Skabb hos hundar och hur man behandlar det

Skabb hos hundar och hur man behandlar det
Francisco María García

Skriven och verifierad av advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Skabb hos hundar är ett vanligt förekommande hälsoproblem. Om du misstänker att din hund har fått detta så bör du ta honom direkt till veterinären för undersökning och behandling. Skabb hos hundar orsakas av mikroskopiska kvalster som lever på hundarnas hud. Det finns generellt sett två olika typer av skabb hos hundar.

Demodex

Den parasit som orsakar den skabb av typen demodex kallas Demodex canis. Det är är en mikroorganism som lever på hundens dermis och epidermis. Problem uppstår när detta kvalster börjar föröka sig alltför mycket.

Demodex kan visa sig på följande sätt:

  • Lokalt: påverkar bara små områden på huden, för det mesta i ansiktet. Det uppstår något som ser ut som finnar och pälsen vid detta område tenderar att falla av.
  • Generaliserad: denna typ av skabb kan påverka vilket område som helst av djurets epidermis.

Det drabbar mest valpar som är upp till sex månader gamla.

Hund som sitter bland blommor.

Det uppstår allvarliga inflammationer på huden samt hårförlust, vilka är de mest uppenbara symptomen. I vissa fall kan det uppstå onormala utsöndringar och odörer från hundens sår. Det påverkar hundar i alla åldrar.

Båda typerna tenderar dock att utlösa klåda. Den konstanta klådan tenderar att ge upphov till en ond cirkel. Hunden kliar sig frekvent p.g.a. den eviga klådan, men detta river upp såret ytterligare och sprider kvalstren till nya områden på huden.

Genetiska och hormonella problem tenderar att göra hunden mer sårbar. Hundar med näringsbrist löper också större risk. Denna typ av kvalster sprids inte till människor.

Sarkoptiskt skabb

Det kvalster som sprider denna typ av skabb kallas Sarcoptes scabiei. Såren uppstår främst på öronen, armbågarna, magen och bröstet. Klådan som uppstår då hunden drabbas av denna typ av skabb är dessutom värre än den som uppstår vid den förra varianten.

Sarkoptiskt skabb kan tyvärr också smitta människor. Om du inte vidtar ordentliga försiktighetsåtgärder så kan det sprida sig till hela familjen.

Symptom och diagnos av skabb hos hundar

Utöver de symptom som vi tagit upp ovan så kan det även uppstå följande:

  • Aptitbrist, viktminskning och minskad muskelmassa.
  • Allvarliga depressionssymptom. De hundar som drabbas måste därför isoleras från de andra.
  • Om såren inte tas om hand på rätt sätt kommer de börja orsaka bl.a. odörer och extremt torr hud.

Veterinären kommer utföra en rigorös fysisk undersökning för att bekräfta att det verkligen rör sig om skabb. Han kommer då att skrapa huden på huden (vilket gör att det börjar blöda) och undersöka provet under ett mikroskop.

Behandling av skabb hos hundar

Den behandling som utförs kommer bero på vilken typ av skabb det handlar om och hur långt sjukdomen har gått. Det kan röra sig om en utvärtes, oral eller intravenös behandling. I vilket fall som helst så är det viktigt att man är konsekvent med hela behandlingen under den månad som den ges. Återfall kan vara allvarliga för huden och det är därför bäst att man arbetar förebyggande.

Tax hos veterinären.

Hur man förhindrar skabb hos hundar

Det finns många faktorer som ligger utanför vår kontroll när det gäller skabb, men ägaren bör göra allt för att minimera risken:

  • En hälsosam kost. Hundar är köttätare så de behöver animaliskt protein, helst från naturliga källor.
  • Regelbundna besök hos veterinären.
  • Avmaskning och vaccination.
  • Hygien och renlighet.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.