Det är möjligt att omskola en aggressiv hund

Du kan omskola en aggressiv hund genom att identifiera den underliggande orsaken till aggressiviteten och behandla den. Det är viktigt att du försöker att förstå ditt djur.
Det är möjligt att omskola en aggressiv hund

Senaste uppdateringen: 06 februari, 2020

Aggression är ett vanligt problem hos hundar, särskilt om de inte blivit väl socialiserade som valpar eller drabbats av trauma. Det är dock möjligt att omskola en aggressiv hund.

Man måste dock identifiera grundorsaken och se till att hunden får träffa rätt sorts expert.

Vad är aggression hos hundar?

Aggression är en tendens att agera eller reagera våldsamt. Det spelar ingen roll vilken art ett djur hör till, aggression är en naturlig respons när ett djur känner sig rädd eller hotad.

Så en liten mängd aggression är därför naturlig och spelar också stor roll i ett djurs förmåga att överleva ute i naturen.

Men när aggression går överstyr blir denna naturliga respons till ett problem.

Exempel på problematisk aggression är när det blir till en del av en hunds normala beteende och hunden börjar bete sig aggressivt i relativt normala situationer.

Aggression är en form av störande beteende. Beteendet är störande när det inte tillåter hunden att leva normalt eller orsakar problem för människorna som lever med den.

Andra störande beteenden inkluderar dåliga sociala färdigheter, rädsla, leka på ett olämpligt sätt eller inte hantera stress särskilt väl.

En aggressiv hund kan attackera sig själv, andra djur, främlingar eller till och med de människor den bor med.

Aggressiv hund visar tänder.

Typer av aggression och orsaker

Aggression är väldigt individuellt hos olika hundar och har nästan lika många grundorsaker som det finns hundar.

Att identifiera vad som utlöser det aggressiva beteendet är därför ett mycket viktigt steg på vägen när det kommer till att börja omskola en aggressiv hund. Några möjliga orsaker är:

 • Naturliga orsaker: smärta, problem med nervsystemet eller fysiologiska problem.
 • Rädsla.
 • Hierarki.
 • Undvikande: när en hund inte kan fly eller undvika en viss situation som den inte gillar.
 • Territoriell.
 • Mödrar: försvarar sina unga.
 • Skydda resurser.
 • Omdirigerad aggression: det är när aggressionen riktas mot någon som inte är involverad i den ursprungliga konflikten.
 • Rovdjur: hundar är instinktiva jägare, och denna instinkt är mer uppenbar hos en del.
 • Idiopatisk: aggressionen har inte någon tydlig trigger. Det här är hundar som hoppar på vad som helst. Ofta kan orsaken hittas med lite mer djupdykande undersökningar, men detta är inte en särskilt vanlig typ av aggression.
 • Som ett resultat av lek.
 • Intraspecifikt: riktad mot andra hundar eller hundar de bor med.

Stress är också en mycket viktig faktor när det kommer till aggressivitet hos hundar. En hund som är mycket stressad till följd av livsstil, brist på stimulans eller en olämplig miljö kan bli aggressiv.

Två aggressiva hundar slåss.

Hur omskolar man en aggressiv hund?

Precis som ordet antyder så krävs det “att skola”, att utbilda för att eliminera aggression hos en hund. Det är viktigt att utbilda en hund så att den kan njuta av alla olika situationer som den kan tänkas finna sig i inom sin miljö.

Detta innebär att en aggressiv hund behöver en lärare, inte en tränare.

Omskolningstekniker för hundar kan vara farliga om de är utförda av någon som inte är en expert på ämnet. Det är alltid bäst att gå till en utbildad hundlärare som kan använda den lämpligaste tekniken för just din hund.

Det finns många olika tekniker man kan använda för att omskola en aggressiv hund, men alla borde börja med observation och kommunikation med hunden.

Omskolningstekniker

 • Stresshantering. Den här tekniken kräver lite mer arbete än andra, men målet är att minska hundens ångest i olika situationer. Man kan till exempel använda foderautomater där maten kommer ut långsamt, skapa en mer stimulerande miljö, arbeta mot att socialisera med andra hundar och människor, öka längden på promenader där hunden kan gå och lukta på vad den känner för osv.
 • Rutin och desensibilisering. Långvarig men gradvis exponering för samma stimulans får din hund att vänja sig vid det.
 • Betingning. Detta kan användas för att positivt konditionera hunden och antingen öka eller minska beteendet i fråga.

Om du ska kunna eliminera dåligt beteende är det slutligen viktigt att ge rätt svar till hundens beteende. Om du till exempel leker med din hund och han börjar bita så måste du genast sluta att leka.

Du kan leta efter alternativ, som att till exempel ge din hund en tuggleksak. Dessutom är det viktigt att kontrollera hundens ingivelser huruvida det gäller att bita, äta eller leka.

Detta kanske intresserar dig
Hundar kan bli aggressiva på grund av deras ägares beteende
My Animals
Läs det My Animals
Hundar kan bli aggressiva på grund av deras ägares beteende

En del tror att vissa hundraser är mer aggressiva än andra. Men sanningen är att alla hundar kan bli aggressiva beroende på hur de tränar dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Schwartz, C. El comportamiento del perro. L’Hospitalet, Editorial Hispano Europea, 2005
 • X. Manteca J, A. Sarde. Diagnóstico de los diferentes tipos de agresividad del perro dirigida hacia las personas. Clínica veterinaria de pequeños animales. Volumen 12, número 4. Octubre/ Diciembre 1992.
 • Portalveterinaria. Etiología, diagnóstico y tratamiento de la agresividad canina.
 • Habla con ellos. Educación y adiestramiento canino.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.