hundar är ett läkemedel.

Sukralfat är ett säkert läkemedel vad gäller dess användning hos hundar, inte som andra läkemedel. Ändå är det viktigt att notera att du aldrig ska välja att självmedicinera ett husdjur utan att ha veterinärkunskap. Det faktum att en hund aldrig har presenterat symtom innan vissa behandlingar innebär inte att den inte kommer att drabbas av en negativ reaktion när man tar ett eller annat läkemedel.

Detta kanske intresserar dig

8 skäl till varför din hund äter stenar
My Animals
Läs det My Animals
8 skäl till varför din hund äter stenar

Anledningarna till att din hund äter eller slickar på stenar kan vara flera. Om du inte uppmärksammar det kan effekterna bli allvarliga.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.