Varför attackerar min hund höns och hur kan jag förhindra det?

Om du bor på landsbygden har du kanske upptäckt att din hund attackerar höns. Om du följer några tips kan du undvika detta beteende.
Varför attackerar min hund höns och hur kan jag förhindra det?

Senaste uppdateringen: 03 februari, 2022

Varför attackerar min hund höns?! I vissa omgivningar, t.ex. på landsbygden, lever ofta flera djurarter tillsammans på samma plats. När hundar och höns lever tillsammans  kan man, eftersom de är rovdjur och bytesdjur, undra hur man undviker problem mellan dem.

Det är viktigt att undvika denna konflikt, eftersom de skador som dessa fåglar drabbas av vanligtvis är allvarliga och till och med dödliga ifall en hund attackerar dem. Dessutom kan du drabbas av rättsliga konsekvenser om hönsen tillhör någon annan.

Varför attackerar min hund höns?

Den bakomliggande orsaken till varför en hund attackerar höns är vanligtvis dess jaktinstinkt. Även om den inte är hungrig så kan hunden se dessa fåglar som ett byte på grund av dess rovdjursinstinkt.

En mycket territoriell hund tenderar att försvara ett område som den anser vara sitt eget. Om höns – eller andra djur – befinner sig inom det territoriet kommer den att attackera dem eller försöka skrämma dem. Även om det kanske inte skadar dem fysiskt så är fåglar mycket känsliga för stress, de kan till och med dö av en hjärtattack.

Varför attackerar en hund höns?

Hur man undviker hundattacker på höns

På platser där många olika arter lever och nya individer ständigt tillkommer är det oundvikligt att bytesdjur och rovdjur måste samexistera. Dessutom leder införandet av nya djur ofta till konflikter hos arter som är hierarkiskt organiserade.

När en hund börjar leva på en plats där det bor höns och börjar attackera dem så måste det finnas en tvådelad plan. Man måste vänja den vid närvaron av dessa fåglar och lära den att inte störa dem. Nedan kan du läsa några tips för att uppnå samexistens mellan de båda arterna.

Gå ut med hunden

Om hunden har en lång promenad eller använder en stor mängd energi kommer den att vara mer avslappnad och reagera på ett lugnare sätt när den möter andra djur. Speciellt när det gäller nervösa hundar är det viktigt att inte ackumulera överskottsenergi så att aggressivitet mot höns kan undvikas.

Sätt in hönsen i hönshuset innan du påbörjar träningen.

Hönorna känner igen hunden som ett rovdjur och därför är det mer än troligt att de springer och flyger iväg så fort den dyker upp. Om detta händer så kommer hunden att vilja jaga dem. Att undvika detta är så enkelt som att sätta fåglarna i sitt hönshus innan hunden går ut på gården.

När hunden – som redan har använt mycket av sin energi under promenaden – är i närheten av hönshusen bör du be den sitta ner och vara lugn. Släpp sedan ut hönsen på ett lugnt sätt. Om hunden reagerar ber du den att förbli lugn. Ifall den gör så bör du belöna den.

Om din hund attackerar höns, låt dem träffas genom stängslet.

Det är bättre att genomföra mötena för att vänja hunden vid hönsens närvaro med ett staket emellan. På så sätt kan fåglarna fly undan om de känner sig i fara och hunden kan känna lukten av dem och vänja sig vid dem, utan någon möjlighet att skada dem.

När hunden inte längre reagerar på fåglarna utanför hönshuset kan du gå in i hönshuset med den och fortsätta processen där. Om du inte känner dig säker på att den kommer att uppföra sig är det ett alternativ att använda ett koppel.

Var konsekvent

Träning fungerar inte över en natt, men misströsta inte. Om befallningarna om att hålla sig lugn och förstärkningarna är konsekventa kommer hunden så småningom att lära sig att inte attackera hönsen. De kommer också att få tid att vänja sig vid hunden i deras egen takt.

Vad du inte ska göra om hunden attackerar hönsen

Sammanfattningsvis skadar det aldrig att komma ihåg att straff inte är en lämplig metod för beteendeförändring. Att framkalla rädsla hos hunden genom skrik eller aggression av något slag kommer bara att leda till att hunden blir olydig så fort du vänder dig om – i bästa fall.

Höns måste få vara så fria från stress som möjligt. Det är inte heller en giltig metod att dagligen försöka få dem att lära sig att fly undan när ett rovdjur dyker upp, eftersom de kan utveckla många hälsoproblem från detta.

En hund och en höna tittar på varandra.

Om du är tålmodig och konsekvent i din träning kan alla djurarter som lever tillsammans med dig leva i harmoni. Djurens förmåga att leva i fred kommer att överraska dig, så länge de inte saknar tillräckliga resurser för sitt välbefinnande.

 

Detta kanske intresserar dig
5 rekommendationer för att hantera din hunds aggression
My Animals
Läs det My Animals
5 rekommendationer för att hantera din hunds aggression

Att hantera din hunds aggression kan vara utmanande, speciellt för personer som aldrig sett sin hund agera så förut. Vi ger dig några tips.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Schöning, B. (2011). Guía práctica del comportamiento del perro. Editorial HISPANO EUROPEA.
  • The Open Sanctuary Project, Inc. (2020, 23 diciembre). How Chickens Get Along With Other Species. The Open Sanctuary Project. https://opensanctuary.org/article/chickens-and-other-species/
  • González Alonso, A. (2017). Clases de cachorros y problemas de comportamiento en perros.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.