Det bästa sättet att tillrättavisa sin hund

Effektiviteten hos en eller annan metod har att gör med hur hundar reagerar på stimuli. Hundar anammar en undergiven attityd när de blir utskällda, vilket inte tillåter dem att lära sig.
Det bästa sättet att tillrättavisa sin hund

Senaste uppdateringen: 20 maj, 2019

Man kan säga att det finns två sätt att tillrättavisa sin hund: positivt och negativt. Den första baseras på belöningar och den andra på att skrika. Vissa tränare hävdar att det är nödvändigt att kombinera de två. I dagens artikel ska vi lära oss mer om detta ämne.

Bör man träna eller tillrättavisa sin hund?

Eftersom hunden är en familjemedlem måste den lära sig att respektera gränser och veta vad man får och inte får göra. Disciplin är vitalt för att ett djur ska förstå och veta hur man beter sig.

Men Ibland drabbas hundar av beteendeproblem eftersom de inte har tränats ordentligt när de var valpar. Deras huvudsakliga “misstag” är att de gräver i trädgården, skäller för mycket, tar sönder saker, nafsar på folk eller gör ifrån sig där de inte borde.

Det viktigaste att göra för att få hundar att bete sig är att få dem att förstå att de inte är ledarna i flocken. Glöm inte att hundar är ättlingar till vargarna, så för dem är alfahanen eller betahonan de som bestämmer. Vem är det då? Ingen annan än du.

När hundar tror att de är dominanta så blir det svårare för dem att lyda kommandon, eftersom du ses som undergiven. Aggression och oönskade beteenden är typiska tecken hos husdjur som tror att de är alfa. För att förebygga eller motverka detta kan man använda positiv förstärkning, även om vissa fortfarande förespråkar bestraffning som metod.

Positiv förstärkning för att tillrättavisa sin hund

Denna metod baseras inte på bestraffning av dåliga beteenden, utan på belöning av goda beteenden. Positiv förstärkning är en teknik som består av att belöna i form av klappar, vänliga ord, godis eller leksaker när hunden lyder.

Belöna med godis

Denna process är avsevärt roligare och mer njutbar för både djur och ägare. Alla hundar föredrar att få något gott snarare än att bestraffas.

Det finns många fördelar med positiv förstärkning, vilket är anledningen till att seriösa tränare och veterinärer rekommenderar denna metod. Bland annat kan ägaren stärka bandet med sitt husdjur, och det hjälper djuret att känna sig älskat och respekterat.

Det underlättar även processen när ett djur har genomgått någon form av trauma tidigare.

Det är väldigt viktigt att visa hunden att han belönas när han lyder kommandon. Det negativa med denna metod är att det kan vara kontraproduktivt att ge djuren belöningar av alla dess slag såvida man inte gett dem en uppgift, eftersom de då inte kommer förstå varför de blir belönade.

Negativ förstärkning för att tillrättavisa

Det finns dessvärre fortfarande tränare och ägare som använder denna metod, eftersom de tror att den är mer effektiv. Den håller dock på att försvinna på grund av dess tydliga kopplingar till grymhet.

Hund som kissat på mattan

Det bör dock sägas att denna metod inte behöver innebära fysisk kontakt och att åsamka smärta. I grund och botten handlar den om att ge hunden ovälkommen stimulus för att träna den. Tanken är att dessa stimulus efter en tid inte kommer behöva användas, eftersom hunden kärt sig.

Men man måste komma ihåg att bestraffning av djur – oavsett om det är en boxer, yorkshireterrier eller golden retriever – när de gjort något fel inte är en bra idé för att träna dem. Varför? För att man försätter dem i en stressig situation, och de kommer inte komma ihåg vad de ska ha lärt sig.

Nästa gång något liknande sker kan de agera på samma sätt. Detta leder till en ond cirkel vari ägaren bestraffar hunden för att den gjort något fel, hunden blir traumatiserad och inte uppmärksammar kommandon, blir bestraffad, etc.

När hunden gör något “dåligt” – ur en människas perspektiv – kommer den bli undergiven på grund av att ägaren blir arg och skriker; rädslan kommer i sin tur inte låta den förstå anledningen bakom bestraffningen.

Att använda negativ förstärkning är därför inte lösningen på ditt djurs beteendeproblem. Ta dig tid att lära den vad som är rätt och belöna den för dess goda uppförande. Du kommer se att du får bättre resultat.

Detta kanske intresserar dig
Lugnande signaler för att träna hundar mer effektivt
My Animals
Läs det My Animals
Lugnande signaler för att träna hundar mer effektivt

Det är viktigt att känna till lugnande signaler som hundar använder för att kommunicera. Läs denna artikel för att lära dig om dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • FAGNANI, J. P., Barrera, G., & Bentosela, M. (2016). Control inhibitorio en perros domésticos:¿qué sabemos hasta ahora? Avances En Psicología Latinoamericana. https://doi.org/10.12804/apl34.3.2016.11


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.