Hur man förbättrar hundars sociala färdigheter

Hundar kan förstå innebörden av många ord med hjälp av sina sociala färdigheter. Vidare kan de inte bara motta information från människor, utan även förmedla den till oss.
Hur man förbättrar hundars sociala färdigheter

Senaste uppdateringen: 12 juni, 2019

Hundars intelligens är komplex, och ibland liknar den intelligensen som människor utvecklar under barndomen. Det finns mycket kognitiv forskning som visar hundars sociala färdigheter och hur de kan förbättras.

Hundars sociala färdigheter: kommunikation med människor

Ett av de mest intressanta experimenten om hundars intelligens är ett projekt som utfördes av Brian Hane och hans hund Oreo. Hane utförde experimentet för att visa hundars otroliga sociala intelligens.

Hundar kan förstå signalerna som används för att kommunicera, vilket är anledningen till att vissa hundraser är väldigt lätta att träna. Men kan de skicka samma signaler så att kommunikationen blir ömsesidig?

För att få reda på det gömde man ett föremål i en korg medan hunden Oreo var närvarande. Det finns dock även två andra korgar som var tomma. Senare ställde sig en annan person framför korgarna för att se om Oreo gjorde något tecken. Det gjorde han, och väldigt pricksäkert.

Samma sak skedde inte med andra hundar, vilket demonstrerar att dessa färdigheter har många individuella variabler. Det skulle innebära att hundar inte bara är kapabla att motta information från sina ägare, utan även förmedla information till dem.

Hund lär sig trick

Hundars sociala färdigheter: snabb kartläggning

Snabb kartläggning är en av de mest intressanta sociala färdigheterna som hundar har. Människor lär sig betydelse av ord väldigt snabbt vid ung ålder. Denna förmåga ökar från åldern 12-16 månader (människor kan lära sig i snitt ett ord var tredje dag). Men vid 10 års ålder kan människor lära sig i snitt 12 ord om dagen.

Snabb kartläggning låter folk använda slutledning för att förstå betydelsen hos ord. Denna snabba kapacitet för inlärning och minne kräver knappt något repetition eller övning.

På 80-talet skedde många försök att lära primater att tala mänskligt språk, och hundratals ord lärdes till flera arter, men inte via snabb kartläggning. Hunden Rico var den första att bevisa detta vid Max Planck Institute.

Ricos ägare kontaktade institutet och hävdade att hans hund lärt sig 200 ord bara genom att peka på föremål och namnge dem. För att visa att Rico använde snabb kartläggning blandade man några av hans leksaker (som han visste namnet på) med nya föremål som fick nya namn.

Några veckor senare kom Rico ihåg namnen på föremålen utan att öva. Han kunde känna igen repliker och foton av de namngivna föremålen.

Hund med person

Denna forskning fortsätter, och det har blivit möjligt att lära olika hundar upp till 1,000 ord. Därför har Oreo och Rico förmodligen inte några speciella förmågor som skiljer sig från resten av artens.

Uteslutningsmetoden

Ett annat experiment utfördes för att kolla om hundar har förmågan att använda uteslutningsmetoden. Hundar lärdes att det inte fanns någon mat på en viss plats, men insåg att det fanns mat på andra sidan av en avdelare.

Man har även bevisat att hundar kan använda slutledningsförmåga för att slå fast vilka föremål du som ägare kan se och vilka du inte kan se.

Genom att placera bollar bakom en transparent och en ej genomskinlig barriär, kom man fram till att hundar tenderar att ge dig det synliga föremålet om du ber dem att hämta bollen. Eftersom hunden är på bollarnas sida av barriärerna, kan den se båda. Om ni båda är på sidan där ni kan se bollarna, kommer hunden välja en slumpmässigt.

Ett annat intressant exempel är Phillip – en hund som tränats av Joseph Topel. Istället för att träna djuret med upprepning och försök/misslyckande, tränade Joseph Phillip genom att använda ett nytt kommando: “Gör som jag”. Phillip kunde utföra nya uppgifter omedelbart genom att upprepa.

Hundars sociala färdigheter förbättras genom dessa typer av experiment. Dessa djur är alltså smartare än vi tror, och vissa av deras kognitiva färdigheter är bättre än de hos valar och apor. Är det inte fantastiskt?

Detta kanske intresserar dig
Grundläggande lydnadsövningar för din hund
My AnimalsLäs det My Animals
Grundläggande lydnadsövningar för din hund

Specialister belyser hur viktigt det är att utföra grundläggande lydnadsövningar för din hunds utveckling av kognitiva och sociala förmågor.