En hund litar inte på dig när du är arg eller visar aggressivitet

Hundar har varit med människor i minst 16,000 år. Men visste du att en hund inte litar på dig när du är arg?
En hund litar inte på dig när du är arg eller visar aggressivitet

Senaste uppdateringen: 12 oktober, 2019

Enligt en studie som man gjort litar hundar inte på människor som visar ilska. Det betyder alltså att din hund litar inte på dig när du är arg.

Har du någonsin märkt att din hund inte riktigt vill lyda dig när du är arg? Trots din hunds lojalitet är denna reaktion helt normal, och vi ska berätta varför.

Hur genomfördes studien?

Studien utfördes av psykologer vid Brigham Young University (Provo, Utah, USA) och publicerades sedan i tidskriften Animal Cognition.

Experterna drar slutsatsen att när en ägare är arg så litar hunden inte på honom, och den tvekar därför att lyda.

En schäfer som går igenom träning.

För att komma fram till dessa resultat genomförde psykologer experiment för att analysera hundens respons på antingen positivt eller negativt beteende från människor.

För att göra detta använde de hundägare. När ägaren pekade på ett område, visste hunden att den skulle gå dit och utforska för att hitta det som personen pekade på.

Detta visar att hunden litar på personen tillräckligt för att utforska ett okänt område för första gången.

Först tittade experterna på hur hundarna reagerade på en pekande gest medan personen som pekade agerade glad. Därefter observerade de hundarnas reaktioner på samma person som använder en arg ton medan denne pekade.

En hund litar inte på dig när du är arg

När man jämförde resultaten upptäckte psykologerna att hundar var segare i sina reaktioner när den som pekade var synligt arg. Detta antyder att hundar inte riktigt litar på sina ägare lika mycket när de visar ilska.

Resultaten visade också att positiva vokala intonationer inte ökade hundarnas reaktionstid, men att negativa gjorde det.

De drog slutsatsen att det sätt på vilket människor adresserar sin hund – antingen med tillgivenhet eller aggression – påverkar hundens beteende.

Det verkar alltså finnas ett vetenskapligt stöd för vad vi hävdar här. Kom ihåg att allt är möjligt med tålamod och kärlek, även för husdjur eller människor.

Av den anledningen bör du, om du vill att en hund ska lita på dig och vara lydig, behandla den med kärlek. Tänk på att ditt djur kan uppfatta ditt humör väldigt väl.

Enligt en studie litar hundar inte på oss om vi ger order med ilska.

Hundar använder tidigare erfarenheter för att avgöra om en person är pålitlig

Forskningen från Brigham Young University fann också att hundar kan märka skillnaden mellan glada och arga ansikten.

Utöver detta bevisade ett experiment vid universitetet i Kyoto i Japan att hundar inte litar på människor omedelbart. Istället använder de sin erfarenhet för att avgöra om människor är pålitliga eller inte.

För att göra detta använde de 34 hundar i tre rundor av pekande:

  • Första omgången: forskarna pekade exakt var mat gömdes i en behållare.
  • Andra omgången: de pekade på en tom behållare.
  • Tredje omgången: samma forskare pekade på behållaren med mat igen.

Slutsatsen av den japanska forskningen

Under den sista omgången svarade hunden inte på forskarens visuella signal. Det tyder på att hundarna kunde använda sin tidigare erfarenhet av forskaren för att bedöma om den var en pålitlig guide.

Således visade forskarna att hundar använde tidigare erfarenhet för att fastställa att en person inte längre är pålitlig.

Efter dessa tre omgångar replikerade en ny forskare den första omgången. Återigen följde hundarna denna nya person med intresse.

Om hundar inte litar på sina ägare kan de ha beteendeproblem

Det är viktigt att träna din hund.

John Bradshaw från University of Bristol i Storbritannien kommenterar om studien att hundar gillar att saker är förutsägbara. Så fort något blir oregelbundet letar de efter alternativa saker att göra.

Och om de konsekvent inte vet vad som kommer att hända näst, kan de lätt bli stressade, aggressiva och rädda.

Av denna anledning har hundar vars ägare är inkonsekventa med dem ofta beteendeproblem. Slutsatsen här är att hundar inte litar på dig om du inte är konsekvent och pålitlig.

Behandla därför din hund med kärlek och respekt så kommer du undvika att få en hund som inte litar på dig, och istället få en som stannar vid din sida med förtroende och glädje.

Detta kanske intresserar dig
Anledningar till varför en hund kan bli aggressiv
My Animals
Läs det My Animals
Anledningar till varför en hund kan bli aggressiv

Oavsett om den är stor eller liten så är en aggressiv hund oförutsägbar. Härunder tar vi upp några av anledningarna varför en hund kan bli aggressi...