Varför biter hundar sig i svansen?

När hundar biter sig i svansen är det lätt att uppfatta det som en ofarlig lek, men ibland är det ett problem som måste lösas för djurets bästa.
Varför biter hundar sig i svansen?

Senaste uppdateringen: 16 november, 2021

Det är ofta mycket underhållande när hundar biter sig i svansen, eller försöker göra så medan de vänder sig runt. Sociala nätverk är fulla av sådana videor. Detta beteende är inte nödvändigtvis problematiskt, men det är viktigt att veta varför det förekommer för att kunna identifiera om det har blivit en störning.

I den här artikeln kommer vi att beskriva detta beteende, samt förklara när du bör gå till en specialist. Om du är intresserad av detta ämne eller om din hund uppvisar detta beteende kan du läsa vidare för att få veta mer.

Naturligt beteende

När hundar biter sig i svansen handlar det inte alltid om ett patologiskt beteende. Så är fallet med valpar, som är vana vid att jaga sin svans som ett sätt att upptäcka sin egen kropp genom att leka. Djuret ser helt enkelt något som rör sig bakom det och försöker fånga detta.

Om detta beteende kvarstår i vuxen ålder kan du ha förstärkt det om hunden känner att du ägnar särskild uppmärksamhet åt den när den biter sig i svansen, eller om du till och med belönar den på något sätt. I dessa fall bör du helt enkelt ignorera hunden så kommer beteendet att försvinna med tiden.

Ibland förstärker ägare problematiska beteenden genom att helt enkelt lyssna på hunden.

Varför biter hundar sig i svansen?

När hundar biter sig i svansen: när bör du oroa dig?

Förutom när det gäller valpar bör en vuxen hund som biter och jagar sin svans vara en anledning till oro (särskilt om den gör det tvångsmässigt). Det finns olika patologiska orsaker till varför en hund uppvisar detta beteende. Vi berättar om dem i följande avsnitt.

Fysiska hälsoproblem

Smärta, klåda och andra obehagliga känslor i området är ofta orsaken till att hunden jagar sin svans i ett försök att lindra dem. De vanligaste fysiska problemen är följande:

 • Yttre parasiter: Om hunden har parasiter i området (t.ex. loppor eller fästingar) kan den försöka bli av med dem. Klådan som inte försvinner får den att oavbrutet nafsa på området.
 • Sår: Ett sår eller ett främmande föremål i svansens hud orsakar djuret smärta och det kommer att försöka slicka på området.
 • Problem med analsäckarna: Dessa körtlar, som ligger på bägge sidor av anus, har till uppgift att smörja avföringen när den kommer ut och att sända doftinformation till andra hundar. Om de blir blockerade, infekterade eller om de utvecklar andra besvär kommer hunden att vilja lindra obehaget. I dessa fall kan du se den dra sitt anus längs marken samt bita sig i svansen.
 • Hudproblem: Allergier, skabb eller virusinfektioner är några av de mest typiska problemen när hundar biter sig i svansen, eftersom de orsakar klåda och sveda.
 • Diskbråck och andra ryggradsproblem: Sjukdomar av den här typen kan orsaka smärta eller stickningar i ryggens bakre delar. När hunden drabbas av detta vänder den sig om för att försöka identifiera och lindra orsaken till smärtan.

Beteendemässiga orsaker

Om djuret utsätts för stress, ångest eller andra negativa psykiska situationer är det möjligt att det som var en enkel lek kan bli en vana. Orsakerna bakom detta är olika och behöver samma omsorg som de fysiska orsakerna:

 • Brist på stimulans. Ibland biter hundar sig i svansen som ett sätt att lindra tristess.
 • Ensamhet och brist på tillgivenhet: Att jaga svansen kan vara en fysisk projektion av känslor av övergivenhet och bristande socialisering.
 • Inlåsning: När det gäller hundar som aldrig går ut är svansjakt en form av katarsis av överskottsenergi som uppstår på grund av brist på motion och stimulans. Patologiska beteenden är stereotypiska hos nästan alla arter som lever i instängda förhållanden.
 • Beteendeförstärkning och krav på uppmärksamhet: Om hunden har lärt sig att du uppmärksammar den när den jagar sin svans, så kommer den att göra så närhelst den vill ha uppmärksamhet.

Vad ska man göra när hundar biter sig i svansen?

Om du tycker att din hund uppvisar detta beteende och du anser att det kan tyda på något problem måste du först och främst ta reda på vad som orsakar det. Den bästa lösningen är att gå till veterinären. Det första de vill utesluta är fysiska orsaker, och om det finns några sådana börjar de med att behandla problemet.

Om det däremot är ett psykologiskt problem är det bästa alternativet alltid en hundpedagog. Med deras hjälp kan du identifiera de stressfaktorer som påverkar din hund och få resurser för att åtgärda dessa orsaker. Precis som alla sjukdomar kräver beteendestörningar uppmärksamhet och en läkningsprocess.

En hund biter i sin egen svans.

Det sista tipset är att alltid förebygga. En bra kost, avmaskning och uppdaterade vaccinationer samt regelbundna veterinärbesök är de bästa lösningarna för att förebygga framtida beteendeproblem. Dessutom sparar förebyggande medicin pengar (och problem) på lång sikt, vilket ger dig möjlighet att spendera dina resurser och din tid på att njuta av fina stunder tillsammans med din hund.

 

This might interest you...
Vad finns det för olika typer av hundsvansar?
My Animals
Läs det My Animals
Vad finns det för olika typer av hundsvansar?

Till skillnad från vad många tror så har hundarna olika typer av hundsvansar då de föds. Svansen är väldigt viktigt från bl.a. ett estetiskt perspe... • Elgier, Á. M., Jakovcevic, A., Mustaca, A. E., Bentosela, M., & Barrera, G. (2009). Problemas de comportamiento en los perros domésticos (canis familiaris): aportes de la psicología del aprendizaje. Revista de Psicología18(2), ág-123.
 • Tiira, K., Hakosalo, O., Kareinen, L., Thomas, A., Hielm-Björkman, A., Escriou, C., … & Lohi, H. (2012). Environmental effects on compulsive tail chasing in dogs. PloS one7(7), e41684.