Hundar kan bli aggressiva på grund av deras ägares beteende

En del tror att vissa hundraser är mer aggressiva än andra. Men sanningen är att alla hundar kan bli aggressiva beroende på hur de tränar dem.
Hundar kan bli aggressiva på grund av deras ägares beteende

Senaste uppdateringen: 01 januari, 2020

Du bör veta att en av de vanligaste anledningarna som gör att hundar kan bli aggressiva är deras ägares beteende.

Det finns en övertygelse om att vissa hundraser är farliga, och vissa lagar i olika länder stöder till och med detta påstående. Den övertygelsen är inte helt sann.

Mothugg till teorin om potentiellt farliga raser

Förutom undantaget som bekräftar regeln säger vetenskapen att ingen hundras har en större tendens till våldsamt beteende än någon annan.

Oavsett om du har en renrasig visningshund eller en blandras som du hittade på gatan är det första du bör analysera om hunden uppför sig aggressivt dig själv. Du måste se vilken del du spelar i dess beteende.

Låt oss börja med grunden att alla hundar som behandlas med våld kan börja utveckla liknande beteenden. Hundar kan bli aggressiva av olika skäl. I de flesta fall är orsakerna till dessa beteenden deras ägares ansvar.

Hundar kan bli aggressiva om de får träning baserad på straff

I en studie som publicerades i tidskriften Applied Animal Behaviour Science påpekas det till exempel att hundar kan bli aggressiva om de tränas med metoder som inkluderar straff eller negativ förstärkning.

Således ökar det chansen att dessa djur morrar eller biter främlingar. Dessutom kan de också visa aggression mot medlemmar i deras mänskliga familj.

Vidare understryker en undersökning som genomförts vid University of Florida att även om inte alla raser uppträder på samma sätt, är det inte fastslaget att man kan tillskriva någon av dem aggressivitet.

Och detta går utöver det faktum att hundens storlek påverkar skadan den kan orsaka om den attackerar människor eller djur.

Andra skäl till varför hundar kan bli aggressiva

Den mer rättfärdigade diskussionen borde vara baserad på hur vissa hundar kan bli aggressiva, oavsett ras. Men det är inte bara en våldsam typ av träning som kan leda till denna attityd.

Aggressivitet hos hundar kan också bero på den dagliga behandlingen de får. Bland annat:

  • Att du inte uppmärksammar honom tillräckligt
  • För lite socialisering och träning
  • De förhållanden som han befinner sig i (om han har tillräckligt med utrymme, om han förblir bunden länge eller tillbringar en större del av dagen ensam, osv.)
  • Att han inte utför tillräckligt med fysisk aktivitet

Mänsklig ansvarslöshet, den främsta orsaken till att hundar har våldsamt beteende

Om du hade några som helst tvivel, övertyga dig själv om att en aggressiv hund vanligtvis är en följd av ägarens ansvarslöshet. Kom ihåg att hundar är flockdjur och att de agerar inom ett hierarkisystem.

Om de inte har tydliga levnadsregler och inte behandlas väl bör de inte klandras för dåligt beteende eller den aggression som de kan komma att utveckla.

Det kan antas att aggression hos en hund är en form av nedärvt svar på viss stimulans i miljön. Tidigare erfarenheter, vilken typ av utbildning de får och livsvillkoren spelar alla en roll här. Alla dessa faktorer beror på människor.

De människor som medvetet tränar sina hundar för att få aggressiva reaktioner av olika skäl är en annan historia. Men det är ett ämne vi kommer att täcka i andra artiklar.

Träna, ta hand om och älska din hund

Staffordshire bul terrier

Om du har en hund är du därför ansvarig för hans vård och träning. Leta alltid efter det positiva och respektera honom för den hund han är. Försök inte humanisera ditt djur.

Kom ihåg att om din hund blir aggressiv av handling eller utelämnande från din sida, är det han och inte du som kommer att bli drabbad av konsekvenserna.

Socialisera din hund ordentligt, fastställ tydliga regler och älska honom framför allt mycket.

Detta kanske intresserar dig
7 vanliga misstag när man tränar hundar
My Animals
Läs det My Animals
7 vanliga misstag när man tränar hundar

Att träna hundar är inte lätt. Detta är framförallt sant om man är förstagångsägare. Lär dig om vanliga misstag när man tränar hundar.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.